logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Projekt Krajina zázračna

Krajina zázračna 22. november 2011

"Mám ťažko postihnuté dieťa, o ktoré sa sama starám. Vytvorením snoezelen miestnosti, poskytovanie snoezelen terapie a rehabilitačných služieb ma od mnohého odbremenilo. Úsmev na tváričke môjho Vladka mi prezrádzal jeho spokojnosť." Rodič

GP Hodina deťom   Názov organizácie: Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím
Projekt: HD-11-0122-2010 Názov projektu: Krajina zázračna
Výška podpory: 3 284,00 EUR Miesto: Stropkov

Realizácia tohto projektu nebola náročná, no veľmi prospešná pre ľudí so zdravotným postihnutím. Aktivitami a rôznorodými akciami sme im vrátili chuť do života, radosť z pohybu. Objavovali v sebe tvorivý potenciál, ktorý sa nám podatrilo odzrkadliť verejnosti prostredníctvom workshopov a vernisáže. Tento projekt pozitívne hodnotili aj rodičia zdravotne postihnutých detí.

Veľký význam nášho projektu spočíval v naplnení voľného času ľuďom, ktorí sú mentálne, telesne či inač znevýhodnení. Vďaka zaujíimavým akciám sa nadviazali pekné kamarátske vzťahy a taktiež sme pozitívne šírili osvetu o umeleckom svete ľudí so zdravotným znevýhodnením.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog