logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Deťom pomáhame prežiť šťastné detstvo. Mladým ľuďom pomáhame úspešne zvládnuť vstup do dospelosti.  Napomáhame presadzovať  práva detí . Vzdelávame učiteľov, riaditeľov škôl, sociálnych pracovníkov, sudcov, prokurátorov, rodičov, aby dokázali vnímať  individuálne potreby každého dieťaťa.

V roku 2015 sme podporili 151 organizácií, ktoré sa systematicky venujú deťom a mladým ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska sumou 512.916 €. Podporili sme projekty, ktoré prinášajú inovácie do vzdelávania. Pomohli sme aktivitám prostredníctvom ktorých sa  mladí učia spolurozhodovať o dianí vo svojom okolí. Deťom, ktoré sa ocitli v kríze, zdravotne znevýhodnené, či v sociálne slabej rodine, sme dali šancu vyrásť v samostatného dospelého človeka.

 

2% z dane, ktoré nám poukážete prostredníctvom Vášho daňového priznania, nám dajú ďalšie možnosti realizovať užitočné a prospešné projekty overené časom, skúsenosťami a výsledkami! V roku 2016 sa chceme viac zamerať na inovácie vzdelávania nezávislé od zmien v legislatíve, lebo pomáhajú učiteľom  i žiakom. Chceme pokračovať v advokačných aktivitách na zmenách vzdelávacej politiky.

 

Nekupujeme hračky, ani neinvestujeme do výstavby budov či ihrísk.
Vyzbierané peniaze rozdeľujeme do zmysluplných projektov a grantov, kde láskaví a zanietení ľudia pomáhajú aj Vašim deťom  spoznať samých seba  a vyrásť v dospelého človeka  so sebaúctou a sebapoznaním. Dospelého, ktorý sa bude sa bude zaujímať aj o svoje okolie a bude prinášať jedinečné riešenia do každodenného života. Len takto sa dokáže zmeniť aj celá spoločnosť.

Ďakujeme, že  nás podporíte. Vaša spokojnosť a spokojnosť ľudí okolo Vás, nás motivuje pracovať ďalej, a tak pomáhať deťom a zlepšovať budúcnosť celej spoločnosti.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO: 31753833
Právna forma: nadácia  
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova  
Číslo:
PSČ: 81108  
Obec: Bratislava

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec...

 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní sumy a vypíšte zvyšné údaje o Vás.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podporiť Nadáciu pre deti Slovenska môžete ľahko aj vyplením online daňového priznania na danovepriznaniepomaha.sk

Ďakujeme...

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie...

 • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Tlačivo pre daňové priznanie s predvyplnenými kolonkami oddielu XIII. si môžete stiahnúť aj TU... alebo vyplňte do týchto koloniek vo svojom daňovom priznaní údaje o prijímateľovi:

IČO: 31753833 
Právna forma: nadácia  
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova
Číslo: 3  
PSČ: 81108  
Obec: Bratislava

 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Podporiť Nadáciu pre deti Slovenska môžete ľahko aj vyplením online daňového priznania na danovepriznaniepomaha.sk

Ďakujeme...

Právnická osoba...

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. 2% z dane prijímateľovi. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 • Vypočítajte si Vaše 1,5% resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby teda maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako je Vaša maximálna suma, musí to však byť minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% resp. 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje o prijímateľovi vyplňte v daňovom priznaní, časť IV. nasledovne:

IČO: 31753833 
Právna forma: nadácia  
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova
Číslo: 3  
PSČ: 81108  
Obec: Bratislava

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Podporiť Nadáciu pre deti Slovenska môžete ľahko aj vyplením online daňového priznania na danovepriznaniepomaha.sk

Ďakujeme...

Poukázanie 2% zo zaplatenej dane

Právnická osoba môže poukázať 2% z dane iba v prípade ak v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi, ktorému chce poukázať 2% zo zaplatenej dane), právnické osoba potom označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane v časti IV. kolónky 1 a 2.
Ak právnická osoba za uvedených podmienok nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane, a túto skutočnosť vyznačí v daňovom priznaní, v časti IV. kolónka 3.

Viac informácií a postup, ako venovať 2% z dane, nájdete na www.drsr.sk


Aktuality Hodina deťom vyjde do ulíc. Už 11. novembra Hodina deťom vyjde do ulíc. Už…

Hodina deťom opäť prichádza so svojou zbierkou v uliciach. Už 11. novembra sa vo viac ako 170 obciach a mestách Slovenska stretnete s dobrovoľníkmi, ktorí budú za príspevok do zbierky rozdávať odznaky s veselým…

Aktuality Nadácia pre deti Slovenska a poisťovňa KOOPERATIVA podporia bezpečné prostredie pre deti a mladých Nadácia pre deti Slovenska a poisťovňa…

Podpora vytvárania zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti, rozvíjanie sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých, ale aj participatívne zapájanie detí do procesu plánovania a…

Aktuality Dana Rušinová: Učitelia musia mať podporu vo využívaní osvedčených inovatívnych metód vo vzdelávaní Dana Rušinová: Učitelia musia…

Nadácia pre deti Slovenska odoslala ministrovi školstva komplexný dokument o nástrojoch na zavádzanie inovatívnych vzdelávacích metód do slovenských škôl. Jeho zavedenie pomôže učiteľom rozvíjať vedomosti…

Grantové výzvy Výzva grantového programu Bezpečne v komunite - bezpečne doma 2016 Výzva grantového programu Bezpečne…

O podporu projektov, ktoré napomáhajú vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách či komunitách sa môžu do 2. novembra 2016 uchádzať mimovládne neziskové organizácie,…

Grantové výzvy Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice Grantová výzva Cloetta na realizáciu…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 8. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu dostanú projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

Aktuality New Notion (Nová predstava) dáva mladým do rúk nástroje na uchopenie ich vlastného života New Notion (Nová predstava) dáva…

„Keď tých 5-6 hodín denne využijem na niečo produktívne, tak možno o päť rokov vyjdem zo školy a budem jazdiť na mercedese, proste budem mať život úplne v pohode. Verím, že sa to dá aj v mladom veku, len…

Aktuality Dana Rušinová: Aj deti z marginalizovaných skupín majú talent, ale… Dana Rušinová: Aj deti z marginalizovaných…

"Aj deti z marginalizovaných skupín majú talent, ale jeho identifikácia i rozvoj vyžaduje iné prístupy, ktoré zohľadňujú podmienky, prípadne kultúru, v ktorých žijú," je kľúčová veta zo záverov sekcie…

Aktuality Jesenné kolo Grantového programu Dôvera - šanca pre zaujímavé nápady v oblasti zdravia a prevencie Jesenné kolo Grantového programu…

Je tu opäť šanca pre neziskové organizácie, športové kluby či iné inštitúcie, ktoré v hlave nosia zaujímavý nápad na projekt v oblasti zdravia a prevencie. Zapojte sa do jesenného kola Grantového programu…

Grantové výzvy Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 4. ročníka Grantového programu Dôvera Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 4. ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

Grantové výzvy Bezpečné a nesúťažné športovanie detí s podporou grantového programu poisťovne Kooperativa Bezpečné a nesúťažné športovanie…

Nadácia pre deti Slovenska aj tento rok spojí sily s poisťovňou Kooperativa, aby spoločne podporili projekty zamerané na bezpečné a nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov. V rámci grantového…

Aktuality Pozvánka na vzdelávací workshop BEZPEČNE V KOMUNITE - BEZPEČNE DOMA Pozvánka na vzdelávací workshop…

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom Kooperativa, a.s. v rámci grantového programu BEZPEČNE V KOMUNITE - BEZPEČNE DOMA Vás pozýva na workshop, ktorý sa bude venovať téme podpory a vytvárania bezpečného…

Aktuality Deti potrebujú učiteľov, ktorí pomôžu odhaliť ich talent Deti potrebujú učiteľov, ktorí…

“Každé dieťa má talent! A je na nás – rodičoch a učiteľoch, aby sme mu ho pomohli odhaliť,” je motto našich vzdelávacích programov, kde vzdelávame pedagógov učiť s radosťou, vytvárať v škole pre…

Aktuality Pomáhame vytvárať bezpečné prostredie deťom v utečeneckých táboroch. Pridáte sa? Pomáhame vytvárať bezpečné…

Žiadne sprchy, nedostatok ovocia, žiadne výlety, návštevy príbuzných, či iné zmysluplné trávenie voľného času, prípravy do školy. Nič z toho, čo je pre deti v našom regióne bežné, nemohli zažiť deti…

Grantové výzvy Ďalší bojovníci za zdravie dostanú novú šancu Ďalší bojovníci za zdravie…

Zdravotná poisťovňa Dôvera spustila druhé kolo grantového programu BOJOVNÍCI ZA ZDRAVIE. Jeho cieľom je pomôcť poistencom so zdravotnými problémami s zlepšiť ich zdravotný stav a zvýšiť kvalitu ich života.…

Aktuality Od Tatier k Dunaju s Dôverou za všetky deti Slovenska Od Tatier k Dunaju s Dôverou za…

V sobotu 20. augusta sa Hugo s tímom generálneho partnera Hodiny deťom – zdravotnej poisťovne Dôvera - postavil na štart známeho slovenského behu Od Tatier k Dunaju.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 17 273,50 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog