Vyhlasujeme 2.ročník GP Dôvera | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vyhlasujeme 2.ročník GP Dôvera

13. február 2014

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 2.ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie, ako aj individuálni žiadatelia z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

Individuálni žiadatelia

  • podpora liečebných a rehabilitačných pobytov,
  • nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku zo zdravotného poistenia,
  • naplnenie špecifických individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie,
  • podpora aktívneho športovania a zdravého životného štýlu

Organizácie

  • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
  • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov
  • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
  • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
  • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu

Podávanie žiadostí o príspevok v rámci Grantového programu Dôvera

Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky prostredníctvom formulára na stránke Grantového programu Dôvera
Bližšie informácie nájdete v dokumente Grantové podmienky programu na webovej stránke Grantového programu Dôvera.
Vypracovávanie a podávanie projektov (žiadostí) bude možné do 31.marca 2014.

Dôležité termíny jarného kola Grantového programu Dôvera

do 31. marca 2014:   príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
apríl - máj 2014:   hodnotenie žiadostí zo strany NDS, ZP Dôvera a externých odborníkov
2. jún 2014:    vyhlásenie výsledkov jarného kola
jún – december 2014:   realizácia projektov

Kontakt a konzultácie

Karin Vaňatková – projektová manažérka, [email protected]
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02 / 5263 6471, 0901 708 229
 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog