logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vyhlasujeme jarné kolo 4. ročníka Grantového programu Dôvera

deti 16. február 2016

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 4. ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie, ako aj individuálni žiadatelia z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

Individuálni žiadatelia

 •   podpora liečebných a rehabilitačných pobytov,
 •   nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku z verejného zdravotného poistenia,
 •   naplnenie špecifických individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie,
 •   podpora aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

Organizácie

 •   podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 •   zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov,
 •   podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 •   zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
 •   podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

 

Podávanie žiadostí o príspevok v rámci Grantového programu Dôvera

Podávanie projektov - žiadostí - o finančný príspevok je možné len elektronicky, a to prostredníctvom formulára na stránke http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/grantovy-program-dovera/

Bližšie informácie nájdete v dokumente Grantové podmienky programu na našej webovej stránke www.nds.sk.

Vypracovávanie a odosielanie projektov (žiadostí) bude možné do 15. marca 2016.

 

Dôležité termíny jarného kola Grantového programu Dôvera

 • do 15.marca 2016:       príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
 • marec - apríl 2015:       hodnotenie žiadostí zo strany NDS, ZP Dôvera a externých odborníkov
 • máj 2016:                     vyhlásenie výsledkov jarného kola, zmluvný proces
 • jún – december 2016:  realizácia projektov

 

Grantový program sa rozšíri

Pre všetkých individuálnych žiadateľov chystá zdravotná poisťovňa Dôvera od apríla tohto roku zmeny v Grantovom programe. Po novom sa zvýši výška príspevku pre žiadateľa, ale aj počet celkovo podporených žiadateľov. Získané financie budú môcť tak ako doteraz použiť na riešenie svojich zdravotných problémov, úhradu rekonvalescencie, zákrokov či operácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Pre žiadateľov – organizácie, bude aj naďalej fungovať Grantový program Dôvera tak ako doteraz.

 

Kontakt a konzultácie

Karin Vaňatková – projektová manažérka, karin@nds.sk

Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava

tel.: 02/5263 6471, 0901/708 229


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog