logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vyhlasujeme 2.ročník GP Dôvera

13. február 2014

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 2.ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie, ako aj individuálni žiadatelia z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

Individuálni žiadatelia

  • podpora liečebných a rehabilitačných pobytov,
  • nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku zo zdravotného poistenia,
  • naplnenie špecifických individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie,
  • podpora aktívneho športovania a zdravého životného štýlu

Organizácie

  • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
  • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov
  • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
  • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
  • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu

Podávanie žiadostí o príspevok v rámci Grantového programu Dôvera

Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky prostredníctvom formulára na stránke Grantového programu Dôvera
Bližšie informácie nájdete v dokumente Grantové podmienky programu na webovej stránke Grantového programu Dôvera.
Vypracovávanie a podávanie projektov (žiadostí) bude možné do 31.marca 2014.

Dôležité termíny jarného kola Grantového programu Dôvera

do 31. marca 2014:   príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
apríl - máj 2014:   hodnotenie žiadostí zo strany NDS, ZP Dôvera a externých odborníkov
2. jún 2014:    vyhlásenie výsledkov jarného kola
jún – december 2014:   realizácia projektov

Kontakt a konzultácie

Karin Vaňatková – projektová manažérka, karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02 / 5263 6471, 0901 708 229
 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog