logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Projekt Sídlisko je naše ihrisko

28. máj 2013

OZ Ulita, Bratislava - Petržalka
Hodina deťom 2012
(Aktivizácia mladých, spájanie celej komunity)

 

 

Do „sídliskových raňajok" sa zapojili najmä mamy s malými deťmi, mnohé zo sociálne slabého prostredia. Aj vďaka nim sa mali možnosť zoznámiť navzájom, ale i s pracovníčkami komunitného centra Ulita. Mamy začali postupne Ulitu navštevovať aj kvôli individuálnym stretnutiam, kde  preberali vážne rodinné i osobné témy a hľadali podporu pri zvládaní náročných životných situácií.

Účastníci projektom vytvárajú na sídlisku Kopčany priestor pre bezpečné a aktívne trávenie voľného času pre deti i mladých ľudí najmä tam, kde tento priestor veľmi chýba. Tím Ulity 2-3 razy týždenne ponúka sociálne a voľno časové služby pre deti a mládež a tiež atraktívne akcie zamerané na širšiu komunitu obyvateľov sídliska. Mladí ľudia sú vedení k zapájaniu sa do organizovania aktivít na sídlisku, vrátane pretvárania okolia, kde žijú. Stabilná voľnočasová ponuka a trvalé zmeny v prostredí sídliska pomáhajú riešiť rôzne problémy lokality, vrátane susedského spolunažívania.
 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog