logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi

08. november 2011

Projekt je zameraný na skvalitnenie práce profesionálov s deťmi a mladými ľuďmi prostredníctvom konceptu novo sa vynárajúcich potrieb detí v oblasti ich formálneho aj neformálneho vzdelávania. Cieľom je upriamiť pozornosť na niektoré z novoidentifikovaných trendov vo vývoji detí a mládeže skôr, než sa problémy stanú ťažko zvládnuteľnými. V rámci projektu funguje webová stránka s interaktívnym vzdelávacím portálom www.codetipotrebuju.sk na vytvorenie platformy pre odborníkov z rôznych oblastí práce s deťmi. Zámerom je identifikovanie faktorov ohrozenia detí, ktoré signalizujú výskyt novo sa vynárajúcich potrieb.

17. marca 2009 sa uskutočnil úvodný seminár s účasťou 20 slovenských odborníkov z rôznych oblastí práce s deťmi a mládežou.

V mesiacoch marec – máj 2009 prebiehal výskum, zameraný na novo sa vynárajúce potreby detí a mládeže na Slovensku. Výskum sa prevádzal na celom Slovensku, jeho cieľovými skupinami boli rôzne vopred vytipované skupiny detí a mládeže a skupiny pracovníkov s deťmi. Výsledky výskumu boli v máji až septembri spracované v prieskumnej štúdii pod názvom Novo vynárajúce sa potreby detí na Slovensku.

Cieľ:

  • skvalitnenie práce profesionálov s deťmi a mladými ľuďmi prostredníctvom konceptu novo sa vynárajúcich potrieb detí (ďalej NEN – NEWLY EMERGING NEEDS) v oblasti ich formálneho aj neformálneho vzdelávania;
  • pritiahnuť pozornosť odborníkov a politických aktérov na niektoré z novoidentifikovaných trendov vo vývoji detí a mládeže a ich schopnosť reagovať na tieto tendencie;
  • spracovanie prípadovej štúdie zo Slovenska, vytvorenie metodiky na identifikáciu a intervenciu NEN, vytvorenie interaktívneho portálu na výmenu skúseností.

Cieľová skupina:

  • deti a mladí ľudia do 16 rokov.

Web projektu www.codetipotrebuju.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog