logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadačný fond Deti v bezpečí - história fondu

09. september 2016

Kooperativa je dlhodobým partnerom pomoci deťom a mladým ľuďom na Slovensku. V roku 2004 sa stala donorom Hodiny deťom a začala podporovať aktivity pre deti a mládež v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. V roku 2015 pri Nadácii pre deti Slovenska založila svoj Nadačný fond Deti v bezpečí s ambíciou stať sa najväčším fondom na Slovensku, ktorý podporuje bezpečnosť detí.

 

„Som rád, že naša spolupráca s Nadáciou pre deti Slovenska úspešne pokračuje a projekty, ktoré aktívne prispievajú k bezpečnosti detí, môžeme podporiť aj tento rok. Ich hodnota je nevyčísliteľná, pretože pomáhajú a učia deti tráviť svoj čas plnohodnotne a motivujú k skvalitneniu života v komunite aj svoje okolie.“ 

Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa. (september 2016)

"Je našou povinnosťou pripraviť im bezpečné prostredie pre šťastné detstvo. Som hrdá, že Kooperativa vytvorila fond, ktorý pomôže ochrániť deti pri športe, doma aj v komunite prostredníctvom financovania kokrétnych projektov priamo v regiónoch."

Regina Ovesny-Straka, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka poisťovne Kooperativa, ktorá bola zároveň členkou správnej rady Nadácie pre deti Slovenska pri vzniku fondu. (september 2015, viac: Deti bude chrániť Nadačný fond Deti v bezpečí)

Z histórie:

2015

založenie Nadačného fondu Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska.

2014

Regina Ovesny-Straka, generálna riaditeľka Kooperativa poisťovňa, Vienna Insurace Group sa stala členkou Správnej rady Nadácie pre deti Slovenska.

2008

hlavný partner Ceny Hodina deťom na slávnostnom večeri pri príležitosti 10 rokov Hodiny deťom a hlavný partner 9. ročníka Grantového programu Hodina deťom, v rámci ktorého sme podporili 111 projektov pre deti a mladých ľudí v rámci celého Slovenska.

2007

hlavný partner verejnej zbierky Hodina deťom a partner 8. ročníka Grantového programu Hodina deťom, v rámci ktorého sme podporili 106 projektov pre deti a mladých ľudí v rámci celého Slovenska.

2006

hlavný partner verejnej zbierky Hodina deťom a partner 7. ročníka Grantového programu Hodina deťom, v rámci ktorého sme podporili 45 projektov pre deti a mladých ľudí v rámci celého Slovenska.

2005

partner verejnej zbierky Hodina deťom a 6. ročníka Grantového programu Hodina deťom, v rámci ktorého sme podporili 56 projektov pre deti a mladých ľudí v rámci celého Slovenska, Zuzana Valachovičová z Kooperativa poisťovňa, a.s. je členkou Poradného výboru Hodiny deťom

2004

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. podporila Komunitné zbierky Hodiny deťom ( Komunitné zbierky sú aktivity skupín priateľov, spriaznených duší, či kolegov, ktorí sa rozhodnú zorganizovať spoločnú zbierkovú alebo benefičnú akciu v prospech iných).

Prečítajte si tiež:

Nadačný fond Deti v bezpečí v médiách a na internete

Posledná aktualizácia: 14.10.2016 sgh

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog