logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Detský fond Leaf vyhlasuje 5. ročník grantového programu

02. september 2013

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 5. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Leaf. Finančné prostriedky fondu rozdelí do troch oblastí podpory, v rámci levického regiónu:

 

1. ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Podpora rozvoja správnych postojov a návykov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu u detí a mladých ľudí.

2. VZDELÁVANIE

Budovanie schopností a zručností, ktoré podporujú integráciu detí a mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, rozvoj vedomostí, schopností a zručností, ktoré prispievajú k ich ľahšiemu a plynulejšiemu začleňovaniu do pracovného procesu a rozširovanie vedomostí, schopností a zručností mladých ľudí, pracujúcich v organizáciách pre prácu s deťmi.

3. VOĽNÝ ČAS

Podpora kvalitného a zmysluplného trávenia voľného času organizovaným aj neorganizovaným skupinám detí a mladých ľudí.

Podávanie žiadostí o príspevok z Detského fondu Leaf

Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky – mailom na granty.nds@gmail.com
Vypracovávanie a podávanie projektov bude možné do 30. septembra 2013.

Dokumenty potrebné na vypracovanie projektu - žiadosti o finančný príspevok

DF Leaf 5 – Grantové podmienky
DF Leaf 5 - Príručka pre tvorbu projektu
DF Leaf 5 - Formulár projektu

Kontakt a konzultácie

Karin Vaňatková / projektový manažér / karin@nds.sk / 0901 708 229
Nadácia pre deti Slovenska / Heydukova 3 / 811 08 Bratislava / (02) 5263 6471


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog