logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Online generácia 

Komplexné riešenie pre zmysluplný život detí a mladých s digitálnymi technológiami.

Súčasný stav

Online komunikácia sa stala bežnou súčasťou detí a mladých ľudí. Znižuje sa veková hranica používania IKT (informačné a komunikačné technológie) a deti trávia pri nich väčšinu svojho voľného času. Na jednej strane sa zlepšujú ich zručnosti a znalosti IKT, no zároveň vznikajú problémy v reálnom svete:

 • utiekajú do virtuálnych svetov a strácajú kontakt s realitou - trávia menej času s kamarátmi, športom a v iných činnostiach,
 • online priestor a znalosť technológií sa stáva prostriedkom zneužívania pri plnení si svojich povinností,
 • sú objektom nového druhu šikany (kyberšikana),
 • vymykajú sa spod kontroly rodičov, ktorí im nevedia konkurovať, a tak ich nevedia ani správne usmerniť a upozorniť na riziká online sveta a stanoviť im hranice jeho používania,
 • stávajú sa ľahko ovplyvniteľnými radikálnymi názormi a skupinami kvôli nedostatku alebo absencii sociálnych zručností a sebaúcty.

Zmeny, ktoré program prináša

 • zvýšenie spokojnosti učiteľov (učíme ich mať radi IKT), rodičov a ďalších dôležitých dospelých,
 • bezpečnejšie a spokojnejšie deti a mladí ľudia s naplnenými novovynárajúcimi sa potrebami v online priestore (rešpektujúca komunikácia, bezpečnosť...),
 • získanie nových zručností detí i dospelých, ktoré sú v online priestore dôležité (mať rád IT, byť kreatívny, sebarozvoj...),
 • posilnenie participácie detí a mladých ľudí - učitelia a deti sa učia navzájom,
 • zmysluplné využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • pozitívny vplyv na atmosféru v školách, rodinách. Komplexné riešenie pre zmysluplný život detí a mladých s digitálnymi technológiami.
 

"Dospelí nás nechápu, oni majú svet oddelený na reálny svet a virtuálny svet. Pre nás je to už jeden svet," Matej, 15 rokov (2017)

Program online generácia – cesta k riešeniu

 • mapovanie potrieb detí a mladých ľudí a ich zavedenie do realizácie programu,
 • diskusie potrieb detí s učiteľmi, rodičmi a ďalšími dôležitými dospelými na workshopoch,
 • vzdelávanie učiteľov a rodičov v témach IKT (napr. Reálne vs virtuálne priateľstvo, Efektívne využívanie IKT v súlade s najnovšími výskumami o fungovaní mozgu, Efektívne vzdelávacie programy (využitie najnovších poznatkov učiteľmi) v spolupráci s ďalšími expertmi),
 • mentoring a sprevádzanie učiteľov.

Riešenie, ktoré ponúkame

Deti a mladí ľudia:

 • pomenovávajú svoje potreby, ktoré sú základom navrhovania riešení,
 • aktívne sa zapájajú, navrhujú riešenia a sú rovnocennými partnermi pri tvorbe programov na zlepšenie zručností v online priestore,
 • sú rovnocennými partnermi dospelých a vzájomne sa s nimi obohacujú v riešení témy.

Dôležití dospelí (učitelia, rodičia, pracovníci s deťmi a mladými ľuďmi...):

 • majú prehľad o novovynárajúcich sa potrebách detí a mladých ľudí v online priestore v konkrétnych regiónoch a komunitách, ktorých nenapĺňanie a dlhodobá frustrácia spôsobujú rizikové správanie sa,
 • majú zručnosti v ovládaní online priestoru blízkeho deťom a mladým ľuďom,
 • poznajú ohrozenia online priestoru a príležitosti s nimi spojené,
 • ovládajú zručnosti efektívnej komunikácie s deťmi a mladými ľuďmi ako rešpektovanými partnermi, dokážu rozvíjať sociálne zručnosti a sebaúctu detí a mladých ľudí,
 • adekvátne reagujú na aktuálne témy v online priestore,
 • ponúkajú riešenia, aplikácie, komunity, tréningové aktivity a podobne...

Benefity pre partnerov

 • komunikácia verejnosti - posilnenie hodnoty značky,
 • zapojenie zamestnancov a zvýšenie lojality (dôležité pre Millenials 1982 +),
 • sieťovanie s firmami v oblasti IT – partnerstvá,
 • prínosy pre zamestnancov - rodičov a ich deti,
 • možnosti zapojenia sa zamestnancov ako expertov pri tvorbe metodiky, na workshopoch a konferenciách...

 Neučíme IKT zručnosti, ale zručnosti, ktoré sú pre IKT dôležité!

O skúsenostiach s programom hovorí Mgr. Bohuslav Ilavský, riaditeľ školy, ZŠ J.J.Thurzu, Detva

Partneri projektu

 
 

 

Aktuality Realizujeme projekt na podporu participácie detí a mladých ľudí Realizujeme projekt na podporu…

Projekt sa zameriava na zvýšenie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách (VP) zameraných na deti a mladých ľudí (vrátane nich samotných) na úrovni samospráv. Bude prebiehať v 3 samosprávach:…

Grantové výzvy Bojovníci za zdravie môžu na jar požiadať o grant Bojovníci za zdravie môžu na…

Grantový program Bojovníci za zdravie pomáha poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života. Od roku 2016 v spolupráci s našou nadáciou poskytuje individuálnym žiadateľom…

Aktuality Do Európskeho kvízu o peniazoch sa zapojilo 108 tried Do Európskeho kvízu o peniazoch…

Do národného kola Európskeho kvízu o peniazoch sa zapojilo 108 tried a tu je najlepšia päťka:

Aktuality Vyhlásenie výsledkov grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma Vyhlásenie výsledkov grantového…

Grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma je uzatvorený program zameraný na podporu projektov, ktoré podnecujú vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách…

Grantové výzvy Vyhlasujeme jarné kolo 6. ročníka grantového programu Dôvera Vyhlasujeme jarné kolo 6. ročníka…

Grantový program Dôvera funguje od roku 2012 a je zameraný na podporu projektov, ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým životným štýlom.

Aktuality Európsky kvíz o peniazoch v živom prenose na Youtube Európsky kvíz o peniazoch v živom…

Ste žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ a chcete sa naučiť niečo nové nielen z finančnej gramotnosti? Dajte v triede hlavy dokopy a vyskúšajte si, čo všetko viete z oblastí financií, bezpečnosti na internete alebo o EU.…

Aktuality Hodina deťom hľadá kolegyňu / kolegu do tímu Do Hodiny deťom hľadáme novú šikovnú a príjemnú kolegy Hodina deťom hľadá kolegyňu…

Do Hodiny deťom hľadáme novú šikovnú a príjemnú kolegyňu / nového šikovného a príjemného kolegu. Jej / jeho náplňou práce bude starostlivosť o zbierku v uliciach a ďalšie darcovské nástroje tak, aby…

Grantové výzvy Vyhlasujeme 19. ročník grantového programu Hodina deťom Vyhlasujeme 19. ročník grantového…

Hodina deťom, celoročná verejná zbierka Nadácie pre deti Slovenska, funguje ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska nepretržite už 19 rokov. Práve v týchto dňoch s radosťou…

Aktuality Nemerajme zdravotne znevýhodnených iným metrom Nemerajme zdravotne znevýhodnených…

Vedeli ste o tom, že na Slovensku je viac ako 55-tisíc detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, no ani nie polovica z nich navštevuje bežné základné školy so svojimi zdravými rovesníkmi? Hoci sa…

Aktuality Záverečná správa projektu Škola rodinných financií Záverečná správa projektu Škola…

Škola rodinných financií je prvý projekt sociálno-finančného vzdelávania v komunitách na Slovensku. V roku 2017 si lektori Školy rodinných financií vymenili svoje odborné skúsenosti na dvojdňovom workshope,…

Aktuality Vyhlasujeme 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Vyhlasujeme 3. ročník grantového…

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska vyhlasujú 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Aktuality Vyhlásenie výsledkov grantového programu DôveraPomáha diabetikom Vyhlásenie výsledkov grantového…

DôveraPomáha diabetikom je program starostlivosti o chronicky chorých pacientov, ktorý zdravotná poisťovňa Dôvera spustila v roku 2015. Cieľom tohto programu je zlepšenie zdravotného stavu a celkovej kvality života…

Aktuality Pozvánka na vzdelávací workshop grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Pozvánka na vzdelávací workshop…

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu poisťovňou Kooperativa, a.s. vyhlásia 8. januára 2018 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma.

Aktuality Výsledky jesenného kola grantového programu Bojovníci za zdravie Výsledky jesenného kola grantového…

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska druhýkrát v tomto roku pomôže svojim poistencom k zlepšeniu zdravia a kvality ich života.

Aktuality TV šou Hodina deťom na Jednotke RTVS už 16. decembra TV šou Hodina deťom na Jednotke…

V sobotu 16. decembra vyvrcholí 19. ročník verejnej zbierky Hodina deťom. Charitatívny galavečer na pomoc deťom odvysiela RTVS ako priamy prenos na Jednotke o 20.20 hod.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog