logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Projekt Krajina zázračna

Krajina zázračna 22. november 2011

"Mám ťažko postihnuté dieťa, o ktoré sa sama starám. Vytvorením snoezelen miestnosti, poskytovanie snoezelen terapie a rehabilitačných služieb ma od mnohého odbremenilo. Úsmev na tváričke môjho Vladka mi prezrádzal jeho spokojnosť." Rodič

GP Hodina deťom   Názov organizácie: Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím
Projekt: HD-11-0122-2010 Názov projektu: Krajina zázračna
Výška podpory: 3 284,00 EUR Miesto: Stropkov

Realizácia tohto projektu nebola náročná, no veľmi prospešná pre ľudí so zdravotným postihnutím. Aktivitami a rôznorodými akciami sme im vrátili chuť do života, radosť z pohybu. Objavovali v sebe tvorivý potenciál, ktorý sa nám podatrilo odzrkadliť verejnosti prostredníctvom workshopov a vernisáže. Tento projekt pozitívne hodnotili aj rodičia zdravotne postihnutých detí.

Veľký význam nášho projektu spočíval v naplnení voľného času ľuďom, ktorí sú mentálne, telesne či inač znevýhodnení. Vďaka zaujíimavým akciám sa nadviazali pekné kamarátske vzťahy a taktiež sme pozitívne šírili osvetu o umeleckom svete ľudí so zdravotným znevýhodnením.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog