logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vyhlasujeme jarné kolo 1.ročníka Grantového programu Dôvera

05. február 2013

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 1.ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu sa môžu uchádzať individuálni žiadatelia aj organizácie a to na aktivity v týchto oblastiach podpory:

 

Individuálni žiadatelia

 • podpora liečebných a rehabilitačných pobytov
 • nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku zo zdravotného poistenia
 • naplnenie špecifických individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie
 • podpora aktívneho športovania a zdravého životného štýlu

Organizácie

 • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov
 • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti
 • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení
 • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu

Podávanie žiadostí o príspevok v rámci Grantového programu Dôvera

Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky prostredníctvom formulára TU. Bližšie informácie nájdete v Grantových podmienkach programu na našej webovej stránke. Vypracovávanie a podávanie projektov (žiadostí) bude možné do 31.marca 2013.

Dôležité termíny jarného kola Grantového programu Dôvera

 • 1.február – 31. marec 2013: príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
 • apríl 2013: hodnotenie žiadostí zo strany NDS, ZP Dôvera a externých odborníkov
 • máj 2013: vyhlásenie výsledkov jarného kola, zmluvný proces
 • 1.jún – 31.december 2013: realizácia projektov / možnosť čerpať príspevok

Kontakt a konzultácie

Karin Vaňatková – projektová manažérka, karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 6471, 0901/708 229

Prejsť na stránku grantového programu


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog