logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Projekt Sídlisko je naše ihrisko

28. máj 2013

OZ Ulita, Bratislava - Petržalka
Hodina deťom 2012
(Aktivizácia mladých, spájanie celej komunity)

 

 

Do „sídliskových raňajok" sa zapojili najmä mamy s malými deťmi, mnohé zo sociálne slabého prostredia. Aj vďaka nim sa mali možnosť zoznámiť navzájom, ale i s pracovníčkami komunitného centra Ulita. Mamy začali postupne Ulitu navštevovať aj kvôli individuálnym stretnutiam, kde  preberali vážne rodinné i osobné témy a hľadali podporu pri zvládaní náročných životných situácií.

Účastníci projektom vytvárajú na sídlisku Kopčany priestor pre bezpečné a aktívne trávenie voľného času pre deti i mladých ľudí najmä tam, kde tento priestor veľmi chýba. Tím Ulity 2-3 razy týždenne ponúka sociálne a voľno časové služby pre deti a mládež a tiež atraktívne akcie zamerané na širšiu komunitu obyvateľov sídliska. Mladí ľudia sú vedení k zapájaniu sa do organizovania aktivít na sídlisku, vrátane pretvárania okolia, kde žijú. Stabilná voľnočasová ponuka a trvalé zmeny v prostredí sídliska pomáhajú riešiť rôzne problémy lokality, vrátane susedského spolunažívania.
 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog