logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Helenke pomohli i v ING

09. január 2014

Spoločnosť spina bifida sa venuje deťom s diagnózou spina bifida a hydrocefalus. V rámci projektu je snahou prelomiť sociálnu izolovanosť detí a mladých ľudí s postihnutím SB, H, a dať im možnosť stretávať sa s ľuďmi s rovnakým osudom, ako aj so zdravými rovesníkmi. Rodičom detí je zároveň poskytované poradenstvo na rozvíjanie rodičovských zručností, aby sa dokázali vyrovnať s postihnutím svojho dieťaťa, prekonali potrebu neustále dieťa úzkostlivo a neprimerane ochraňovať.

K realizovaným aktivitám  patrí i tábor pre deti a mladých ľudí, ktorý už viac rokov podporujeme i my z Hodiny deťo. Jeho účastníčkou bola aj Helenka, dievčatko žijúce v detskom domove, vyrastajúce v skupine iba s deťmi s mentálnym postihnutím, preto ju zmena skupiny rovesníkov  veľmi potešila. Tábor  bol pre ňu jedinou príležitosť stráviť čas s deťmi  s normálnym intelektom, medzi  ktorými si našla kamarátky a  kamarátov. Spoločnosť jej však robili i zdraví mladí ľudia –dobrovoľníci. Čas strávený na tábore prerástol v priateľstvo a dobrovoľníci, ako i rodičia detí  ju v priebehu roka  navštevujú v detskom domove. Komunitu detí a dobrovoľníkov dnes už vníma ako súčasť svojho života a teší sa na každé nové stretnutie. Svojou nesmiernou vďačnosťou, šikovnosťou a úprimnosťou si získala mnohých ľudí. Helenka taktiež veľmi silno prežíva kontakt s malými deťmi, ktoré má snahu povzbudzovať a vďaka projektu získala nové  zručnosti.

K našej pomoci sa v roku 2013 pridala i spoločnosť ING, ktorá Helenke venovala pomoc po výške 820 EUR.

Priamo Helenke šek odovzdali pán Dušan Quis z ING, Miriam Janysková, zakladateľka projektu Charitky  a Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska 4. decembra 2013.

V mene Helenky i Nadácie pre deti Slovenska ďakujeme.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog