logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Advokácia potrieb detí

Nadácia pre deti Slovenska sa v záujme lepšieho presadzovania potrieb detí a mladých ľudí na Slovensku rozhodla venovať samostatnú pozornosť i obhajobe ich záujmov a práv prostredníctvom cielených advokačných aktivít. Pri ich realizácii stavia na svojich odborných kapacitách, skúsenostiach z implementovania vlastných projektov, osobnom vzťahu a kontakte s prijímateľmi poskytovaných grantov.

Prioritné témy advokácie NDS

Inovácia vo formálnom vzdelávaní

Vzdelávací systém Slovenska by mal vytvárať podporujúce učebné prostredie, ktoré využíva prirodzené schopnosti dieťaťa učiť sa a umožní maximálne rozvinúť jeho individuálne schopnosti, vrátane inkluzívneho vzdelávania osôb so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Preto je našou snahou v spolupráci s Asociáciou S. Kovalik i učiteľmi, vychovávateľmi, pracovníkmi s deťmi a mládežou presadzovať metodiku vysoko-efektívneho učenia. Prostredníctvom uvedenej metodiky realizujeme i naše vzdelávacie projekty v témach sociálno-finančného vzdelávania, rozvoja životných zručností a budovania deťom priateľských komunít.

Kvalifikačná príprava a rast pedagogických zamestnancov

Vo výchove a vzdelávaní sú kľúčovými učitelia, preto je potrebná ich kvalitná príprava počas štúdia, ako aj vybudovanie systému podpory pedagógov v praxi pri získavaní inovatívnych pedagogických kompetencií a ich osobnostnom raste. Zároveň je potrebné premyslieť systém odmeňovania, ktorý bude zohľadňovať najmä kvalitu práce. V rámci našich projektov majú pedagógovia možnosť získať kredity za absolvované kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR.

Rozvoj neformálneho vzdelávania

Neformálne vzdelávanie a aktívne využívanie voľného času vedie k mnohostrannému rozvoju detí a mladých ľudí, predovšetkým v tých oblastiach, ktorým nie je venovaná dostatočná pozornosť a priestor vo formálnom vzdelávaní. Plnohodnotné voľnočasové aktivity detí a mladých ľudí majú okrem rozvojového aj preventívny charakter. V rámci neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít podporujeme mimovládne organizácie, ale aj materské, základné a stredné školy v rámci grantových programov Hodina deťom, Rád chodím do škôlky ,ai.

Zvyšovanie participácie detí a mladých ľudí v komunite

Deti a mladí ľudia sú prirodzenou a dôležitou súčasťou komunity a ich potreby, ako aj spôsoby ich napĺňania vedia byť iné, než si dospelí myslia. Vypočutiu a rešpektovaniu ich názorov by sa mala venovať patričná pozornosť. Zároveň to vedie k ich väčšej angažovanosti na verejnom živote komunity a vychováva k aktívnemu občianstvu.

Zlepšenie postavenia a financovania mimovládnych neziskových organizácií

Mimovládne neziskové organizácie často dopĺňajú i nahrádzajú verejné služby v prospech detí a mladých ľudí, ktoré nevie, nemôže alebo nedostatočne poskytuje štát alebo samosprávy. Zároveň sú vítaným prvkom konkurencie, ktorý sa prejavuje rôznorodosťou poskytovaných služieb a snahou o čo ich najväčšiu kvalitu. Kvalita v poskytovaní služieb je základom pre podporu projektov jednotlivých neziskových organizácii i z grantového programu Hodina deťom.

Kontakt

Ondrej Gallo

advokácia potrieb detí

advocacy@nds.sk

 

Grantové výzvy Grantový program Hodina deťom otvára svoj 20. ročník Grantový program Hodina deťom…

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska aktuálne vyhlasuje už 20. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov zahŕňajúcich pravidelnú a…

Aktuality Európsky kvíz o peniazoch Európsky kvíz o peniazoch

Európsky kvíz o peniazoch je aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov a v tomto roku sa realizuje po druhýkrát v 30 európskych krajinách.

Grantové výzvy Vyhlasujeme 4. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Vyhlasujeme 4. ročník grantového…

Poisťovňa KOOPERATIVA je hlavným partnerom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre…

Aktuality Pozvánka na vzdelávací workshop grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Pozvánka na vzdelávací workshop…

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu poisťovňou Kooperativa, a.s. Vás pozýva na workshop, ktorý sa bude venovať téme podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a…

Aktuality Dôvera opäť podporí bojovníkov za zdravie Dôvera opäť podporí bojovníkov…

Zdravotná poisťovňa Dôvera podporí 97 individuálnych žiadostí, ktoré súvisia so zdravím či prevenciou sumou 128 555,00 €. Grantový program Bojovníci za zdravia je súčasťou nadačného fondu Dôvera pri…

Aktuality Inkluzívne vzdelávanie môže fungovať v praxi aj na slovenských školách Inkluzívne vzdelávanie môže…

Už od roku 1992 je tretí decembrový deň označovaný ako Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti je dôležité upriamiť pozornosť aj na deti a vzdelávanie. Práve deti so zdravotným…

Aktuality Dôvera podporí 17 projektov v oblasti zdravia Dôvera podporí 17 projektov v…

V jesennom kole 6. ročníka grantového programu Dôvera bude podporených 17 zaujímavých projektov.

Aktuality Cloetta podporí 6 organizácií v Leviciach Cloetta podporí 6 organizácií…

Spoločnosť Cloetta podporí sumou 9 260 eur 6 kvalitných projektov organizácií v okrese Levice, ktoré pomôžu deťom a mladým ľuďom. Vďaka podpore vznikne vzdelávací amfiteáter na strednej škole, klubovňa…

Aktuality Poisťovňa KOOPERATIVA podporí sumou 60 581 € projekty súvisiace s bezpečným športovaním Poisťovňa KOOPERATIVA podporí…

Grantový program Športujem rád a bezpečne je program zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku. Tento grantový…

Aktuality Život mladých pod kontrolou Život mladých pod kontrolou

Pracovníci Johnson Controls sa na seminári oboznámili s projektom Život mladých pod kontrolou. Dozvedeli sa viac o vzdelávaní sociálno-finančnej gramotnosti v detských domovoch a možnosti ich zapojenia ako dobrovoľníkov…

Grantové výzvy Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice Grantová výzva Cloetta na realizáciu…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 10. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu bude smerovať na projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese…

Grantové výzvy Vyhlasujeme jesenné kolo 6. ročníka Grantového programu Dôvera Vyhlasujeme jesenné kolo 6. ročníka…

Grantový program Dôvera (GP) vznikol v roku 2012, kedy sa realizoval jeho nultý ročník. Je zameraný na podporu projektov (žiadostí), ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým…

Aktuality Hodina deťom podporí viac ako 27.000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku Hodina deťom podporí viac ako…

Vďaka darom ľudí bude Nadácia pre deti Slovenska môcť z výnosu 19. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom prerozdeliť viac ako 250 000 eur. Financie poputujú na jedinečné projekty organizácií, ktoré dlhodobo…

Aktuality Každé dieťa má právo na vzdelanie Každé dieťa má právo na vzdelanie

Nadácia pre deti Slovenska otvorila nový grantovo-vzdelávací program s názvom Škola inkluzionistov, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania detí na prvom a druhom stupni základných škôl…

Aktuality Inklúzia v Čechách: Systém v nesystéme, ale funguje Inklúzia v Čechách: Systém…

Inklúzia je krok správnym smerom v českom vzdelávacom systéme, vyplýva to z výskumu Nadácie Open Society Fund (OSF) na školách rok po tom, čo do platnosti vstúpila novela školského zákona o inkluzívnych opatreniach…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog