logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Ak ste fyzická osoba/SZČO

12. február 2017

Údaje o prijímateľovi

IČO: 31753833
Právna forma: nadácia 
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova
Číslo:
PSČ: 81108 
Obec: Bratislava

Dôležité dátumy, tlačivá a postup:

Do 31. marca 2017 doručte na svoj daňový úrad (vyhľadanie adresy)

  1. Povinné - príslušné daňové priznanie pre fyzické osoby typu A alebo daňové priznanie pre fyzické osoby typu B (pre poukázanie 2% musí byť výška zaplatenej dane vyššia ako 150 €), pre poukázanie 3% musí byť výška zaplatenej dane vyššia ako 100 €). Táto suma musí byť minimálne 3 €. Obe tlačivá obsahujú príslušné kolonky, do ktorých vpíšete údaje z tejto stránky. Dôležité je, aby ste do tohto dátumu aj uhradili daň z príjmov. Vyplníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania. K poukázaniu podielu zaplatenej dane do výšky 2 % nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.
  2. Dobrovoľné - potvrdenie o Vašej dobrovoľníckej činnosti. V tomto prípade môžete poukázať 3% z výšky zaplatenej dane, ktorá musí byť vyššia ako 100 €.  K poukázaniu podielu zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

Radi by sme sa Vám za Vaše 2% alebo 3% poďakovali a budeme vďační, ak zaškrtnete v tlačive Vyhlásenie o poukázaní sumy príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Daňový úrad do 90 dní od splnenia podmienok prevedie Vaše 2% alebo 3% v prospech našej nadácie a následne nás bude informovať o darcoch v rozsahu: meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka, ktorý dal súhlas so zverejnením (nie však o výške poukázanej sumy). Viac o darovaní podielu z dane nájdete tu: Ako poukázať % z dane.

Poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3 %) môžete vtedy, ak ste súčasne splnili tieto podmienky:

  • nemáte do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani z príjmov,pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podávate vyhlásenie, ste zaplatili v lehote na podanie daňového priznania, ak podávate daňové priznanie, ani povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach (§ 50 ods. 6 písm. a) a § 52zg ods. 4 ZDP). Ak suma dane na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia alebo rovnajúca sa 5 eur, ktorú nie ste povinný uhradiť, táto suma sa nepovažuje za daňový nedoplatok,
  • vo vyhlásení ste určili len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy (§ 50 ods. 6 písm. b) ZDP),
  • podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus (§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP).

Podporiť Nadáciu pre deti Slovenska môžete ľahko aj vyplnením ONLINE daňového priznania na danovepriznaniepomaha.sk. Ďakujeme!


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog