logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vyhlasujeme jarné kolo 6. ročníka grantového programu Dôvera

20. február 2018

Grantový program Dôvera funguje od roku 2012 a je zameraný na podporu projektov, ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým životným štýlom.

Hlavným cieľom grantového programu je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne.

  1. Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení
  2. Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti
  3. Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu

Žiadosť o grant treba podávať výlučne cez online aplikáciu do 20. marca. 

Príklad podporeného projektu

V minulom roku získal podporu aj projekt s názvom Náš svet občianskeho združenia HANS v Piešťanoch. OZ zakladá rodinné centrá po celom Slovensku, v ktorých vypĺňajú vákuum v starostlivosti a podpore detí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom. Pomáhajú im rozvíjať sociálne zručnosti, sebavedomie a komunikovať s okolím. Psychosociálne aktivity a doplnková liečba ako je canisterapia a muzikoterapia zase napomáhajú redukcii úzkosti, problémového správania a vysokej hladiny stresu.

Harmonogram

20. február – 20. marec 2018: prijímanie žiadostí
marec / apríl 2018: vyhodnotenie žiadostí zo strany Nadácie pre deti Slovenska, zdravotnej poisťovne Dôvera a odborníkov
máj 2018: vyhlásenie výsledkov, zmluvný proces
jún – december 2018: realizácia projektov / možnosť čerpať príspevok
jún – december 2018: priebežné správy z realizácie projektov / monitoring
do 31. januára 2019: vyúčtovanie využitia príspevku, záverečné správy

Kontakt

Karin Vaňatková

programová manažérka

karin@nds.sk

+421 901 708 229

 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog