logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

 

 

 

 

 

 

Ako Nórske fondy pomohli deťom a mladým ľuďom na Slovensku

 

Tlačová správa k záverečnej konferencii projektu 
 

 

Voices - Naživo proti nenávistným prejavom

Nadácia M. Šimečku - Študenti po stopách totality

Slovenský výbor pre UNICEF - Detské istoty s Linkou detskej istoty

Mládež ulice - Nízkoprahové aktivity na sídliskách

Pro Vida - S Buddym na ceste z detského domova

OZ Pomoc ohrozeným deťom - Strom pomoci a jeho plody

Iniciatíva Inakosť - Homofóbia sa dá liečiť 

YMCA Nesvady - Spolu dokážeme viac

OZ Prameň radosti - Poď a konaj!

Ištitút SGI - Samospráva sa neriadi sama

Centrum Slniečko - MVO a tvorba nár. politík pre práva detí

Stopka, n. o. - Rozprávkový smerovník 

OZ Misia mladých - Ohrozené rodiny na Orave

RMŽK - Hate speech nie je názor!

OZ Odyseus - Tabu témy otvorene

Nórska veľvyslankyňa sa presvedčila o prínosoch projektov podporených z EEA grantov

Člověk v tísni - Program podpory vzdelávania

OZ Ulita - Z ulity do komunity

Nitrianska komunitná nadácia - Aktívne dobrovoľníctvo

OZ Nové školstvo - Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

Náruč - projekt Bližšie k deťom

OZ Kaspian - Prinášame skúsenosti z Európy

Liga za duševné zdravie - Zippyho kamaráti 

ETP Slovensko – Učme sa učiť sa

OZ Divé maky - Z mentoringu sa stal tútoring

OZ Fenestra - Škola ľudských práv

OZ Effeta - Poďme si rozumieťOZ Strom života - Bio-profily miest a obcí Slovenska

Aj malé o.z. je schopné veľkých vecí

Jednou z našich obáv po podaní projektu bola predstava, že taká malá organizácia, akou Mládež ulice je, nebude relevantným partnerom do veľkých grantových schém. Uvedomovali sme si, že neponúkame obrovské čísla výstupov v podobe zapojených klientov či počtu aktivít. Mohli sme len ponúknuť našu skúsenosť toho, že systematická, premyslená a dlhodobá práca s vybranou cieľovou skupinou má zmysel a reálny dopad. Podklady boli spracované, prílohy kompletné a projekt odoslaný. Ostávalo už len čakať. Prečitajte si celý článok...

Prehľad projektov 

V období od 2013 do 2015

  Počet podporených projektov Rozdelená podpora Počet prijatých projektov Žiadaná podpora
I.a II.výzva  SPOLU 29 852 831,00 € 115 7 244 185,60 €
PRIORITNÁ OBLASŤ        
Deti, mládež a aktívne občianstvo 8 284 277,00 € 47 3 651 019,80 €
Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov 21 568 554,00 € 68 3 593 165,80 €
         
I. výzva  SPOLU 12 371 280,00 € 48 3 059 565,60 €
PRIORITNÁ OBLASŤ        
Deti, mládež a aktívne občianstvo 4 142 017,00 € 25 1 583 509,80 €
Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov 8 229 263,00 € 23 1 476 055,80 €
         
II.výzva  SPOLU 17 481 551,00 € 67 4 184 620,00 €
PRIORITNÁ OBLASŤ        
Deti, mládež a aktívne občianstvo 4 142 260,00 € 22 2 067 510,00 €
Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov 13 339 291,00 € 45 2 117 110,00 €

 

2. výzva programu na predkladanie návrhov projektov / oblasť podpory DETI A MLÁDEŽ

Pozrite si prehľad schválených žiadostí z 2. výzvy >>>

Zverejňujeme zoznamy podporených a nepodporených projektov v 2. výzve tak, ako ich schválila správna rada NDS, ktorá je správcom oblasti podpory Deti a mládež. Organizácie, ktorých projekty boli podporené, v najbližšej dobe oslovíme s ďalšími pokynmi. Organizácie, ktorých projekty podporené neboli, dostanú v najbližšej dobe príslušné vyrozumenie elektronickou poštou na kontaktnú emailovú adresu, ktorú uviedli v žiadosti.

Pozrite si prehľad doručených žiadostí z 2. výzvy >>>

V rámci aktuálnej II. výzvy Programu Aktívne občianstvo a inklúzia prešli prijaté žiadosti expertným hodnotením a v súčasnosti pripravujeme podklady pre výberovú komisiu. Tá zasadne 6. marca 2014 a na základe bodového hodnotenia expertov vydá odporúčania pre Správnu radu správcu oblasti podpory.

Výsledné hodnotenie, ktoré projekty budú v nadchádzajúcom období podporené, bude známe najneskôr 31. marca 2014.

Informačné semináre o 2. výzve programu Aktívne občianstvo a inklúzia  >>>
Školenie Základy projektového manažmentu >>>

Program: AKTÍVNE OBČIANSTVO A INKLÚZIA
Oblasť podpory: DETI A MLÁDEŽ
Kód výzvy: AOI-DM-2
Dátum vyhlásenia 2. výzvy: 25. september 2013
Dátum uzávierky 2. výzvy: 4. december 2013
Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia pre deti Slovenska
Úplné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU
Príručku pre žiadateľov o NFP si môžete stiahnuť TU

Pozrite si prehľad schválených žiadostí z 1. výzvy >>>

 

O programe Aktívne občianstvo a inklúzia

Účelom výzvy je podpora projektov slovenských mimovládnych organizácií v oblasti podpory  Deti a mládež. Podporené projekty by mali prispieť k vyššej účasti detí a mládeže na dianí v spoločnosti a k posilneniu ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov.

Úvodnú informáciu k Fondu pre mimovládne organizácie „Aktívne občianstvo a inklúzia“,
podporeného Finančným mechanizmom EEA si môžete stiahnuť tu.

Program Aktívne občianstvo a inklúzia je grantovou schémou zameranou na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia a  služieb v sociálnej oblasti.
Osobitným záujmom programu je podpora projektov, ktoré majú širší spoločenský dopad, najmä tlmia ústne a písomné prejavy podnecujúce nenávisť (hate speech), extrémizmus, rasovú nenávisť, antisemitizmus a xenofóbiu, podporujú multikultúrne porozumenie, rovnosť pohlaví a zapojenie marginalizovaných skupín vrátane Rómov, prispievajú k rovnosti príležitostí a potláčajú sexuálne obťažovanie, násilie na ženách a obchodovanie s ľuďmi.
Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a spravuje ho Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien.

Prioritná oblasť 1:

Deti, mládež a aktívne občianstvo

Tématické zameranie 1A: Podpora aktívneho občianstva
Špecifické oprávnené aktivity:

  • zvyšovanie povedomia, podpora aktívneho občianstva v oblasti riešenia problémov detí a mladých ľudí
  • rozvoj aktívnej účasti detí a mladých ľudí na živote komunty a ich spolupráce s miestnymi samosprávami

Rozsah grantu: 20.000 - 50.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, september 2013)

Prioritná oblasť 2:

Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov

Tematické zameranie 2A: Eliminácia hrozieb u detí a mládeže v ohrození a u Rómov
Špecifické oprávnené aktivity:

  • preventívne a intervenčné aktivity zamerané na minimalizáciu alebo odstránenie hrozieb u detí a mládeže v ohrození
  • vzdelávanie učiteľov, zamestnancov MVO, zástupcov miestnych / regionálnych samospráv a dobrovoľníkov v oblasti posilnenia kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození

Rozsah grantu: do 30.000 €
Dĺžka projektu: 3 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, september 2013)

 

 

Aktuality V Kvačanoch hýbu svetom V Kvačanoch hýbu svetom

K tomu, aby sa v minulom roku Kvačany stali historicky prvou obcou, ktorá získala ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015, nemalou mierou prispela aj spolupráca samosprávy s tunajšou základnou…

Aktuality Akreditovaný tréning učiteľov - pozvánka Akreditovaný tréning učiteľov…

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne pozýva učiteľov na akreditovaný tréning zvyšovania finančnej gramotnosti v programe Poznaj svoje peniaze.

Aktuality Global Money Week 2017 na Slovensku Global Money Week 2017 na Slovensku

Nadácia pre deti Slovenska v rámci svojho programu Poznaj svoje peniaze už 4. raz pozýva učiteľov, deti a mladých ľudí, inštitúcie a mimovládne neziskové organizácie, aby sa aktivitami zameranými na zvyšovanie…

Aktuality Nominovanie komunít priateľských deťom do 31. marca 2017 Nominovanie komunít priateľských…

Do 31. marca 2017 môžete nominovať vašu obec, či mesto na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Nadácia pre deti Slovenska otvorila druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým…

Aktuality Pasterizátor v Starej Ľubovni pomôže mesačne viac ako 60 deťom Pasterizátor v Starej Ľubovni…

Pasterizátor podporený z Grantového programu Dôvera v Ľubovnianskej nemocnici pomôže mesačne viac ako 60 malým pacientom v Starej Ľubovni v Prešovskom kraji. Prístroj na pasterizáciu mlieka, resp. mliečnej výživy…

Grantové výzvy Nominujte samosprávy priateľské deťom… Nominujte samosprávy priateľské…

Nadácia pre deti Slovenska otvára druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým ľuďom. Ocenenia je určené pre komunity a samosprávy, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni svojich politík,…

Aktuality Ples Hodiny deťom: Máme odvahu byť iní, hovorí organizátorka Petronela Chalupková Ples Hodiny deťom: Máme odvahu…

„Sme špecialisti na vytváranie zážitkov a nezabudnuteľných okamihov. Naše ciele sú jasné. Nadchnúť a očariť. V prvom rade našich klientov, v druhom rade konkurenciu. Máme odvahu byť iní. Baví nás hľadať…

Grantové výzvy Výzva jarného kola 5. ročníka Grantového programu Dôvera Výzva jarného kola 5. ročníka…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 5. ročníka Grantového programu Dôvera.

Grantové výzvy Výzva 18. ročníka Grantového programu Hodina deťom Výzva 18. ročníka Grantového…

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska vyhlasuje 18. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku.

Aktuality Princípy Školy s rešpektom pomôžu aj rodičom Princípy Školy s rešpektom pomôžu…

„Posilňujeme dôležitých dospelých v zmene prístupu k deťom a mladým ľuďom a k zmene prostredia školy tak, aby z nej vychádzali jedinečné osobnosti, ktoré sú schopné rozvíjať svoj potenciál,“ je motto…

Aktuality Na bezpečnosti detí záleží... Na bezpečnosti detí záleží...

Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne KOOPERATIVA pri Nadácii pre deti Slovenska koncom roka 2016 podporil 48 projektov z celého Slovenska vo výške 67 000 €. Ich realizáciou v roku 2017 sa podporí zvyšovanie…

Aktuality TV šou Hodina deťom - minúta po minúte TV šou Hodina deťom - minúta…

Ak ste snívali o tom, že sa porozprávate s niektorou zo známych osobností, v sobotu, 17. decembra,ste mali šancu si tento sen splniť. Telefonátom do štúdia alebo SMS ste mohli podporiť Hodinu deťom. Televízna…

Aktuality Dnešný večer - 17. december - patrí TV šou Hodiny deťom Dnešný večer - 17. december…

Už o pár hodín môžete v priamom prenose na Jednotke RTVS sledovať televíznu šou Hodina deťom. Od 20.25 bude čas vyhradený našim deťom a deťom v nás a vás bude večerom sprevádzať moderátorská dvojica Katarína…

Aktuality Predvianočný darček pre 125 bojovníkov za zdravie Predvianočný darček pre 125…

Na pomoc ďalším 125 bojovníkom za zdravie je už v tejto chvíli pripravených 153 498 €. Podporu dostane napríklad polročná Agátka na nákup zdravotníckej pomôcky a s ňou ďalších 23 detí do 3 rokov. Rehabilitačný…

Aktuality Dana Rušinová: Grantový program DÔVERA rozväzuje ruky všetkým, čo chcú meniť starostlivosť o zdravie Dana Rušinová: Grantový program…

„Je dôležité, aby sme menili prostredie, prístup i aktivity dospelých smerujúce k zlepšovaniu zdravia detí, aby sme tiež motivovali mladých ľudí k skvalitňovaniu prostredia ambulancií, či nemocníc, ale aj…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog