logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výzva na 8. grantové kolo projektu Škola rodinných financií na rok 2016

14. september 2015

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 8. ročník grantového kola projektu Škola rodinných financií na rok 2016 s cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť občanov a tým pomôcť zlepšiť životnú úroveň v rodinách a zaviesť finančné vzdelávanie do rodín, komunít a k sociálne slabším vrstvám.

O finančnú podporu  môžu požiadať nasledovné typy organizácií:

  •  mimovládne organizácie, samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou
  • za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie)
  • o finančnú podporu sa môže uchádzať organizácia, ktorá zapojí lektora, ktorý preukáže osvedčenie "lektor ŠRF"

Cieľová skupina grantov:

  •  Osoby nad 15 rokov – mládež,  študenti, mladí ľudia, deti odchádzajúce z detských domovov,
  • rodičia, mamičky na materskej dovolenke, nezamestnaní,
  • klienti komunitných centier, arcidiéznych charít, krízových centier
  • občania zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  • verejnosť, seniori

Viac o podmienkach získania finančnej podpory sa dozviete na stránke

www.skolarodinnychfinancii.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog