logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Grantový program Dôvera

Grantový program Dôvera spustila Nadácia pre deti Slovenska v roku 2012. Prostredníctvom grantového programu chce Zdravotná poisťovňa Dôvera prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne. Podporu môžu získať individuálni žiadatelia aj organizácie, ktorých zámery napĺňajú hlavné ciele grantového programu.

Ciele grantového programu

 • Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení.
 • Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti.
 • Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu.
 • Prispieť k napĺňaniu špecifických potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie.

Cieľové skupiny

 • Deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii).
 • Dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, lekári, zdravotnícky personál, iní odborníci).

Oblasti podpory

 • Podpora liečebných a rehabilitačných pobytov.
 • Nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku zo zdravotného poistenia.
 • Pomoc pri napĺňaní špecifických individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie.
 • Podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.
 • Podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
 • Zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov.
 • Podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti.
 • Zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení.

Aktuálne prebieha jarné kolo 4. ročníka GP Dôvera

Žiadosti o grant môžete posielať do 15. marca 2016. Prečítajte si celé znenie výzvy.

 

Výsledky jesenného kola 2015 si môžete pozrieť tu

Výsledky jarného kola 2015 si môžete pozrieť tu.

Výsledky jesenného kola 2014 si môžete pozrieť tu.

Výsledky jarného kola 2014 si môžete pozrieť tu.

Výsledky jesenného kola 2013 si môžete pozrieť tu.

Výsledky jarného kola 2013 si môžete pozrieť tu.

 

 

 

 

Pomocné formuláre

Pre prípravu žiadosti môžete použiť pomocné formuláre. Pre odoslanie žiadosti použite iba online formuláre.

Pomocný formulár pre individuálneho žiadateľa

Pomocný formulár pre organizácie

Súbory na stiahnutie:

Logo NDS / PNG         

Logo NDS / AI         

Logo Dôvera / PNG         

Logo Dôvera / AI

Logo grantového programu / PNG        

Logo grantového programu / AI

Kontakt

Karin Vaňatková 0901 708 229 karin@nds.sk
manažérka grantového programu 

 

 

Aktuality V jarnom kole GP Dôvera podporíme 15 projektov V jarnom kole GP Dôvera podporíme…

Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera podporí 15 projektov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie zdravia a prevenciu pred ochoreniami. Spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera prerozdelí takmer 14 000…

Aktuality Reagujeme na novovynárajúce sa potreby detí a mladých ľudí Reagujeme na novovynárajúce sa…

„Mapovanie potrieb detí a mladých ľudí je jedinečným konceptom nastavovania efektívnej podpory organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a nastavovania procesov v komunitách tak, aby sa v nich deti…

Aktuality Naživo proti nenávistným prejavom Naživo proti nenávistným prejavom

Nezisková organizácia Voices sa od roku 2008 podporuje aktívnosť, tvorivosť a otvorenosť myslenia. Využíva na to neformálne vzdelávanie - realizuje kultúrne podujatia, diskusné stretnutia a konferencie, nakrúca…

Aktuality Študenti po stopách totality Študenti po stopách totality

Podľa viacerých prieskumov majú obzvlášť mladí ľudia úplný nedostatok informácií o moderných dejinách Slovenska, osobitne o období rokov 1948 – 1989. Nadácia Milana Šimečku sa to snaží zmeniť, a to…

Aktuality Detské istoty s Linkou detskej istoty Detské istoty s Linkou detskej…

Linka detskej istoty zrealizovala projekt, ktorým ovplyvnila postoje verejnosti v témach diskriminácie, rasizmu či homofóbie. Založila Asociáciu liniek pomoci, vydala sa do škôl, aby deťom zaujímavou formou priblížila…

Aktuality O nízkoprahoch na bratislavských sídliskách O nízkoprahoch na bratislavských…

Mládež ulice realizuje nízkoprahové programy vo viacerých mestských častiach Bratislavy. Vďaka podpore Nórskych fondov sa združeniu podarilo spustiť svoje aktivity v novej lokalite – v mestskej časti Vajnory.…

Aktuality S Buddym na ceste z detského domova S Buddym na ceste z detského domova

Bratislavské občianske združenie Pro Vida sa prostredníctvom vzdelávacieho programu Buddy venuje rozvoju životných zručností detí a mládeže z detských domovov. Vďaka podpore z Nórskych fondov tento program…

Aktuality Strom pomoci a jeho plody Strom pomoci a jeho plody

Občianskemu združeniu Pomoc ohrozeným deťom pomohli Nórske fondy zvýšiť povedomie o domácom násilí a násilí na deťoch. Prostredníctvom putovnej sochy stromu sa im podarilo osloviť rôzne cieľové skupiny.…

Aktuality Homofóbia sa dá liečiť Homofóbia sa dá liečiť

Podľa prieskumov Agentúry pre základné práva je úroveň homofóbie v slovenskej spoločnosti vysoká. Jedným z najčastejších prostredí, kde ľudia zažívajú predsudky za to, kým sú, je školské prostredie.…

Aktuality Študenti z Banskej Bystrice získali novú predstavu o financiách Študenti z Banskej Bystrice získali…

V Banskej Bystrici v apríli prebehli prvé workshopy programu New Notion (Nová predstava). Lektori z Nadácie pre deti Slovenska hovorili s mladými ľuďmi zo stredných a vysokých škôl neformálne o financiách a pripravovali…

Aktuality Hľadáme bežcov do tímu Hodiny deťom Hľadáme bežcov do tímu Hodiny…

Zapojte sa do štafetového „hobby“ behu THE RUN SLOVAKIA a podporte verejnú zbierku Hodina deťom. Najdlhší štafetový beh naprieč Slovenskom sa spojí s myšlienkou pomoci druhým.

Aktuality Konferencia EUROCHILDU pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ Konferencia EUROCHILDU pod záštitou…

Na konferencii EUROCHILDU “Na právach detí záleží – Prečo Európa potrebuje investovať do detí” bude jej záverečné zasadnutie pod záštitou predsedníctva SR v Rade Európskej únie.

Aktuality Rešpekt a dôvera, ktorú sme dali deťom, sa nám vráti, keď budú dospelí Rešpekt a dôvera, ktorú sme…

Rešpekt a dôvera spájajú takmer tridsiatku projektov, ktoré prispeli k posilneniu ohrozených skupín detí, mládeže a k ich vyššej účasti na dianí v spoločnosti. Tieto projekty, ktoré v rokoch 2013-2015 administrovala…

Aktuality Spolu dokážeme viac! Komunitné centrum v Nesvadoch Spolu dokážeme viac! Komunitné…

Organizáciu YMCA Nesvady začali ľudia v obci oslovovať s tým, že by potrebovali pomoc v rôznych oblastiach ich života. YMCA sa preto rozhodla otvoriť komunitné centrum, v ktorom poskytuje poradenské služby deťom…

Aktuality Dobrovoľnícka škola Dobrovoľnícka škola

Projekt Poď a konaj príťažlivou formou oslovil mladých ľudí, vzbudil v nich záujem o pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú, naučil ich ako konkrétne postupovať v dobrovoľníckych aktivitách a súčasne im dal príležitosť…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 193 509,7 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog