logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Deťom pomáhame prežiť šťastné detstvo. Mladým ľuďom pomáhame úspešne zvládnuť vstup do dospelosti.  Napomáhame presadzovať  práva detí . Vzdelávame učiteľov, riaditeľov škôl, sociálnych pracovníkov, sudcov, prokurátorov, rodičov, aby dokázali vnímať  individuálne potreby každého dieťaťa.

V roku 2015 sme podporili 151 organizácií, ktoré sa systematicky venujú deťom a mladým ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska sumou 512.916 €. Podporili sme projekty, ktoré prinášajú inovácie do vzdelávania. Pomohli sme aktivitám prostredníctvom ktorých sa  mladí učia spolurozhodovať o dianí vo svojom okolí. Deťom, ktoré sa ocitli v kríze, zdravotne znevýhodnené, či v sociálne slabej rodine, sme dali šancu vyrásť v samostatného dospelého človeka.

2% z dane, ktoré nám poukážete prostredníctvom Vášho daňového priznania, nám dajú ďalšie možnosti realizovať užitočné a prospešné projekty overené časom, skúsenosťami a výsledkami! V roku 2016 sa chceme viac zamerať na inovácie vzdelávania nezávislé od zmien v legislatíve, lebo pomáhajú učiteľom  i žiakom. Chceme pokračovať v advokačných aktivitách na zmenách vzdelávacej politiky.

 

Nekupujeme hračky, ani neinvestujeme do výstavby budov či ihrísk.
Vyzbierané peniaze rozdeľujeme do zmysluplných projektov a grantov, kde láskaví a zanietení ľudia pomáhajú aj Vašim deťom  spoznať samých seba  a vyrásť v dospelého človeka  so sebaúctou a sebapoznaním. Dospelého, ktorý sa bude sa bude zaujímať aj o svoje okolie a bude prinášať jedinečné riešenia do každodenného života. Len takto sa dokáže zmeniť aj celá spoločnosť.

Ďakujeme, že  nás podporíte. Vaša spokojnosť a spokojnosť ľudí okolo Vás, nás motivuje pracovať ďalej, a tak pomáhať deťom a zlepšovať budúcnosť celej spoločnosti.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO: 31753833
Právna forma: nadácia  
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova  
Číslo:
PSČ: 81108  
Obec: Bratislava

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec...

 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní sumy a vypíšte zvyšné údaje o Vás.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podporiť Nadáciu pre deti Slovenska môžete ľahko aj vyplením online daňového priznania na danovepriznaniepomaha.sk

Ďakujeme...

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie...

 • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Tlačivo pre daňové priznanie s predvyplnenými kolonkami oddielu XIII. si môžete stiahnúť aj TU... alebo vyplňte do týchto koloniek vo svojom daňovom priznaní údaje o prijímateľovi:

IČO: 31753833 
Právna forma: nadácia  
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova
Číslo: 3  
PSČ: 81108  
Obec: Bratislava

 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Podporiť Nadáciu pre deti Slovenska môžete ľahko aj vyplením online daňového priznania na danovepriznaniepomaha.sk

Ďakujeme...

Právnická osoba...

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. 2% z dane prijímateľovi. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 • Vypočítajte si Vaše 1,5% resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby teda maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako je Vaša maximálna suma, musí to však byť minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% resp. 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje o prijímateľovi vyplňte v daňovom priznaní, časť IV. nasledovne:

IČO: 31753833 
Právna forma: nadácia  
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova
Číslo: 3  
PSČ: 81108  
Obec: Bratislava

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Podporiť Nadáciu pre deti Slovenska môžete ľahko aj vyplením online daňového priznania na danovepriznaniepomaha.sk

Ďakujeme...

Poukázanie 2% zo zaplatenej dane

Právnická osoba môže poukázať 2% z dane iba v prípade ak v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi, ktorému chce poukázať 2% zo zaplatenej dane), právnické osoba potom označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane v časti IV. kolónky 1 a 2.
Ak právnická osoba za uvedených podmienok nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane, a túto skutočnosť vyznačí v daňovom priznaní, v časti IV. kolónka 3.

Viac informácií a postup, ako venovať 2% z dane, nájdete na www.drsr.sk


Aktuality Na bezpečnosti detí záleží... Na bezpečnosti detí záleží...

Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne KOOPERATIVA pri Nadácii pre deti Slovenska koncom roka 2016 podporil 48 projektov z celého Slovenska vo výške 67 000 €. Ich realizáciou v roku 2017 sa podporí zvyšovanie…

Aktuality TV šou Hodina deťom - minúta po minúte TV šou Hodina deťom - minúta…

Ak ste snívali o tom, že sa porozprávate s niektorou zo známych osobností, v sobotu, 17. decembra,ste mali šancu si tento sen splniť. Telefonátom do štúdia alebo SMS ste mohli podporiť Hodinu deťom. Televízna…

Aktuality Dnešný večer - 17. december - patrí TV šou Hodiny deťom Dnešný večer - 17. december…

Už o pár hodín môžete v priamom prenose na Jednotke RTVS sledovať televíznu šou Hodina deťom. Od 20.25 bude čas vyhradený našim deťom a deťom v nás a vás bude večerom sprevádzať moderátorská dvojica Katarína…

Aktuality Predvianočný darček pre 125 bojovníkov za zdravie Predvianočný darček pre 125…

Na pomoc ďalším 125 bojovníkom za zdravie je už v tejto chvíli pripravených 153 498 €. Podporu dostane napríklad polročná Agátka na nákup zdravotníckej pomôcky a s ňou ďalších 23 detí do 3 rokov. Rehabilitačný…

Aktuality Dana Rušinová: Grantový program DÔVERA rozväzuje ruky všetkým, čo chcú meniť starostlivosť o zdravie Dana Rušinová: Grantový program…

„Je dôležité, aby sme menili prostredie, prístup i aktivity dospelých smerujúce k zlepšovaniu zdravia detí, aby sme tiež motivovali mladých ľudí k skvalitňovaniu prostredia ambulancií, či nemocníc, ale aj…

Aktuality Grantový program Dôvera - vyhlásenie výsledkov Grantový program Dôvera - vyhlásenie…

Na zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života je v jesennom kole 4. ročníka Grantového programu Dôvera vyčlenených 14 000 €, ktoré Správna rada Nadácie pre deti Slovenska prerozdelila na 16 projektov.

Aktuality Bezpečne v komunite - bezpečne doma - vyhlásenie výsledkov Bezpečne v komunite - bezpečne…

Správna rada Nadácie pre deti Slovenska 23. novembra 2016 schválila podporu 32 000 € na 29 projektov vo výzve Grantového programu Bezpečne v komunite - bezpečne doma. Tento grantový program je zameraný na podporu…

Aktuality Športujem rád a bezpečne - vyhlásenie výsledkov Športujem rád a bezpečne - vyhlásenie…

Správna rada Nadácie pre deti Slovenska 23. novembra 2016 schválila podporu 35 000 € na 19 projektov v grantovom programe Športujem rád a bezpečne. Tento grantový program je zameraný na podporu nesúťažného športovania…

Aktuality školy s rešpektom - konferencia 2016 školy s rešpektom - konferencia…

„Aj ja som sedel v prvej lavici pri katedre učiteľa,“ odpovedal Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR mladému spolumoderátorovi Tadeášovi Klimanovi z Edulienky na dnešnej konferencii,…

Aktuality Vyhlásenie výsledkov 8. ročníka Grantového programu Cloetta Vyhlásenie výsledkov 8. ročníka…

Správna rada Nadácie pre deti Slovenska schválila grantovú podporu 6 projektom v celkovej sume 8 050 €. Podporu získali projekty na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, vzdelávania a zmysluplného trávenia…

Aktuality Dana Rušinová: Nebudeme hovoriť o deťoch a mladých ľuďoch bez nich Dana Rušinová: Nebudeme hovoriť…

„Nebudeme hovoriť o deťoch a mladých ľuďoch bez nich. Len dialóg a spolupráca všetkých aktérov, deti a mladých ľudí nevynímajúc, totiž dokáže priniesť výsledok, ktorý sa nielen udrží, ale ktorý budeme…

Aktuality Hodina deťom vyjde do ulíc. Už 11. novembra Hodina deťom vyjde do ulíc. Už…

Hodina deťom opäť prichádza so svojou zbierkou v uliciach. Už 11. novembra sa vo viac ako 170 obciach a mestách Slovenska stretnete s dobrovoľníkmi, ktorí budú za príspevok do zbierky rozdávať odznaky s veselým…

Aktuality Nadácia pre deti Slovenska a poisťovňa KOOPERATIVA podporia bezpečné prostredie pre deti a mladých Nadácia pre deti Slovenska a poisťovňa…

Podpora vytvárania zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti, rozvíjanie sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých, ale aj participatívne zapájanie detí do procesu plánovania a…

Aktuality Dana Rušinová: Učitelia musia mať podporu vo využívaní osvedčených inovatívnych metód vo vzdelávaní Dana Rušinová: Učitelia musia…

Nadácia pre deti Slovenska odoslala ministrovi školstva komplexný dokument o nástrojoch na zavádzanie inovatívnych vzdelávacích metód do slovenských škôl. Jeho zavedenie pomôže učiteľom rozvíjať vedomosti…

Grantové výzvy Výzva grantového programu Bezpečne v komunite - bezpečne doma 2016 Výzva grantového programu Bezpečne…

O podporu projektov, ktoré napomáhajú vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách či komunitách sa môžu do 2. novembra 2016 uchádzať mimovládne neziskové organizácie,…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 178 117 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog