logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

New Notion

New Notion 05. február 2016

New Notion (Nová predstava) je program podpory sociálno–finančnej gramotnosti mladých ľudí pred odchodom do reálneho života.

Východisko:

Nadácia pre deti Slovenska od roku 2001 rozvíja úspešné programy finančnej gramotnosti (Poznaj svoje peniaze, Škola rodinných financií...), ktoré získali ocenenia aj na medzinárodnej úrovni a získali akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci identifikovaných nových potrieb mladých ľudí sme vypracovali nový program rozvoja sociálno–finančnej gramotnosti mladých ľudí pred ich odchodom do reálneho života.

Cieľ:

 • zreálniť mladým ľuďom riziká a situácie, ktoré väčšina z nich v krátkom časovom období zažije,
 • vytvoriť s nimi (realistickejší, komplexnejší) pohľad na ich ďalší život,
 • doplniť finančné vzdelanie, ktoré im umožní úspešne zvládnuť súčasnú etapu ich života pre ich budúcnosť,
 • rozvíjať kritické myslenie  – vedieť vyhľadať pomoc v ťažkých finančných rozhodnutiach.

Vznik:

 • druhá polovica roka 2015

Donor:

 • Spoločnosť NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti

Cieľová skupina:

mladí ľudia od 16 do 30 rokov:

 • študenti v predposlednom alebo poslednom ročníku strednej školy,
 • absolventi škôl hľadajúci si prácu,
 • mladí ľudia pred blížiacim sa odchodom z detských domovov a iných výchovných a sociálnych inštitúcií.

Ponuka:

Vzdelávací kurz

Rozsah a realizácia

2 dni (16 hodín) vedené zaujímavým a interaktívnym spôsobom s podporou e-learningu, ktorý sa dá ako modulové vyučovanie zahrnúť do vyučovacieho procesu na školách. Účastníci vzdelávania dostanú certifikát o absolvovaní vzdelávania. Pre účastníkov kurzu je vzdelávanie bezplatné (lektori, materiály, e–learningová podpora pre študentov, certifikáty), výdavky hradí NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti.

Lektori vzdelávania sú skúsení a kvalifikovaní pedagógovia alebo psychológovia - lektori Nadácie pre deti Slovenska.

Témy finančného vzdelávania

 • Plány, ciele, aktivity – potreba finančných zdrojov, ich získanie a použitie – nutnosť plánovať a evidovať príjmy a výdavky (rozpočet). Jednoduché riešenia na ozdravenie a optimalizáciu osobných financií.
 • Riziká spojené so zamestnaním, resp. podnikaním, a možná ochrana. Práca v zahraničí. Podnikanie na skúšku – mikropráca.
 • Riziká vo voľnočasových aktivitách – ohrozenie zdravia, príp. života.
 • Ochrana príjmu vrôznych životných situáciách pre seba a členov rodiny, ktorí budú na tento príjem odkázaní (zmysel finančného poradenstva).
 • Štart v pracovnom živote = štart prípravy na postproduktívne obdobie (sporenie na dôchodok v 2. a 3. pilieri).
 • Sporenie a investovanie – zhodnocovanie úspor.

 

New Notion - história, v médiách a na internete

Kontakt:

Aneta Chlebničanová, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska

aneta@nds.sk, tel 0911702665

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog