logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Deťom pomáhame prežiť šťastné detstvo. Mladým ľuďom pomáhame úspešne zvládnuť vstup do dospelosti.  Napomáhame presadzovať  práva detí . Vzdelávame učiteľov, riaditeľov škôl, sociálnych pracovníkov, sudcov, prokurátorov, rodičov, aby dokázali vnímať  individuálne potreby každého dieťaťa.

V roku 2015 sme podporili 151 organizácií, ktoré sa systematicky venujú deťom a mladým ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska sumou 512.916 €. Podporili sme projekty, ktoré prinášajú inovácie do vzdelávania. Pomohli sme aktivitám prostredníctvom ktorých sa  mladí učia spolurozhodovať o dianí vo svojom okolí. Deťom, ktoré sa ocitli v kríze, zdravotne znevýhodnené, či v sociálne slabej rodine, sme dali šancu vyrásť v samostatného dospelého človeka.

 

2% z dane, ktoré nám poukážete prostredníctvom Vášho daňového priznania, nám dajú ďalšie možnosti realizovať užitočné a prospešné projekty overené časom, skúsenosťami a výsledkami! V roku 2016 sa chceme viac zamerať na inovácie vzdelávania nezávislé od zmien v legislatíve, lebo pomáhajú učiteľom  i žiakom. Chceme pokračovať v advokačných aktivitách na zmenách vzdelávacej politiky.

 

Nekupujeme hračky, ani neinvestujeme do výstavby budov či ihrísk.
Vyzbierané peniaze rozdeľujeme do zmysluplných projektov a grantov, kde láskaví a zanietení ľudia pomáhajú aj Vašim deťom  spoznať samých seba  a vyrásť v dospelého človeka  so sebaúctou a sebapoznaním. Dospelého, ktorý sa bude sa bude zaujímať aj o svoje okolie a bude prinášať jedinečné riešenia do každodenného života. Len takto sa dokáže zmeniť aj celá spoločnosť.

Ďakujeme, že  nás podporíte. Vaša spokojnosť a spokojnosť ľudí okolo Vás, nás motivuje pracovať ďalej, a tak pomáhať deťom a zlepšovať budúcnosť celej spoločnosti.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO: 31753833
Právna forma: nadácia  
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova  
Číslo:
PSČ: 81108  
Obec: Bratislava

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec...

 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní sumy a vypíšte zvyšné údaje o Vás.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podporiť Nadáciu pre deti Slovenska môžete ľahko aj vyplením online daňového priznania na danovepriznaniepomaha.sk

Ďakujeme...

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie...

 • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Tlačivo pre daňové priznanie s predvyplnenými kolonkami oddielu XIII. si môžete stiahnúť aj TU... alebo vyplňte do týchto koloniek vo svojom daňovom priznaní údaje o prijímateľovi:

IČO: 31753833 
Právna forma: nadácia  
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova
Číslo: 3  
PSČ: 81108  
Obec: Bratislava

 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Podporiť Nadáciu pre deti Slovenska môžete ľahko aj vyplením online daňového priznania na danovepriznaniepomaha.sk

Ďakujeme...

Právnická osoba...

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. 2% z dane prijímateľovi. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 • Vypočítajte si Vaše 1,5% resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby teda maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako je Vaša maximálna suma, musí to však byť minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% resp. 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje o prijímateľovi vyplňte v daňovom priznaní, časť IV. nasledovne:

IČO: 31753833 
Právna forma: nadácia  
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova
Číslo: 3  
PSČ: 81108  
Obec: Bratislava

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Podporiť Nadáciu pre deti Slovenska môžete ľahko aj vyplením online daňového priznania na danovepriznaniepomaha.sk

Ďakujeme...

Poukázanie 2% zo zaplatenej dane

Právnická osoba môže poukázať 2% z dane iba v prípade ak v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi, ktorému chce poukázať 2% zo zaplatenej dane), právnické osoba potom označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane v časti IV. kolónky 1 a 2.
Ak právnická osoba za uvedených podmienok nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane, a túto skutočnosť vyznačí v daňovom priznaní, v časti IV. kolónka 3.

Viac informácií a postup, ako venovať 2% z dane, nájdete na www.drsr.sk


Aktuality Podporte bežcov THE RUN SLOVAKIA Podporte bežcov THE RUN SLOVAKIA

Približne tridsiatka tímov zdolá od 3. do 5. júna svoj osobný maratón v rámci štafetového „hobby“ behu THE RUN SLOVAKIA. Každý tím tak prekoná viac ako 500 km dlhú trasu z Košíc do Bratislavy.

Aktuality V jarnom kole GP Dôvera podporíme 15 projektov V jarnom kole GP Dôvera podporíme…

Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera podporí 15 projektov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie zdravia a prevenciu pred ochoreniami. Spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera prerozdelí takmer 14 000…

Aktuality Reagujeme na novovynárajúce sa potreby detí a mladých ľudí Reagujeme na novovynárajúce sa…

„Mapovanie potrieb detí a mladých ľudí je jedinečným konceptom nastavovania efektívnej podpory organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a nastavovania procesov v komunitách tak, aby sa v nich deti…

Aktuality Naživo proti nenávistným prejavom Naživo proti nenávistným prejavom

Nezisková organizácia Voices sa od roku 2008 podporuje aktívnosť, tvorivosť a otvorenosť myslenia. Využíva na to neformálne vzdelávanie - realizuje kultúrne podujatia, diskusné stretnutia a konferencie, nakrúca…

Aktuality Študenti po stopách totality Študenti po stopách totality

Podľa viacerých prieskumov majú obzvlášť mladí ľudia úplný nedostatok informácií o moderných dejinách Slovenska, osobitne o období rokov 1948 – 1989. Nadácia Milana Šimečku sa to snaží zmeniť, a to…

Aktuality Detské istoty s Linkou detskej istoty Detské istoty s Linkou detskej…

Linka detskej istoty zrealizovala projekt, ktorým ovplyvnila postoje verejnosti v témach diskriminácie, rasizmu či homofóbie. Založila Asociáciu liniek pomoci, vydala sa do škôl, aby deťom zaujímavou formou priblížila…

Aktuality O nízkoprahoch na bratislavských sídliskách O nízkoprahoch na bratislavských…

Mládež ulice realizuje nízkoprahové programy vo viacerých mestských častiach Bratislavy. Vďaka podpore Nórskych fondov sa združeniu podarilo spustiť svoje aktivity v novej lokalite – v mestskej časti Vajnory.…

Aktuality S Buddym na ceste z detského domova S Buddym na ceste z detského domova

Bratislavské občianske združenie Pro Vida sa prostredníctvom vzdelávacieho programu Buddy venuje rozvoju životných zručností detí a mládeže z detských domovov. Vďaka podpore z Nórskych fondov tento program…

Aktuality Strom pomoci a jeho plody Strom pomoci a jeho plody

Občianskemu združeniu Pomoc ohrozeným deťom pomohli Nórske fondy zvýšiť povedomie o domácom násilí a násilí na deťoch. Prostredníctvom putovnej sochy stromu sa im podarilo osloviť rôzne cieľové skupiny.…

Aktuality Homofóbia sa dá liečiť Homofóbia sa dá liečiť

Podľa prieskumov Agentúry pre základné práva je úroveň homofóbie v slovenskej spoločnosti vysoká. Jedným z najčastejších prostredí, kde ľudia zažívajú predsudky za to, kým sú, je školské prostredie.…

Aktuality Študenti z Banskej Bystrice získali novú predstavu o financiách Študenti z Banskej Bystrice získali…

V Banskej Bystrici v apríli prebehli prvé workshopy programu New Notion (Nová predstava). Lektori z Nadácie pre deti Slovenska hovorili s mladými ľuďmi zo stredných a vysokých škôl neformálne o financiách a pripravovali…

Aktuality Hľadáme bežcov do tímu Hodiny deťom Hľadáme bežcov do tímu Hodiny…

Zapojte sa do štafetového „hobby“ behu THE RUN SLOVAKIA a podporte verejnú zbierku Hodina deťom. Najdlhší štafetový beh naprieč Slovenskom sa spojí s myšlienkou pomoci druhým.

Aktuality Konferencia EUROCHILDU pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ Konferencia EUROCHILDU pod záštitou…

Na konferencii EUROCHILDU “Na právach detí záleží – Prečo Európa potrebuje investovať do detí” bude jej záverečné zasadnutie pod záštitou predsedníctva SR v Rade Európskej únie.

Aktuality Rešpekt a dôvera, ktorú sme dali deťom, sa nám vráti, keď budú dospelí Rešpekt a dôvera, ktorú sme…

Rešpekt a dôvera spájajú takmer tridsiatku projektov, ktoré prispeli k posilneniu ohrozených skupín detí, mládeže a k ich vyššej účasti na dianí v spoločnosti. Tieto projekty, ktoré v rokoch 2013-2015 administrovala…

Aktuality Spolu dokážeme viac! Komunitné centrum v Nesvadoch Spolu dokážeme viac! Komunitné…

Organizáciu YMCA Nesvady začali ľudia v obci oslovovať s tým, že by potrebovali pomoc v rôznych oblastiach ich života. YMCA sa preto rozhodla otvoriť komunitné centrum, v ktorom poskytuje poradenské služby deťom…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 193 509,7 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog