logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vyhlasujeme 15. ročník Grantového programu Hodina deťom

30. január 2014

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska vyhlasuje 15. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku.

Finančné prostriedky 15. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. marca 2014, rozdelí do týchto programových oblastí:

1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI
Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA  A JEHO STAROSTI
Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA  A JEHO ŠKOLA
Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA  A JEHO KOMUNITA
Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Podávanie žiadostí o príspevok z GP HD 15

Podávanie projektov / žiadostí o finančný príspevok je možné len cez NOVÚ ONLINE APLIKÁCIU na www.nds.sk ( http://nds.nds.sk/nds/). Žiadosti zaslané iným spôsobom nebudú akceptované.

Dokumenty potrebné na vypracovanie projektu / žiadosti o finančný príspevok z GP HD 15:

Grantové podmienky 15. ročníka GP Hodina deťom

Dôležité termíny GP HD 15

30.január 2014 – 10.marec 2014 / Príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant, konzultácie, priebežné vypracovávanie projektov v ONLINE APLIKÁCII

10.marec 2014 do 24:00 hodUzávierka podávania projektov

Kontaktná osoba:

Karin Vaňatková
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
mail: karin@nds.sk
tel.: 02 / 5263 6471, 0901 708 229


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog