logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Advokácia potrieb detí

Nadácia pre deti Slovenska sa v záujme lepšieho presadzovania potrieb detí a mladých ľudí na Slovensku rozhodla venovať samostatnú pozornosť i obhajobe ich záujmov a práv prostredníctvom cielených advokačných aktivít. Pri ich realizácii stavia na svojich odborných kapacitách, skúsenostiach z implementovania vlastných projektov, osobnom vzťahu a kontakte s prijímateľmi poskytovaných grantov.

Prioritné témy advokácie NDS

Inovácia vo formálnom vzdelávaní

Vzdelávací systém Slovenska by mal vytvárať podporujúce učebné prostredie, ktoré využíva prirodzené schopnosti dieťaťa učiť sa a umožní maximálne rozvinúť jeho individuálne schopnosti, vrátane inkluzívneho vzdelávania osôb so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Preto je našou snahou v spolupráci s Asociáciou S. Kovalik i učiteľmi, vychovávateľmi, pracovníkmi s deťmi a mládežou presadzovať metodiku vysoko-efektívneho učenia. Prostredníctvom uvedenej metodiky realizujeme i naše vzdelávacie projekty v témach sociálno-finančného vzdelávania, rozvoja životných zručností a budovania deťom priateľských komunít.

Kvalifikačná príprava a rast pedagogických zamestnancov

Vo výchove a vzdelávaní sú kľúčovými učitelia, preto je potrebná ich kvalitná príprava počas štúdia, ako aj vybudovanie systému podpory pedagógov v praxi pri získavaní inovatívnych pedagogických kompetencií a ich osobnostnom raste. Zároveň je potrebné premyslieť systém odmeňovania, ktorý bude zohľadňovať najmä kvalitu práce. V rámci našich projektov majú pedagógovia možnosť získať kredity za absolvované kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR.

Rozvoj neformálneho vzdelávania

Neformálne vzdelávanie a aktívne využívanie voľného času vedie k mnohostrannému rozvoju detí a mladých ľudí, predovšetkým v tých oblastiach, ktorým nie je venovaná dostatočná pozornosť a priestor vo formálnom vzdelávaní. Plnohodnotné voľnočasové aktivity detí a mladých ľudí majú okrem rozvojového aj preventívny charakter. V rámci neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít podporujeme mimovládne organizácie, ale aj materské, základné a stredné školy v rámci grantových programov Hodina deťom, Rád chodím do škôlky ,ai.

Zvyšovanie participácie detí a mladých ľudí v komunite

Deti a mladí ľudia sú prirodzenou a dôležitou súčasťou komunity a ich potreby, ako aj spôsoby ich napĺňania vedia byť iné, než si dospelí myslia. Vypočutiu a rešpektovaniu ich názorov by sa mala venovať patričná pozornosť. Zároveň to vedie k ich väčšej angažovanosti na verejnom živote komunity a vychováva k aktívnemu občianstvu.

Zlepšenie postavenia a financovania mimovládnych neziskových organizácií

Mimovládne neziskové organizácie často dopĺňajú i nahrádzajú verejné služby v prospech detí a mladých ľudí, ktoré nevie, nemôže alebo nedostatočne poskytuje štát alebo samosprávy. Zároveň sú vítaným prvkom konkurencie, ktorý sa prejavuje rôznorodosťou poskytovaných služieb a snahou o čo ich najväčšiu kvalitu. Kvalita v poskytovaní služieb je základom pre podporu projektov jednotlivých neziskových organizácii i z grantového programu Hodina deťom.

Kontakt

Ondrej Gallo

advokácia potrieb detí

advocacy@nds.sk

 

Grantové výzvy Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice Grantová výzva Cloetta na realizáciu…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 10. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu bude smerovať na projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese…

Grantové výzvy Vyhlasujeme jesenné kolo 6. ročníka Grantového programu Dôvera Vyhlasujeme jesenné kolo 6. ročníka…

Grantový program Dôvera (GP) vznikol v roku 2012, kedy sa realizoval jeho nultý ročník. Je zameraný na podporu projektov (žiadostí), ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým…

Aktuality Hodina deťom podporí viac ako 27.000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku Hodina deťom podporí viac ako…

Vďaka darom ľudí bude Nadácia pre deti Slovenska môcť z výnosu 19. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom prerozdeliť viac ako 250 000 eur. Financie poputujú na jedinečné projekty organizácií, ktoré dlhodobo…

Aktuality Každé dieťa má právo na vzdelanie Každé dieťa má právo na vzdelanie

Nadácia pre deti Slovenska otvorila nový grantovo-vzdelávací program s názvom Škola inkluzionistov, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania detí na prvom a druhom stupni základných škôl…

Aktuality Inklúzia v Čechách: Systém v nesystéme, ale funguje Inklúzia v Čechách: Systém…

Inklúzia je krok správnym smerom v českom vzdelávacom systéme, vyplýva to z výskumu Nadácie Open Society Fund (OSF) na školách rok po tom, čo do platnosti vstúpila novela školského zákona o inkluzívnych opatreniach…

Aktuality Výsledky jarného kola 6. ročníka Grantového programu Dôvera Výsledky jarného kola 6. ročníka…

Grantový program Dôvera je súčasťou Nadačného fondu Dôvera pri Nadácii pre deti Slovenska. Je realizovaný vďaka podpore zdravotnej poistovne Dôvera, ktorá je najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na…

Aktuality Prvá verejná diskusia o inklúzii je za nami, pozrite si ju zo záznamu Prvá verejná diskusia o inklúzii…

Nadácia pre deti Slovenska zorganizovala v stredu 28. marca svoju vôbec prvú verejnú diskusiu v klube pod lampou v Bratislave, jej témou bolo inkluzívne vzdelávanie na Slovensku. Našich hostí – Komisárku pre osoby…

Aktuality Realizujeme projekt na podporu participácie detí a mladých ľudí Realizujeme projekt na podporu…

Projekt sa zameriava na zvýšenie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách (VP) zameraných na deti a mladých ľudí (vrátane nich samotných) na úrovni samospráv. Bude prebiehať v 3 samosprávach:…

Grantové výzvy Bojovníci za zdravie môžu na jar požiadať o grant Bojovníci za zdravie môžu na…

Grantový program Bojovníci za zdravie pomáha poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života. Od roku 2016 v spolupráci s našou nadáciou poskytuje individuálnym žiadateľom…

Aktuality Do Európskeho kvízu o peniazoch sa zapojilo 108 tried Do Európskeho kvízu o peniazoch…

Do národného kola Európskeho kvízu o peniazoch sa zapojilo 108 tried a tu je najlepšia päťka:

Aktuality Vyhlásenie výsledkov grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma Vyhlásenie výsledkov grantového…

Grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma je uzatvorený program zameraný na podporu projektov, ktoré podnecujú vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách…

Grantové výzvy Vyhlasujeme jarné kolo 6. ročníka grantového programu Dôvera Vyhlasujeme jarné kolo 6. ročníka…

Grantový program Dôvera funguje od roku 2012 a je zameraný na podporu projektov, ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým životným štýlom.

Aktuality Európsky kvíz o peniazoch v živom prenose na Youtube Európsky kvíz o peniazoch v živom…

Ste žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ a chcete sa naučiť niečo nové nielen z finančnej gramotnosti? Dajte v triede hlavy dokopy a vyskúšajte si, čo všetko viete z oblastí financií, bezpečnosti na internete alebo o EU.…

Aktuality Hodina deťom hľadá kolegyňu / kolegu do tímu  Do Hodiny deťom hľadáme novú šikovnú a príjemnú kolegy Hodina deťom hľadá kolegyňu…

Do Hodiny deťom hľadáme novú šikovnú a príjemnú kolegyňu / nového šikovného a príjemného kolegu. Jej / jeho náplňou práce bude starostlivosť o zbierku v uliciach a ďalšie darcovské nástroje tak, aby…

Grantové výzvy Vyhlasujeme 19. ročník grantového programu Hodina deťom Vyhlasujeme 19. ročník grantového…

Hodina deťom, celoročná verejná zbierka Nadácie pre deti Slovenska, funguje ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska nepretržite už 19 rokov. Práve v týchto dňoch s radosťou…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog