logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje uzavreté grantové kolo 5. ročníka projektu Škola rodinných financií na rok 2013

14. september 2012

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje uzavreté grantové kolo 5. ročníka projektu Škola rodinných financií na rok 2013.

O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácií:

 • samospráva – obec/mesto, VÚC
 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, komunitné centrá, neziskové organizácie)
 • o finančnú podporu sa môže uchádzať organizácia,  ktorá zapojí lektora, ktorý už získal osvedčenie "lektor ŠRF "

Cieľová skupina grantov:

 • mladí ľudia vo veku od 15 rokov, mládež, deti odchádzajúce z detských domovov
 • dospelí nad 26 rokov, dôležití dospelí v živote detí a mladých ľudí, nezamestnaní, mamičky na materskej dovolenke, verejnosť
 • mládež a dôležití dospelí zo sociálne znevýhodneného prostredia, klienti komunitných centier

Cieľom grantov ŠRF:

 • rozvíjať  finančnú gramotnosť   mládeže a dôležitých dospelých,  ľudí z ohrozených a znevýhodnených komunít a tým pomôcť zlepšiť ich životnú úroveň
 • rozšíriť  a sprístupniť finančné vzdelávanie pre rodiny, komunity a sociálne slabšie vrstvy

Typy programov:

 • vzdelávacie semináre

Dôležité termíny:

 • 15.9.-15.11.2012 - výzva a podávanie žiadostí 
 • 16. 11.2012 -15.1 .2013 -  hodnotiaci a schvaľovací proces
 • 16.1. – 15.2.2013 - podpisovanie zmlúv s organizáciami
 • 16.2. – 28.2.2013 - I. splátka a začiatok seminárov v organizáciách
 • 16.2. – 15.11.2013 - realizácia projektov v organizáciách
 • 20. 8.2013 - priebežná programová správa
 • 16.11. - 15.12.2013 - záverečná finančná a programová správa, II. splátka

Podávanie žiadostí o príspevok:

 • na podanie žiadosti o príspevok  je potrebné vyplniť formulár  Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov a priložiť doklady uvedené v grantových podmienkach  a do 15. novembra 2012 poslať elektronickú verziu na veronika@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska
Projekt ŠRF
Heydukova 3
81108 Bratislava
 
Pozrieť výsledky 5. ročníka grantového kola ŠRF

Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog