logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Projekt Dúhové okuliare

12. december 2011

"Každý, kto sa projektu zúčastnil, na neho nikdy nezabudne. Vždy sme sa niečo nové naučili. Aktivity na víkendových tréningoch boli zaujímavé a zábavné. Pravidelné mesačné stretnutia boli pre mňa udalosťou, na ktorú som sa vždy tešila." Účastník projektu

GP Hodina deťom   Názov organizácie: Našim deťom pri ZŠ Jenisejská
Projekt: HD-11-0132-2010 Názov projektu: Dúhové okuliare
Výška podpory: 2 912,00 EUR Miesto: Košice

"Myslím, že tento projekt ponúkal množstvo podnetov pre mladých ľudí, ktoré mohli pozitívnym spôsobom ovplyvňovať ich hodnotový rebríček, postoje, správanie, morálne východiská aj formovanie medziľudských vzťahov. Moja dcéra prichádzala so stretnutí a aktivít plná pozitívnych zážitkov a nových skúseností. Myslím si, že realizácia podobných projektov má veľký význam. Dúfam preto, že aj v budúcnosti bude mať možnosť sa do podobného projektu zapojiť."

"Efektívne, prínosné, atraktívne, motivačné, spájajúce, búrajúce bariéry.....takéto charakteristiky by som priradila aktivitám, ktoré sme vďaka projektu Dúhové okuliare prežili s našimi žiakmi počas víkendových stretnutí v neformálnom prostredí aj počas mimoškolských popoludňajších stretnutí. Témy projektu vytvoril ucelený celok, v ktorom žiaci formou zážitkov pochopili a prežili  dôležitosť  ľudských hodnôt, dôležitosť spolupráce, vzájomného pochopenia, tolerancie..."


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog