logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Hodina deťom

04. február 2016

Program podpory v kocke

V roku 1999 Nadácia pre deti Slovenska iniciovala projekt Hodina deťom, ktorého základnou myšlienkou bolo osloviť čo najviac ľudí, aby prispeli a pomohli deťom a mladým ľuďom a zároveň upriamiť ich pozornosť na problematiku detí a mladých ľudí. Na tento účel zriadila Fond Hodina deťom, z ktorého sa každoročne prostredníctvom Grantového programu Hodina deťom finančne podporujú 1-ročné kvalitné projekty organizácií, ktoré pracujú s deťmi alebo mladými ľuďmi v rôznych oblastiach podpory.

Ide o efektívny a transparentný systém rozdeľovania finančných prostriedkov, o ktorom otvorene informujeme svojich partnerov a širokú verejnosť.Grantový program Hodina deťom má za sebou už 17 úspešných rokov, počas ktorých bolo podporených spolu 1702 prínosných projektov v celkovej sume 5 062 491 EUR.

Zoznamy podporených  organizácií si môžete pozrieť na podstránke KOMU POMÁHAME alebo môžete sledovať aktivity jednotlivých podporených organizácií na INFORMAČNOM PORTÁLI NADÁCIE.

Ciele Grantového programu

 1. Rozvíjať osobnosť každého dieťaťa, najmä vedomie vlastnej hodnoty a dôstojnosti
 2. Dosiahnuť, aby všetky deti boli prijaté a rešpektované so svojimi špecifickými potrebami
 3. Rozvíjať zručnosť detí kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby
 4. Rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity
 5. Podporovať poskytovanie okamžitej pomoci deťom v krízových situáciách, resp. predchádzať ich vzniku

 

Cieľová skupina Grantového programu

 1. Deti a mladí ľudia do 30 rokov
 2. Deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami (zdravotne, sociálne, etnicky znevýhodnené, nadané deti)
 3. Deti a mladí ľudia v krízovej situácii (týrané, zanedbávané, bez rodičov, deti utečencov, migrantov)
 4. Dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia)

 

Programové oblasti 

1. DIEŤA A JEHO RADOSTI
Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.
2. DIEŤA A JEHO STAROSTI
Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.
3. DIEŤA A JEHO ŠKOLA
Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.
4. DIEŤA A JEHO KOMUNITA
Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

 

Podávanie žiadostí o príspevok

O podporu z Fondu Hodina deťom môžu požiadať mimovládne organizácie, samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva
Každá organizácia, ktorá chce podať žiadosť o finančný príspevok z Fondu Hodina deťom sa musí cez http://nds.nds.sk/nds/ zaregistrovať do systému, v ktorom vypracuje ONLINE formulár projektu a rozpočtu a ten elektronicky odošle do Nadácie pre deti Slovenska.Hodnotiaci proces 

V hodnotiacom procese sa Nadácia pre deti Slovenska riadi princípmi - kvalita, profesionalita, spolupráca, etika a regionálna solidarita. Pri rozdeľovaní financií z Fondu Hodina deťom je využitý princíp regionálnej solidarity na základe počtu obyvateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Hodnotiaci proces v Grantovom programe Hodina deťom je dvojstupňový. Projekty, ktoré spĺňajú všetky formálne kritériá, hodnotia členovia troch Regionálnych expertných skupín Hodiny deťom, ktorí sa dlhodobo zaoberajú detskou problematikou. Svoje odborné stanovisko za celý región predkladajú Správnej rade Nadácie pre deti Slovenska, ktorá finálne rozhoduje o podpore jednotlivých projektov.

 

Proces Grantového programu

 • vyhlásenie Grantového programu
 • registrácia a spracovanie projektov
 • konzultácie projektov
 • uzávierka projektov
 • dvojstupňový hodnotiaci proces
 • uzatváranie zmlúv s úspešnými organizáciami
 • realizácia projektov podporenými organizáciami
 • priebežné správy z projektov
 • záverečné správy z projektov

Tu nájdete Grantové podmienky. 

Tu nájdete Pomocný formulár na predprípravu projektu. 

Tu nájdete Finančnú smernicu.

Tu nájdete Smernicu k Záverečnej finančnej správe

Záverečné správy verejnej zbierky

Predbežná správa verejnej zbierky povolenej rozhodnutím MVSR číslo SVS-OVVS3-2015/020180 (17. ročník)

Vyúčtovanie verejnej zbierky číslo SVS-OVS3-2014/021271 (16. ročník)

         

 

 

 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 178 117 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog