logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Komunity priateľské deťom

Vytváranie komunít, ktoré zohľadňujú aktuálne potreby detí a mladých ľudí, pýtajú sa na ich názory a dávajú im reálny priestor na spolupodieľanie sa pri plánovaní a realizácií aktivít v komunite je cieľom  projektu Komunity priateľské deťom. Projekt realizujeme v spolupráci s odbornými partnermi Asociáciou Susan Kovalik a Jungwacht Blauring Schweiz (Švajčiarsko). Finančne projekt podporili  Komunálna poisťovňa a.s. a Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Pre úspešné presadenie zmien v komunite v prospech detí a mladých ľudí je však nevyhnutná spolupráca všetkých sektorov spoločnosti a kľúčových hráčov v komunite. V rámci projektu preto pripravujeme vzdelávanie odborníkov v regiónoch (predstavitelia samospráv, mimovládnych organizácii, škôl a ďalší) v problematike nových potrieb detí a mladých ľudí. Následne budeme využívať finančné prostriedky získané z grantu na reálne projekty,  ktoré riešia potreby detí a mladých v konkrétnej komunite.

Cieľovými skupinami sú predovšetkým pracovníci samospráv, zástupcovia mimovládnych organizácií, učitelia, vychovávatelia, pracovníci s deťmi a mládežou, miestni aktivisti a iní dospelí, ktorí s deťmi pracujú. V prvom rade projekt slúži samotným deťom a mladým ľuďom.

Projekt pozostáva z navzájom na seba nadväzujúcich a prekrývajúcich sa aktivít

  • vzdelávanie v problematike identifikácie nových potrieb detí a mladých ľudí, v rozvoji životných zručností detí a mladých ľudí, v mobilizovaní miestnej komunity a podpore spolupráce jednotlivých kľúčových aktérov;
  • tvorba akčných plánov s a pre deti a mladých ľudí v miestnej komunite na základe mapovania ich potrieb a realizácia konkrétnych naplánovaných aktivít vďaka udeleným interným grantom;
  • výmena skúseností medzi Slovenskom a Švajčiarskom prostredníctvom dvoch študijných návštev, ktoré budú propagovať dobré príklady praxe presadzovania a vytvárania komunít priateľských k deťom a mladým ľuďom;
  • informačné a metodické aktivity prostredníctvom vydania dvoch príručiek a pravidelne aktualizovaných informácií na portáli www.codetipotrebuju.sk venujúcich sa témam nových potrieb detí a mladých ľudí, zvyšovaniu participácie detí a mladých ľudí na živote miestnej komunity a šíreniu dobrých príkladov praxe;
  • vybudovanie šiestich virtuálnych regionálnych centier v šiestich pilotných komunitách, ktoré budú ďalej šíriť a metodicky usmerňovať vznik a rozvoj komunít priateľských deťom.

V rámci projektu sme 21.-23.mája.2013 zorganizovali v Banskej Bystrici tréning v téme ,,Novo vynárajúcich sa potrieb detí a mladých ľudí,,, ktorého sa zúčastnilo 24 lídrov zo 6 komunít. Naučili sa zmapovať a vyhodnotiť aktuálne potreby detí a mladých ľudí vo svojej komunite, zostaviť, implementovať a vyhodnotiť akčný plán napĺňania identifikovaných potrieb.

S cieľom zmapovať skúsenosti v zohľadňovaní aktuálnych potrieb detí a mladých ľudí a ich zapájaním do života miestnej komunity sme 27. novembra 2013 zorganizovali v Bratislave workshop expertov priamo pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi alebo zodpovednými za deti a mladých ľudí v miestnych komunitách.

V máji sme v Trnave školili ďalších koordinátorov Komunity priateľskej deťom. Pre úspešné presadenie zmien v komunite v prospech detí a mladých ľudí je však nevyhnutná spolupráca všetkých sektorov spoločnosti a kľúčových hráčov v komunite. V rámci projektu preto pripravujeme vzdelávanie odborníkov v regiónoch (predstavitelia samospráv, mimovládnych organizácii, škôl a ďalší) v problematike nových potrieb detí a mladých ľudí. Následne budeme využívať finančné prostriedky získané z grantu na reálne projekty, ktoré riešia potreby detí a mladých v konkrétnej komunite.

Partneri projektu:

 

Grantové výzvy Grantový program Hodina deťom otvára svoj 20. ročník Grantový program Hodina deťom…

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska aktuálne vyhlasuje už 20. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov zahŕňajúcich pravidelnú a…

Aktuality Európsky kvíz o peniazoch Európsky kvíz o peniazoch

Európsky kvíz o peniazoch je aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov a v tomto roku sa realizuje po druhýkrát v 30 európskych krajinách.

Grantové výzvy Vyhlasujeme 4. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Vyhlasujeme 4. ročník grantového…

Poisťovňa KOOPERATIVA je hlavným partnerom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre…

Aktuality Pozvánka na vzdelávací workshop grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Pozvánka na vzdelávací workshop…

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu poisťovňou Kooperativa, a.s. Vás pozýva na workshop, ktorý sa bude venovať téme podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a…

Aktuality Dôvera opäť podporí bojovníkov za zdravie Dôvera opäť podporí bojovníkov…

Zdravotná poisťovňa Dôvera podporí 97 individuálnych žiadostí, ktoré súvisia so zdravím či prevenciou sumou 128 555,00 €. Grantový program Bojovníci za zdravia je súčasťou nadačného fondu Dôvera pri…

Aktuality Inkluzívne vzdelávanie môže fungovať v praxi aj na slovenských školách Inkluzívne vzdelávanie môže…

Už od roku 1992 je tretí decembrový deň označovaný ako Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti je dôležité upriamiť pozornosť aj na deti a vzdelávanie. Práve deti so zdravotným…

Aktuality Dôvera podporí 17 projektov v oblasti zdravia Dôvera podporí 17 projektov v…

V jesennom kole 6. ročníka grantového programu Dôvera bude podporených 17 zaujímavých projektov.

Aktuality Cloetta podporí 6 organizácií v Leviciach Cloetta podporí 6 organizácií…

Spoločnosť Cloetta podporí sumou 9 260 eur 6 kvalitných projektov organizácií v okrese Levice, ktoré pomôžu deťom a mladým ľuďom. Vďaka podpore vznikne vzdelávací amfiteáter na strednej škole, klubovňa…

Aktuality Poisťovňa KOOPERATIVA podporí sumou 60 581 € projekty súvisiace s bezpečným športovaním Poisťovňa KOOPERATIVA podporí…

Grantový program Športujem rád a bezpečne je program zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku. Tento grantový…

Aktuality Život mladých pod kontrolou Život mladých pod kontrolou

Pracovníci Johnson Controls sa na seminári oboznámili s projektom Život mladých pod kontrolou. Dozvedeli sa viac o vzdelávaní sociálno-finančnej gramotnosti v detských domovoch a možnosti ich zapojenia ako dobrovoľníkov…

Grantové výzvy Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice Grantová výzva Cloetta na realizáciu…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 10. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu bude smerovať na projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese…

Grantové výzvy Vyhlasujeme jesenné kolo 6. ročníka Grantového programu Dôvera Vyhlasujeme jesenné kolo 6. ročníka…

Grantový program Dôvera (GP) vznikol v roku 2012, kedy sa realizoval jeho nultý ročník. Je zameraný na podporu projektov (žiadostí), ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým…

Aktuality Hodina deťom podporí viac ako 27.000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku Hodina deťom podporí viac ako…

Vďaka darom ľudí bude Nadácia pre deti Slovenska môcť z výnosu 19. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom prerozdeliť viac ako 250 000 eur. Financie poputujú na jedinečné projekty organizácií, ktoré dlhodobo…

Aktuality Každé dieťa má právo na vzdelanie Každé dieťa má právo na vzdelanie

Nadácia pre deti Slovenska otvorila nový grantovo-vzdelávací program s názvom Škola inkluzionistov, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania detí na prvom a druhom stupni základných škôl…

Aktuality Inklúzia v Čechách: Systém v nesystéme, ale funguje Inklúzia v Čechách: Systém…

Inklúzia je krok správnym smerom v českom vzdelávacom systéme, vyplýva to z výskumu Nadácie Open Society Fund (OSF) na školách rok po tom, čo do platnosti vstúpila novela školského zákona o inkluzívnych opatreniach…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog