logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi

08. november 2011

Projekt je zameraný na skvalitnenie práce profesionálov s deťmi a mladými ľuďmi prostredníctvom konceptu novo sa vynárajúcich potrieb detí v oblasti ich formálneho aj neformálneho vzdelávania. Cieľom je upriamiť pozornosť na niektoré z novoidentifikovaných trendov vo vývoji detí a mládeže skôr, než sa problémy stanú ťažko zvládnuteľnými. V rámci projektu funguje webová stránka s interaktívnym vzdelávacím portálom www.codetipotrebuju.sk na vytvorenie platformy pre odborníkov z rôznych oblastí práce s deťmi. Zámerom je identifikovanie faktorov ohrozenia detí, ktoré signalizujú výskyt novo sa vynárajúcich potrieb.

17. marca 2009 sa uskutočnil úvodný seminár s účasťou 20 slovenských odborníkov z rôznych oblastí práce s deťmi a mládežou.

V mesiacoch marec – máj 2009 prebiehal výskum, zameraný na novo sa vynárajúce potreby detí a mládeže na Slovensku. Výskum sa prevádzal na celom Slovensku, jeho cieľovými skupinami boli rôzne vopred vytipované skupiny detí a mládeže a skupiny pracovníkov s deťmi. Výsledky výskumu boli v máji až septembri spracované v prieskumnej štúdii pod názvom Novo vynárajúce sa potreby detí na Slovensku.

Cieľ:

  • skvalitnenie práce profesionálov s deťmi a mladými ľuďmi prostredníctvom konceptu novo sa vynárajúcich potrieb detí (ďalej NEN – NEWLY EMERGING NEEDS) v oblasti ich formálneho aj neformálneho vzdelávania;
  • pritiahnuť pozornosť odborníkov a politických aktérov na niektoré z novoidentifikovaných trendov vo vývoji detí a mládeže a ich schopnosť reagovať na tieto tendencie;
  • spracovanie prípadovej štúdie zo Slovenska, vytvorenie metodiky na identifikáciu a intervenciu NEN, vytvorenie interaktívneho portálu na výmenu skúseností.

Cieľová skupina:

  • deti a mladí ľudia do 16 rokov.

Web projektu www.codetipotrebuju.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog