logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Projekt Svet s tebou ma baví

28. máj 2013

OZ OKÁČIK, Žiar nad Hronom
Hodina deťom 2011
(Prepojenie svetov zdravých a znevýhodnených detí)

 

 

Radko l6-ročný autista s Aspergerovým syndrómom mal problém akceptovať  akékoľvek pravidlá. Často  reagoval  výbuchmi zúrivosti a mal sklon k bezohľadnému presadzovaniu svojej vôle. Odmietal kontakt s ľuďmi. Nebol schopný školskej integrácie. Na verejnosť chodil iba s asistentom.

Po tom, ako ho rodičia začali vodiť na aktivity občianskeho združenia Okáčik, sa Radko začal meniť. Vďaka terapiám a tréningovým aktivitám si osvojil  mnohé zručnosti potrebné pre život. Začal komunikovať s deťmi, s tými bežnými i s rôznym znevýhodnením. Začal si zvykať na ich prítomnosť  V „okáčikovskej“ komunite  si časom  našiel priateľov, s ktorými sa dnes navštevujú aj doma, robia si spoločné oslavy. V rámci arteterapie učil Radko deti  originálnym spôsobom vyrobiť origami.
Potvrdilo sa, ako terapeutické aktivity zamerané na pochopenie vlastného prístupu k problematickým situáciám pomáhajú objavovať  svoje osobné zdroje na ich riešenie. Radkova rodina dovtedy bezradná,  je dnes šťastná spolu s ním. Prežíva jeho včlenenie medzi zdravé deti  veľmi pozitívne a teší sa z jeho veľkého osobného úspechu.

Projekt "Svet s tebou ma baví" spája dva svety - svet zdravých so svetom zdravotne znevýhodnených detí. Svet plný radosti, bez obmedzení, so svetom prekážok a izolácie. Cieľom  projektu bolo zapojiť zdravotne znevýhodnené deti do sveta farieb, hier, hudby a divadla ich zdravých rovesníkov. Dať im pocítiť, že aj keď sú iní, sú výnimoční. Celoročne, pravidelne, za pomoci odborníkov rozvíjali v Okáčiku prostredníctvom vybraných aktivít – arteterapie, športu, poradenstva osobnosť detí životných zručností, posilňovali ich sebavedomie, odbúravali bariéry zdravej populácie voči postihnutým a budovali vzájomnú starostlivosť v skupine, ktorá funguje aj po skončení projektu. Projekt priblížil túto problematiku i širšej verejnosti, ktorá sa mala možnosť na chvíľu zastaviť a zamyslieť nad situáciou týchto detí, prípadne sa im až priblížiť.

Projekt pritiahol záujem ďalšej skupiny rodičov autistických detí a zároveň priniesol požiadavku na zriadenie denného stacionáru pre postihnuté deti v tejto komunite.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog