logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vyhlasujeme 19. ročník grantového programu Hodina deťom

06. február 2018

Hodina deťom, celoročná verejná zbierka Nadácie pre deti Slovenska, funguje ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska nepretržite už 19 rokov. Práve v týchto dňoch s radosťou vyhlasuje ďalší ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov zahŕňajúcich pravidelnú, systematickú, celoročnú prácu s deťmi a mladými ľuďmi vo všetkých regionóch Slovenska.

Finančné prostriedky 19. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom, vyzbierané do 31. mája 2018, rozdelí nadácia do všetkých regiónov a na projekty, ktoré pomáhajú riešiť aktuálne problémy a potreby detí a mladých ľudí na Slovensku v oblastiach:

1. DIEŤA A JEHO RADOSTI / Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA A JEHO STAROSTI / Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA A JEHO ŠKOLA / Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA A JEHO KOMUNITA / Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.


Jedným z inšpiratívnych projektov, ktoré boli podporené v grantovom programe Hodina deťom je projekt Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach s názvom Reportážami k svojim právam. Mladí ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom tvorby reportáží upozorňujú na to, ako sa im v Košiciach žije. Či sa vedia dostať tam, kam potrebujú, teda na úrady, do škôl, či na akcie organizované mestom. Nakrútené a zostrihané reportáže uverejňujú na Youtube, Facebooku a na webstránke klubu. Okrem videí vydávajú aj časopis. Takýmto spôsobom zlepšujú schopnosť sebaobhajoby a informujú verejnosť o svojich potrebách. Viac informácií nájdete tu.

Podávanie žiadostí o príspevok:

Podávanie projektov / žiadostí o finančný príspevok je možné len cez ONLINE APLIKÁCIU na www.nds.sk. Žiadosti zaslané iným spôsobom nebudú akceptované.
Všetky informácie o grantovom programe sú zhrnuté v dokumente Grantové podmienky.

 

Dôležité termíny:

6.február 2018 – 15.marec 2018 príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant, konzultácie, priebežné vypracovávanie projektov v ONLINE APLIKÁCII
15.marec 2018 do 24:00 hod ukončenie výzvy - uzávierka podávania projektov
jún 2018 vyhlásenie výsledkov, zmluvný proces
1.júl 2018 – 31.marec 2019 realizácia podporených projektov

Kontaktná osoba:

Karin Vaňatková – karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02 – 5263 6471, +421 901 708 229


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog