logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Uzavreté grantové kolo 4. ročníka projektu Škola rodinnych financií

14. október 2011

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje uzavreté grantové kolo pre účastníkov projektu Škola rodinných finacií / ŠRF/.

O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácií:

  • samospráva – obec/mesto, VÚC
  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, komunitné centrá, neziskové organizácie),
  • školy a školské zariadenia.

O projekt sa môže uchádzať organizácia,  ktorá zapojí lektora, ktorý už získal osvedčenie "lektor ŠRF ". O grant sa môžu uchádzať aj žiadatelia podporení v predchádzajúcom ročníku.

Cieľová skupina grantov:

  • mladí ľudia vo veku od 15 rokov, mládež, deti odchádzajúce z detských domovov
  • dospelí nad 26 rokov, dôležití dospelí v živote detí a mladých ľudí, nezamestnaní, mamičky na materskej dovolenke, verejnosť
  • mádež a dôležití dospelí zo sociálne znevýhodneného prostredia, klienti komunitných centier

Cieľom grantov ŠRF:

  • rozvíjať  finančnú gramotnosť   mládeže a dôležitých dospelých,  ľudí z ohrozených a znevýhodnených komunít a tým pomôcť zlepšiť ich životnú úroveň
  • rozšíriť  a sprístupniť finančné vzdelávanie pre rodiny, komunity a sociálne slabšie vrstvy

Typy programov:

  • vzdelávacie jednorazové alebo cyklické semináre

Podávanie žiadostí o príspevok:
Na podanie žiadosti o príspevok  je potrebné registrovať sa na http://www.nds.sk v časti Vstup do on-line aplikácie. Vyplneňte  ON-LINE formulár projektu a rozpočtu a po komplentom vyplnení  ho elektronicky  odošlite do Nadácie pre deti Slovenska.

Dôležité termíny

15.10.2011 – 1.11.2011 Príprava podkladov pre vyplnenie žiadostí o grant
1.11.2011 Začiatok prijímania ON-LINE žiadostí
15.11. – 1.12.2011 Konzultácie projektov
1.12.2011 Uzávierka prijímania ON-LINE žiadostí projektov
2.12.-1.1.2012 Hodnotenie projektov
20.1.2012 Zverejnenie výsledkov grantového programu
20.1. - 15.2.2012 Úprava projektov, podpisovanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi o grant, prideľovanie prostriedkov (1. splátka grantu vo výške 90%)
15.8.2012 Priebežná správa
15.2. - 15.11.2012 Realizácia projektov, monitoring
16.11.- 20.12.2012 Uzávierka pre záverečné správy, kontrola záverečných správ a finančného vyúčtovania grantu (2. splátka grantu vo výške 10%)

  
 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog