logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

 

 

 

 

 

 

Ako Nórske fondy pomohli deťom a mladým ľuďom na Slovensku

 

Tlačová správa k záverečnej konferencii projektu 
 

 

Voices - Naživo proti nenávistným prejavom

Nadácia M. Šimečku - Študenti po stopách totality

Slovenský výbor pre UNICEF - Detské istoty s Linkou detskej istoty

Mládež ulice - Nízkoprahové aktivity na sídliskách

Pro Vida - S Buddym na ceste z detského domova

OZ Pomoc ohrozeným deťom - Strom pomoci a jeho plody

Iniciatíva Inakosť - Homofóbia sa dá liečiť 

YMCA Nesvady - Spolu dokážeme viac

OZ Prameň radosti - Poď a konaj!

Ištitút SGI - Samospráva sa neriadi sama

Centrum Slniečko - MVO a tvorba nár. politík pre práva detí

Stopka, n. o. - Rozprávkový smerovník 

OZ Misia mladých - Ohrozené rodiny na Orave

RMŽK - Hate speech nie je názor!

OZ Odyseus - Tabu témy otvorene

Nórska veľvyslankyňa sa presvedčila o prínosoch projektov podporených z EEA grantov

Člověk v tísni - Program podpory vzdelávania

OZ Ulita - Z ulity do komunity

Nitrianska komunitná nadácia - Aktívne dobrovoľníctvo

OZ Nové školstvo - Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

Náruč - projekt Bližšie k deťom

OZ Kaspian - Prinášame skúsenosti z Európy

Liga za duševné zdravie - Zippyho kamaráti 

ETP Slovensko – Učme sa učiť sa

OZ Divé maky - Z mentoringu sa stal tútoring

OZ Fenestra - Škola ľudských práv

OZ Effeta - Poďme si rozumieťOZ Strom života - Bio-profily miest a obcí Slovenska

Aj malé o.z. je schopné veľkých vecí

Jednou z našich obáv po podaní projektu bola predstava, že taká malá organizácia, akou Mládež ulice je, nebude relevantným partnerom do veľkých grantových schém. Uvedomovali sme si, že neponúkame obrovské čísla výstupov v podobe zapojených klientov či počtu aktivít. Mohli sme len ponúknuť našu skúsenosť toho, že systematická, premyslená a dlhodobá práca s vybranou cieľovou skupinou má zmysel a reálny dopad. Podklady boli spracované, prílohy kompletné a projekt odoslaný. Ostávalo už len čakať. Prečitajte si celý článok...

Prehľad projektov 

V období od 2013 do 2015

  Počet podporených projektov Rozdelená podpora Počet prijatých projektov Žiadaná podpora
I.a II.výzva  SPOLU 29 852 831,00 € 115 7 244 185,60 €
PRIORITNÁ OBLASŤ        
Deti, mládež a aktívne občianstvo 8 284 277,00 € 47 3 651 019,80 €
Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov 21 568 554,00 € 68 3 593 165,80 €
         
I. výzva  SPOLU 12 371 280,00 € 48 3 059 565,60 €
PRIORITNÁ OBLASŤ        
Deti, mládež a aktívne občianstvo 4 142 017,00 € 25 1 583 509,80 €
Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov 8 229 263,00 € 23 1 476 055,80 €
         
II.výzva  SPOLU 17 481 551,00 € 67 4 184 620,00 €
PRIORITNÁ OBLASŤ        
Deti, mládež a aktívne občianstvo 4 142 260,00 € 22 2 067 510,00 €
Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov 13 339 291,00 € 45 2 117 110,00 €

 

2. výzva programu na predkladanie návrhov projektov / oblasť podpory DETI A MLÁDEŽ

Pozrite si prehľad schválených žiadostí z 2. výzvy >>>

Zverejňujeme zoznamy podporených a nepodporených projektov v 2. výzve tak, ako ich schválila správna rada NDS, ktorá je správcom oblasti podpory Deti a mládež. Organizácie, ktorých projekty boli podporené, v najbližšej dobe oslovíme s ďalšími pokynmi. Organizácie, ktorých projekty podporené neboli, dostanú v najbližšej dobe príslušné vyrozumenie elektronickou poštou na kontaktnú emailovú adresu, ktorú uviedli v žiadosti.

Pozrite si prehľad doručených žiadostí z 2. výzvy >>>

V rámci aktuálnej II. výzvy Programu Aktívne občianstvo a inklúzia prešli prijaté žiadosti expertným hodnotením a v súčasnosti pripravujeme podklady pre výberovú komisiu. Tá zasadne 6. marca 2014 a na základe bodového hodnotenia expertov vydá odporúčania pre Správnu radu správcu oblasti podpory.

Výsledné hodnotenie, ktoré projekty budú v nadchádzajúcom období podporené, bude známe najneskôr 31. marca 2014.

Informačné semináre o 2. výzve programu Aktívne občianstvo a inklúzia  >>>
Školenie Základy projektového manažmentu >>>

Program: AKTÍVNE OBČIANSTVO A INKLÚZIA
Oblasť podpory: DETI A MLÁDEŽ
Kód výzvy: AOI-DM-2
Dátum vyhlásenia 2. výzvy: 25. september 2013
Dátum uzávierky 2. výzvy: 4. december 2013
Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia pre deti Slovenska
Úplné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU
Príručku pre žiadateľov o NFP si môžete stiahnuť TU

Pozrite si prehľad schválených žiadostí z 1. výzvy >>>

 

O programe Aktívne občianstvo a inklúzia

Účelom výzvy je podpora projektov slovenských mimovládnych organizácií v oblasti podpory  Deti a mládež. Podporené projekty by mali prispieť k vyššej účasti detí a mládeže na dianí v spoločnosti a k posilneniu ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov.

Úvodnú informáciu k Fondu pre mimovládne organizácie „Aktívne občianstvo a inklúzia“,
podporeného Finančným mechanizmom EEA si môžete stiahnuť tu.

Program Aktívne občianstvo a inklúzia je grantovou schémou zameranou na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia a  služieb v sociálnej oblasti.
Osobitným záujmom programu je podpora projektov, ktoré majú širší spoločenský dopad, najmä tlmia ústne a písomné prejavy podnecujúce nenávisť (hate speech), extrémizmus, rasovú nenávisť, antisemitizmus a xenofóbiu, podporujú multikultúrne porozumenie, rovnosť pohlaví a zapojenie marginalizovaných skupín vrátane Rómov, prispievajú k rovnosti príležitostí a potláčajú sexuálne obťažovanie, násilie na ženách a obchodovanie s ľuďmi.
Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a spravuje ho Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien.

Prioritná oblasť 1:

Deti, mládež a aktívne občianstvo

Tématické zameranie 1A: Podpora aktívneho občianstva
Špecifické oprávnené aktivity:

  • zvyšovanie povedomia, podpora aktívneho občianstva v oblasti riešenia problémov detí a mladých ľudí
  • rozvoj aktívnej účasti detí a mladých ľudí na živote komunty a ich spolupráce s miestnymi samosprávami

Rozsah grantu: 20.000 - 50.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, september 2013)

Prioritná oblasť 2:

Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov

Tematické zameranie 2A: Eliminácia hrozieb u detí a mládeže v ohrození a u Rómov
Špecifické oprávnené aktivity:

  • preventívne a intervenčné aktivity zamerané na minimalizáciu alebo odstránenie hrozieb u detí a mládeže v ohrození
  • vzdelávanie učiteľov, zamestnancov MVO, zástupcov miestnych / regionálnych samospráv a dobrovoľníkov v oblasti posilnenia kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození

Rozsah grantu: do 30.000 €
Dĺžka projektu: 3 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, september 2013)

 

 

 

 

 

 

V ústrety lepšej budúcnosti detí a mládých ľudí - publikácia na stiahnutie

Stiahnite si prezentácie
z informačného seminára
k 1. výzve

Kontakt

Daniel Podhradský 
0911 702 660
daniel@nds.sk
manažér grantového programu 
oblasť podpory Deti a mládež

Drahoslava Gajdošová
0904 702 662
drahoslava@nds.sk
finančná manažérka
oblasť podpory Deti a mládež

 

 

Grantové výzvy Grantový program Hodina deťom otvára svoj 20. ročník Grantový program Hodina deťom…

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska aktuálne vyhlasuje už 20. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov zahŕňajúcich pravidelnú a…

Aktuality Európsky kvíz o peniazoch Európsky kvíz o peniazoch

Európsky kvíz o peniazoch je aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov a v tomto roku sa realizuje po druhýkrát v 30 európskych krajinách.

Grantové výzvy Vyhlasujeme 4. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Vyhlasujeme 4. ročník grantového…

Poisťovňa KOOPERATIVA je hlavným partnerom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre…

Aktuality Pozvánka na vzdelávací workshop grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Pozvánka na vzdelávací workshop…

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu poisťovňou Kooperativa, a.s. Vás pozýva na workshop, ktorý sa bude venovať téme podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a…

Aktuality Dôvera opäť podporí bojovníkov za zdravie Dôvera opäť podporí bojovníkov…

Zdravotná poisťovňa Dôvera podporí 97 individuálnych žiadostí, ktoré súvisia so zdravím či prevenciou sumou 128 555,00 €. Grantový program Bojovníci za zdravia je súčasťou nadačného fondu Dôvera pri…

Aktuality Inkluzívne vzdelávanie môže fungovať v praxi aj na slovenských školách Inkluzívne vzdelávanie môže…

Už od roku 1992 je tretí decembrový deň označovaný ako Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti je dôležité upriamiť pozornosť aj na deti a vzdelávanie. Práve deti so zdravotným…

Aktuality Dôvera podporí 17 projektov v oblasti zdravia Dôvera podporí 17 projektov v…

V jesennom kole 6. ročníka grantového programu Dôvera bude podporených 17 zaujímavých projektov.

Aktuality Cloetta podporí 6 organizácií v Leviciach Cloetta podporí 6 organizácií…

Spoločnosť Cloetta podporí sumou 9 260 eur 6 kvalitných projektov organizácií v okrese Levice, ktoré pomôžu deťom a mladým ľuďom. Vďaka podpore vznikne vzdelávací amfiteáter na strednej škole, klubovňa…

Aktuality Poisťovňa KOOPERATIVA podporí sumou 60 581 € projekty súvisiace s bezpečným športovaním Poisťovňa KOOPERATIVA podporí…

Grantový program Športujem rád a bezpečne je program zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku. Tento grantový…

Aktuality Život mladých pod kontrolou Život mladých pod kontrolou

Pracovníci Johnson Controls sa na seminári oboznámili s projektom Život mladých pod kontrolou. Dozvedeli sa viac o vzdelávaní sociálno-finančnej gramotnosti v detských domovoch a možnosti ich zapojenia ako dobrovoľníkov…

Grantové výzvy Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice Grantová výzva Cloetta na realizáciu…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 10. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu bude smerovať na projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese…

Grantové výzvy Vyhlasujeme jesenné kolo 6. ročníka Grantového programu Dôvera Vyhlasujeme jesenné kolo 6. ročníka…

Grantový program Dôvera (GP) vznikol v roku 2012, kedy sa realizoval jeho nultý ročník. Je zameraný na podporu projektov (žiadostí), ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým…

Aktuality Hodina deťom podporí viac ako 27.000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku Hodina deťom podporí viac ako…

Vďaka darom ľudí bude Nadácia pre deti Slovenska môcť z výnosu 19. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom prerozdeliť viac ako 250 000 eur. Financie poputujú na jedinečné projekty organizácií, ktoré dlhodobo…

Aktuality Každé dieťa má právo na vzdelanie Každé dieťa má právo na vzdelanie

Nadácia pre deti Slovenska otvorila nový grantovo-vzdelávací program s názvom Škola inkluzionistov, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania detí na prvom a druhom stupni základných škôl…

Aktuality Inklúzia v Čechách: Systém v nesystéme, ale funguje Inklúzia v Čechách: Systém…

Inklúzia je krok správnym smerom v českom vzdelávacom systéme, vyplýva to z výskumu Nadácie Open Society Fund (OSF) na školách rok po tom, čo do platnosti vstúpila novela školského zákona o inkluzívnych opatreniach…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog