logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Grantový program Dôvera

Grantový program Dôvera spustila Nadácia pre deti Slovenska v roku 2012. Prostredníctvom grantového programu chce Zdravotná poisťovňa Dôvera prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne. Podporu môžu získať individuálni žiadatelia aj organizácie, ktorých zámery napĺňajú hlavné ciele grantového programu.

Ciele grantového programu

 • Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení.
 • Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti.
 • Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu.
 • Prispieť k napĺňaniu špecifických potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie.

Cieľové skupiny

 • Deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii).
 • Dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, lekári, zdravotnícky personál, iní odborníci).

Oblasti podpory

 • Podpora liečebných a rehabilitačných pobytov.
 • Nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku zo zdravotného poistenia.
 • Pomoc pri napĺňaní špecifických individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie.
 • Podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.
 • Podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
 • Zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov.
 • Podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti.
 • Zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení.

Aktuálne prebieha jarné kolo 4. ročníka GP Dôvera

Žiadosti o grant môžete posielať do 15. marca 2016. Prečítajte si celé znenie výzvy.

 

Výsledky jesenného kola 2015 si môžete pozrieť tu

Výsledky jarného kola 2015 si môžete pozrieť tu.

Výsledky jesenného kola 2014 si môžete pozrieť tu.

Výsledky jarného kola 2014 si môžete pozrieť tu.

Výsledky jesenného kola 2013 si môžete pozrieť tu.

Výsledky jarného kola 2013 si môžete pozrieť tu.

 

 

 

 

Pomocné formuláre

Pre prípravu žiadosti môžete použiť pomocné formuláre. Pre odoslanie žiadosti použite iba online formuláre.

Pomocný formulár pre individuálneho žiadateľa

Pomocný formulár pre organizácie

Súbory na stiahnutie:

Logo NDS / PNG         

Logo NDS / AI         

Logo Dôvera / PNG         

Logo Dôvera / AI

Logo grantového programu / PNG        

Logo grantového programu / AI

Kontakt

Karin Vaňatková 0901 708 229 karin@nds.sk
manažérka grantového programu 

 

 

Aktuality Škola rodinných financií je príkladom dobrej praxe aj v Bruseli Škola rodinných financií je…

Škola rodinných financií (ŠRF) - prvý komunitný program finančného vzdelávania na Slovensku bol minulý týždeň (21.6.2016 ) ako jeden z dvoch príkladov dobrej praxe úspešne prezentovaný v Bruseli na medzinárodnej…

Aktuality 15 vecí, ktorým sa pri komunikácii s deťmi radšej vyhnite 15 vecí, ktorým sa pri komunikácii…

Sú prejavom mocenského a nerešpektujúceho postoja k dieťaťu. Niektoré si pamätáme ešte z detstva a v niektorých sa spoznáme aj samých seba. Vety, ktorým by sme sa mali vyhnúť nielen v komunikácii s deťmi.

Aktuality Deti a zdravie Deti a zdravie

Situáciám, kedy s dieťaťom musí navštíviť lekára sa nevyhne žiaden rodič. Aj tu je dôležité zohľadňovať princípy rešpektujúcej komunikácie. Na základe nášho prieskumu vám prinášame informácie o…

Aktuality Ako motivovať svoje dieťa Ako motivovať svoje dieťa

Ako správne komunikovať so svojím dieťaťom, aby sme rešpektovali jeho potreby a pomohli mu rozvíjať jeho potenciál?

Aktuality 17. Hodina deťom podporí viac ako 7000 detí na Slovensku 17. Hodina deťom podporí viac…

Necelý rok stačil ľuďom na to, aby pomohli viac ako siedmim tisíckam detí na Slovensku. Nadácia pre deti Slovenska prerozdelí takmer 165 tisíc eur na 41 projektov pre deti a mladých ľudí z výnosu 17. ročníka…

Aktuality Chcete deti chrániť pred negatívnymi vplyvmi? Rozvíjajte ich sebaúctu. Chcete deti chrániť pred negatívnymi…

Ak chcete predísť tomu, aby vaše dieťa „podľahlo“ nástrahám reálneho či virtuálneho sveta, to najlepšie, čo môžete preň urobiť, je pracovať na jeho sebaúcte.

Aktuality Čo robiť, aby boli vaše deti šťastné? Čo robiť, aby boli vaše deti…

Chcete, aby boli vaše deti šťastné a spokojné? Tieto tri kroky vám v tom pomôžu.

Aktuality Tour de Hodina deťom Tour de Hodina deťom

Od 16. do 18. mája sme precestovali 1100 kilometrov a navštívili 11 organizácií podporených z Hodiny deťom. Zároveň sme zhodnotili 143 projektov, ktoré sa prihlásili do našej výzvy o grantovú podporu. A boli…

Aktuality Podporte bežcov THE RUN SLOVAKIA Podporte bežcov THE RUN SLOVAKIA

Približne desiatka tímov zdolá od 3. do 5. júna svoj osobný maratón v rámci štafetového „hobby“ behu THE RUN SLOVAKIA. Každý tím tak prekoná viac ako 500 km dlhú trasu z Košíc do Bratislavy.

Aktuality Rešpektovať a byť rešpektovaný Rešpektovať a byť rešpektovaný

Nástroje rešpektujúcej komunikácie sú základom pre budovanie bezpečného prostredia pre efektívne učenie a výchovu detí. A práve na ne bol zameraný kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný, ktorý lektori Nadácie…

Aktuality Rešpektovanie detských práv: Posilňovanie kapacity profesionálov v EÚ pri napĺňaní práv zraniteľných Rešpektovanie detských práv:…

Viac ako 80 profesionálov pracujúcich s deťmi, ktoré sa z rôznych príčin dostali do styku s justičným systémom, sa zúčastnilo na sérii 4 tréningov, ktoré v apríli a máji pripravila Nadácia pre deti Slovenska.

Aktuality V jarnom kole GP Dôvera podporíme 15 projektov V jarnom kole GP Dôvera podporíme…

Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera podporí 15 projektov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie zdravia a prevenciu pred ochoreniami. Spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera prerozdelí takmer 14 000…

Aktuality Reagujeme na novovynárajúce sa potreby detí a mladých ľudí Reagujeme na novovynárajúce sa…

„Mapovanie potrieb detí a mladých ľudí je jedinečným konceptom nastavovania efektívnej podpory organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a nastavovania procesov v komunitách tak, aby sa v nich deti…

Aktuality Naživo proti nenávistným prejavom Naživo proti nenávistným prejavom

Nezisková organizácia Voices sa od roku 2008 podporuje aktívnosť, tvorivosť a otvorenosť myslenia. Využíva na to neformálne vzdelávanie - realizuje kultúrne podujatia, diskusné stretnutia a konferencie, nakrúca…

Aktuality Študenti po stopách totality Študenti po stopách totality

Podľa viacerých prieskumov majú obzvlášť mladí ľudia úplný nedostatok informácií o moderných dejinách Slovenska, osobitne o období rokov 1948 – 1989. Nadácia Milana Šimečku sa to snaží zmeniť, a to…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 200 524 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog