Grantová výzva Detského fondu Leaf | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Detský fond Leaf vyhlasuje 5. ročník grantového programu

02. september 2013

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 5. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Leaf. Finančné prostriedky fondu rozdelí do troch oblastí podpory, v rámci levického regiónu:

 

1. ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Podpora rozvoja správnych postojov a návykov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu u detí a mladých ľudí.

2. VZDELÁVANIE

Budovanie schopností a zručností, ktoré podporujú integráciu detí a mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, rozvoj vedomostí, schopností a zručností, ktoré prispievajú k ich ľahšiemu a plynulejšiemu začleňovaniu do pracovného procesu a rozširovanie vedomostí, schopností a zručností mladých ľudí, pracujúcich v organizáciách pre prácu s deťmi.

3. VOĽNÝ ČAS

Podpora kvalitného a zmysluplného trávenia voľného času organizovaným aj neorganizovaným skupinám detí a mladých ľudí.

Podávanie žiadostí o príspevok z Detského fondu Leaf

Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky – mailom na [email protected]
Vypracovávanie a podávanie projektov bude možné do 30. septembra 2013.

Dokumenty potrebné na vypracovanie projektu - žiadosti o finančný príspevok

DF Leaf 5 – Grantové podmienky
DF Leaf 5 - Príručka pre tvorbu projektu
DF Leaf 5 - Formulár projektu

Kontakt a konzultácie

Karin Vaňatková / projektový manažér / [email protected] / 0901 708 229
Nadácia pre deti Slovenska / Heydukova 3 / 811 08 Bratislava / (02) 5263 6471


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog