logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Ak ste zamestnancom

12. február 2017

Údaje o prijímateľovi

IČO: 31753833
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova
Číslo: 2139/3
PSČ: 81108
Obec: Bratislava

Dôležité dátumy a tlačivá

Do 15. februára 2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Do 30. apríla 2017 doručte na svoj daňový úrad (vyhľadanie adresy):

  1. Povinné - Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnávateľ Vám ho vystaví na požiadanie (nájdete tam dátum zaplatenia dane a výšku dane (pre poukázanie 2% musí byť výška zaplatenej dane vyššia ako 150 €), pre poukázanie 3% musí byť výška zaplatenej dane vyššia ako 100 €). Táto suma musí byť minimálne 3 €.
  2. Povinné - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vystavujete si ho sami, doplňte údaje za seba.
  3. Dobrovoľné - Potvrdenie o Vašej dobrovoľníckej činnosti (ak ste ju v roku 2016 vykonávali v rozsahu minimálne 40 hodín). V tomto prípade môžete poukázať 3% - výška zaplatenej dane musí byť vyššia ako 100 €.

Radi by sme sa Vám za Vaše 2% alebo 3% poďakovali a budeme vďační, ak zaškrtnete v tlačive Vyhlásenie o poukázaní sumy príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Daňový úrad do 90 dní od splnenia podmienok prevedie Vaše 2% alebo 3% v prospech našej nadácie a následne nás bude informovať o darcoch v rozsahu: meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka, ktorý dal súhlas so zverejnením (nie však o výške poukázanej sumy). Viac o darovaní podielu z dane nájdete tu: Ako poukázať % z dane.

Upozornenie: Vo vyhlásení môžete určiť len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy (§ 50 ods. 6 písm. b) ZDP),

Podporiť Nadáciu pre deti Slovenska môžete ľahko aj vyplnením ONLINE daňového priznania na danovepriznaniepomaha.sk. Ďakujeme!


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog