logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vyhlasujeme jarné kolo 1.ročníka Grantového programu Dôvera

05. február 2013

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 1.ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu sa môžu uchádzať individuálni žiadatelia aj organizácie a to na aktivity v týchto oblastiach podpory:

 

Individuálni žiadatelia

 • podpora liečebných a rehabilitačných pobytov
 • nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku zo zdravotného poistenia
 • naplnenie špecifických individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie
 • podpora aktívneho športovania a zdravého životného štýlu

Organizácie

 • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov
 • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti
 • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení
 • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu

Podávanie žiadostí o príspevok v rámci Grantového programu Dôvera

Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky prostredníctvom formulára TU. Bližšie informácie nájdete v Grantových podmienkach programu na našej webovej stránke. Vypracovávanie a podávanie projektov (žiadostí) bude možné do 31.marca 2013.

Dôležité termíny jarného kola Grantového programu Dôvera

 • 1.február – 31. marec 2013: príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
 • apríl 2013: hodnotenie žiadostí zo strany NDS, ZP Dôvera a externých odborníkov
 • máj 2013: vyhlásenie výsledkov jarného kola, zmluvný proces
 • 1.jún – 31.december 2013: realizácia projektov / možnosť čerpať príspevok

Kontakt a konzultácie

Karin Vaňatková – projektová manažérka, [email protected]
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 6471, 0901/708 229

Prejsť na stránku grantového programu


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog