logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Štipendijný program Cez prekážky ku hviezdam (Per Aspera Ad Astra)

12. jún 2012

Program Per Aspera Ad Astra (Cez prekážky ku hviezdam) pomáha sociálne znevýhodneným študentom z regiónov Banská Bystrica, Prešov a Košice. Program bol financovaný z firemného vernostného programu spoločnosti SHELL Slovakia, s. r. o. a z dvoch percent zaplatených daní z príjmov fyzických a právnických osôb.

Cieľ:

  • cieľom štipendijného programu Per Aspera Ad Astra je umožniť sociálne znevýhodneným mladým ľuďom z regiónov Banská Bystrica, Prešov a Košice dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie;
  • jeho zámerom je zároveň budovať osobnostné kvality sociálne znevýhodnených mladých ľudí prostredníctvom dobrovoľníckej práce v organizáciách, ktoré pracujú s deťmi a mládežou alebo so znevýhodnenými skupinami obyvateľov.

Cieľová skupina:

  • sociálne znevýhodnení študenti z regiónov Banská Bystrica, Prešov a Košice, ktorí v školskom roku 2010/2011 sú študentmi prvého ročníka vysokej školy alebo pokračujú v štúdiu na vysokej škole v 3. a 4. semestri (majú ukončený 1. a 2. semester štúdia).

Prerozdelená suma:

Šiesti študenti získali podporu v celkovej výške 2 500 €.

 

Štipendijný program Per Aspera Ad Astra 2010 – podporení študenti

Meno žiadateľa Škola Suma
Anežka Nebusová Univerzita P.J.Šafárika, Lekárska fakulta, Košice 500,00 EUR
Františka Tomoriová Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava 350,00 EUR
Ingrid Györgyová Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnava 350,00 EUR
Agnesa Eszenyiová Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 400,00 EUR
Enikő Eszenyiová Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, Nitra 400,00 EUR
Juraj Šarišský Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Košice 500,00 EUR
Spolu 2500,00 EUR

 

Partner projektu:

Manažér projektu:

 Daniel Podhradský daniel@nds.sk

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog