logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Online generácia 

Komplexné riešenie pre zmysluplný život detí a mladých s digitálnymi technológiami.

Súčasný stav

Online komunikácia sa stala bežnou súčasťou detí a mladých ľudí. Znižuje sa veková hranica používania IKT (informačné a komunikačné technológie) a deti trávia pri nich väčšinu svojho voľného času. Na jednej strane sa zlepšujú ich zručnosti a znalosti IKT, no zároveň vznikajú problémy v reálnom svete:

 • utiekajú do virtuálnych svetov a strácajú kontakt s realitou - trávia menej času s kamarátmi, športom a v iných činnostiach,
 • online priestor a znalosť technológií sa stáva prostriedkom zneužívania pri plnení si svojich povinností,
 • sú objektom nového druhu šikany (kyberšikana),
 • vymykajú sa spod kontroly rodičov, ktorí im nevedia konkurovať, a tak ich nevedia ani správne usmerniť a upozorniť na riziká online sveta a stanoviť im hranice jeho používania,
 • stávajú sa ľahko ovplyvniteľnými radikálnymi názormi a skupinami kvôli nedostatku alebo absencii sociálnych zručností a sebaúcty.

Zmeny, ktoré program prináša

 • zvýšenie spokojnosti učiteľov (učíme ich mať radi IKT), rodičov a ďalších dôležitých dospelých,
 • bezpečnejšie a spokojnejšie deti a mladí ľudia s naplnenými novovynárajúcimi sa potrebami v online priestore (rešpektujúca komunikácia, bezpečnosť...),
 • získanie nových zručností detí i dospelých, ktoré sú v online priestore dôležité (mať rád IT, byť kreatívny, sebarozvoj...),
 • posilnenie participácie detí a mladých ľudí - učitelia a deti sa učia navzájom,
 • zmysluplné využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • pozitívny vplyv na atmosféru v školách, rodinách. Komplexné riešenie pre zmysluplný život detí a mladých s digitálnymi technológiami.
 

"Dospelí nás nechápu, oni majú svet oddelený na reálny svet a virtuálny svet. Pre nás je to už jeden svet," Matej, 15 rokov (2017)

Program online generácia – cesta k riešeniu

 • mapovanie potrieb detí a mladých ľudí a ich zavedenie do realizácie programu,
 • diskusie potrieb detí s učiteľmi, rodičmi a ďalšími dôležitými dospelými na workshopoch,
 • vzdelávanie učiteľov a rodičov v témach IKT (napr. Reálne vs virtuálne priateľstvo, Efektívne využívanie IKT v súlade s najnovšími výskumami o fungovaní mozgu, Efektívne vzdelávacie programy (využitie najnovších poznatkov učiteľmi) v spolupráci s ďalšími expertmi),
 • mentoring a sprevádzanie učiteľov.

Riešenie, ktoré ponúkame

Deti a mladí ľudia:

 • pomenovávajú svoje potreby, ktoré sú základom navrhovania riešení,
 • aktívne sa zapájajú, navrhujú riešenia a sú rovnocennými partnermi pri tvorbe programov na zlepšenie zručností v online priestore,
 • sú rovnocennými partnermi dospelých a vzájomne sa s nimi obohacujú v riešení témy.

Dôležití dospelí (učitelia, rodičia, pracovníci s deťmi a mladými ľuďmi...):

 • majú prehľad o novovynárajúcich sa potrebách detí a mladých ľudí v online priestore v konkrétnych regiónoch a komunitách, ktorých nenapĺňanie a dlhodobá frustrácia spôsobujú rizikové správanie sa,
 • majú zručnosti v ovládaní online priestoru blízkeho deťom a mladým ľuďom,
 • poznajú ohrozenia online priestoru a príležitosti s nimi spojené,
 • ovládajú zručnosti efektívnej komunikácie s deťmi a mladými ľuďmi ako rešpektovanými partnermi, dokážu rozvíjať sociálne zručnosti a sebaúctu detí a mladých ľudí,
 • adekvátne reagujú na aktuálne témy v online priestore,
 • ponúkajú riešenia, aplikácie, komunity, tréningové aktivity a podobne...

Benefity pre partnerov

 • komunikácia verejnosti - posilnenie hodnoty značky,
 • zapojenie zamestnancov a zvýšenie lojality (dôležité pre Millenials 1982 +),
 • sieťovanie s firmami v oblasti IT – partnerstvá,
 • prínosy pre zamestnancov - rodičov a ich deti,
 • možnosti zapojenia sa zamestnancov ako expertov pri tvorbe metodiky, na workshopoch a konferenciách...

 Neučíme IKT zručnosti, ale zručnosti, ktoré sú pre IKT dôležité!

O skúsenostiach s programom hovorí Mgr. Bohuslav Ilavský, riaditeľ školy, ZŠ J.J.Thurzu, Detva

Partneri projektu

 
 

 

Aktuality Vyhlásenie výsledkov grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma Vyhlásenie výsledkov grantového…

Grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma je uzatvorený program zameraný na podporu projektov, ktoré podnecujú vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách…

Grantové výzvy Grantový program Hodina deťom otvára svoj 20. ročník Grantový program Hodina deťom…

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska aktuálne vyhlasuje už 20. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov zahŕňajúcich pravidelnú a…

Aktuality Európsky kvíz o peniazoch Európsky kvíz o peniazoch

Európsky kvíz o peniazoch je aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov a v tomto roku sa realizuje po druhýkrát v 30 európskych krajinách.

Grantové výzvy Vyhlasujeme 4. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Vyhlasujeme 4. ročník grantového…

Poisťovňa KOOPERATIVA je hlavným partnerom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre…

Aktuality Pozvánka na vzdelávací workshop grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Pozvánka na vzdelávací workshop…

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu poisťovňou Kooperativa, a.s. Vás pozýva na workshop, ktorý sa bude venovať téme podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a…

Aktuality Dôvera opäť podporí bojovníkov za zdravie Dôvera opäť podporí bojovníkov…

Zdravotná poisťovňa Dôvera podporí 97 individuálnych žiadostí, ktoré súvisia so zdravím či prevenciou sumou 128 555,00 €. Grantový program Bojovníci za zdravia je súčasťou nadačného fondu Dôvera pri…

Aktuality Inkluzívne vzdelávanie môže fungovať v praxi aj na slovenských školách Inkluzívne vzdelávanie môže…

Už od roku 1992 je tretí decembrový deň označovaný ako Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti je dôležité upriamiť pozornosť aj na deti a vzdelávanie. Práve deti so zdravotným…

Aktuality Dôvera podporí 17 projektov v oblasti zdravia Dôvera podporí 17 projektov v…

V jesennom kole 6. ročníka grantového programu Dôvera bude podporených 17 zaujímavých projektov.

Aktuality Cloetta podporí 6 organizácií v Leviciach Cloetta podporí 6 organizácií…

Spoločnosť Cloetta podporí sumou 9 260 eur 6 kvalitných projektov organizácií v okrese Levice, ktoré pomôžu deťom a mladým ľuďom. Vďaka podpore vznikne vzdelávací amfiteáter na strednej škole, klubovňa…

Aktuality Poisťovňa KOOPERATIVA podporí sumou 60 581 € projekty súvisiace s bezpečným športovaním Poisťovňa KOOPERATIVA podporí…

Grantový program Športujem rád a bezpečne je program zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku. Tento grantový…

Aktuality Život mladých pod kontrolou Život mladých pod kontrolou

Pracovníci Johnson Controls sa na seminári oboznámili s projektom Život mladých pod kontrolou. Dozvedeli sa viac o vzdelávaní sociálno-finančnej gramotnosti v detských domovoch a možnosti ich zapojenia ako dobrovoľníkov…

Grantové výzvy Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice Grantová výzva Cloetta na realizáciu…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 10. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu bude smerovať na projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese…

Grantové výzvy Vyhlasujeme jesenné kolo 6. ročníka Grantového programu Dôvera Vyhlasujeme jesenné kolo 6. ročníka…

Grantový program Dôvera (GP) vznikol v roku 2012, kedy sa realizoval jeho nultý ročník. Je zameraný na podporu projektov (žiadostí), ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým…

Aktuality Hodina deťom podporí viac ako 27.000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku Hodina deťom podporí viac ako…

Vďaka darom ľudí bude Nadácia pre deti Slovenska môcť z výnosu 19. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom prerozdeliť viac ako 250 000 eur. Financie poputujú na jedinečné projekty organizácií, ktoré dlhodobo…

Aktuality Každé dieťa má právo na vzdelanie Každé dieťa má právo na vzdelanie

Nadácia pre deti Slovenska otvorila nový grantovo-vzdelávací program s názvom Škola inkluzionistov, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania detí na prvom a druhom stupni základných škôl…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog