logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výzva 18. ročníka Grantového programu Hodina deťom

07. február 2017

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska vyhlasuje 18. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku.

Finančné prostriedky 18. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. mája 2017, rozdelíme do týchto programových oblastí:

1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI

Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA  A JEHO STAROSTI

Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA  A JEHO ŠKOLA

Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA  A JEHO KOMUNITA

Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Podávanie žiadostí

Podávanie projektov / žiadostí o finančný príspevok je možné len cez ONLINE APLIKÁCIU na www.nds.sk (http://nds.nds.sk/nds/). Žiadosti zaslané iným spôsobom nebudú akceptované.

Všetky informácie o grantovom programe sú zhrnuté v dokumente Grantové podmienky, ktorý je k dispozícii na stránke http://www.hodinadetom.sk/granty/

Dôležité termíny

7. február 2017 – 20.marec 2017: príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant, konzultácie, priebežné vypracovávanie projektov v ONLINE APLIKÁCII

20. marec 2017 do 24:00 h: ukončenie výzvy - uzávierka podávania projektov

jún 2017: vyhlásenie výsledkov, zmluvný proces

1. júl 2017 – 31. marec 2018: realizácia podporených projektov

Kontaktná osoba

Karin Vaňatková – karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02 – 5263 6471, 0901 708 229


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog