Vyhlasujeme jarné kolo 6. ročníka grantového programu Dôvera | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vyhlasujeme jarné kolo 6. ročníka grantového programu Dôvera

20. február 2018

Grantový program Dôvera funguje od roku 2012 a je zameraný na podporu projektov, ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým životným štýlom.

Hlavným cieľom grantového programu je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne.

  1. Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení
  2. Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti
  3. Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu

Žiadosť o grant treba podávať výlučne cez online aplikáciu do 20. marca. 

Príklad podporeného projektu

V minulom roku získal podporu aj projekt s názvom Náš svet občianskeho združenia HANS v Piešťanoch. OZ zakladá rodinné centrá po celom Slovensku, v ktorých vypĺňajú vákuum v starostlivosti a podpore detí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom. Pomáhajú im rozvíjať sociálne zručnosti, sebavedomie a komunikovať s okolím. Psychosociálne aktivity a doplnková liečba ako je canisterapia a muzikoterapia zase napomáhajú redukcii úzkosti, problémového správania a vysokej hladiny stresu.

Harmonogram

20. február – 20. marec 2018: prijímanie žiadostí
marec / apríl 2018: vyhodnotenie žiadostí zo strany Nadácie pre deti Slovenska, zdravotnej poisťovne Dôvera a odborníkov
máj 2018: vyhlásenie výsledkov, zmluvný proces
jún – december 2018: realizácia projektov / možnosť čerpať príspevok
jún – december 2018: priebežné správy z realizácie projektov / monitoring
do 31. januára 2019: vyúčtovanie využitia príspevku, záverečné správy

Kontakt

Karin Vaňatková

programová manažérka

[email protected]
+421 901 708 229

 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog