logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Grantový program Detský fond Leaf

08. november 2011

Detský fond Leaf je nadačný fond spoločnosti Leaf, zriadený pri Nadácií pre deti Slovenska. Prostredníctvom fondu chce spoločnosť Leaf sledovať a pomôcť riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne, v ktorom pôsobí. Nadácia pre deti Slovenska už tretí rok rozdeľuje prostriedky fondu prostredníctvom grantového programu organizáciám v levickom okrese, ktoré sa aktívne venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi.

Cieľ:

 • zvýšiť kvalitu života a zdravia detí a mladých ľudí;
 • zlepšiť vzdelanosť detí a mladých ľudí;
 • vytvoriť podmienky pre pravidelnú systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi;
 • podnietiť spoluprácu medzi organizáciami a inštitúciami z rôznych sektorov v komunite, ktoré spájajú svoj potenciál v prospech detí a mladých ľudí.

Cieľová skupina:

 • deti a mladí ľudia do 26 rokov, žijúci v okrese Levice;
 • deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami (zdravotne, sociálne, etnicky znevýhodnené, nadané deti), žijúci v okrese Levice;
 • deti a mladí ľudia v krízovej situácii (týrané, zanedbávané, bez rodičov, deti utečencov, migrantov), žijúci v okrese Levice;
 • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia), žijúci v okrese Levice.

Oblasti podpory:

Zdravie a zdravý životný štýl

 • Podpora rozvoja správnych postojov a návykov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu u detí a mladých ľudí.

Vzdelávanie

 • Budovanie schopností a zručností, ktoré podporujú integráciu detí a mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, rozvoj vedomostí, schopností a zručností, ktoré prispievajú k ich ľahšiemu a plynulejšiemu začleňovaniu do pracovného procesu a rozširovanie vedomostí, schopností a zručností mladých ľudí, pracujúcich v organizáciách pre prácu s deťmi.

Voľný čas

 • Podpora kvalitného a zmysluplného trávenia voľného času organizovaným aj neorganizovaným skupinám detí a mladých ľudí.

Partner projektu:

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog