logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Online generácia 

Komplexné riešenie pre zmysluplný život detí a mladých s digitálnymi technológiami.

Súčasný stav

Online komunikácia sa stala bežnou súčasťou detí a mladých ľudí. Znižuje sa veková hranica používania IKT (informačné a komunikačné technológie) a deti trávia pri nich väčšinu svojho voľného času. Na jednej strane sa zlepšujú ich zručnosti a znalosti IKT, no zároveň vznikajú problémy v reálnom svete:

 • utiekajú do virtuálnych svetov a strácajú kontakt s realitou - trávia menej času s kamarátmi, športom a v iných činnostiach,
 • online priestor a znalosť technológií sa stáva prostriedkom zneužívania pri plnení si svojich povinností,
 • sú objektom nového druhu šikany (kyberšikana),
 • vymykajú sa spod kontroly rodičov, ktorí im nevedia konkurovať, a tak ich nevedia ani správne usmerniť a upozorniť na riziká online sveta a stanoviť im hranice jeho používania,
 • stávajú sa ľahko ovplyvniteľnými radikálnymi názormi a skupinami kvôli nedostatku alebo absencii sociálnych zručností a sebaúcty.

Zmeny, ktoré program prináša

 • zvýšenie spokojnosti učiteľov (učíme ich mať radi IKT), rodičov a ďalších dôležitých dospelých,
 • bezpečnejšie a spokojnejšie deti a mladí ľudia s naplnenými novovynárajúcimi sa potrebami v online priestore (rešpektujúca komunikácia, bezpečnosť...),
 • získanie nových zručností detí i dospelých, ktoré sú v online priestore dôležité (mať rád IT, byť kreatívny, sebarozvoj...),
 • posilnenie participácie detí a mladých ľudí - učitelia a deti sa učia navzájom,
 • zmysluplné využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • pozitívny vplyv na atmosféru v školách, rodinách. Komplexné riešenie pre zmysluplný život detí a mladých s digitálnymi technológiami.
 

"Dospelí nás nechápu, oni majú svet oddelený na reálny svet a virtuálny svet. Pre nás je to už jeden svet," Matej, 15 rokov (2017)

Program online generácia – cesta k riešeniu

 • mapovanie potrieb detí a mladých ľudí a ich zavedenie do realizácie programu,
 • diskusie potrieb detí s učiteľmi, rodičmi a ďalšími dôležitými dospelými na workshopoch,
 • vzdelávanie učiteľov a rodičov v témach IKT (napr. Reálne vs virtuálne priateľstvo, Efektívne využívanie IKT v súlade s najnovšími výskumami o fungovaní mozgu, Efektívne vzdelávacie programy (využitie najnovších poznatkov učiteľmi) v spolupráci s ďalšími expertmi),
 • mentoring a sprevádzanie učiteľov.

Riešenie, ktoré ponúkame

Deti a mladí ľudia:

 • pomenovávajú svoje potreby, ktoré sú základom navrhovania riešení,
 • aktívne sa zapájajú, navrhujú riešenia a sú rovnocennými partnermi pri tvorbe programov na zlepšenie zručností v online priestore,
 • sú rovnocennými partnermi dospelých a vzájomne sa s nimi obohacujú v riešení témy.

Dôležití dospelí (učitelia, rodičia, pracovníci s deťmi a mladými ľuďmi...):

 • majú prehľad o novovynárajúcich sa potrebách detí a mladých ľudí v online priestore v konkrétnych regiónoch a komunitách, ktorých nenapĺňanie a dlhodobá frustrácia spôsobujú rizikové správanie sa,
 • majú zručnosti v ovládaní online priestoru blízkeho deťom a mladým ľuďom,
 • poznajú ohrozenia online priestoru a príležitosti s nimi spojené,
 • ovládajú zručnosti efektívnej komunikácie s deťmi a mladými ľuďmi ako rešpektovanými partnermi, dokážu rozvíjať sociálne zručnosti a sebaúctu detí a mladých ľudí,
 • adekvátne reagujú na aktuálne témy v online priestore,
 • ponúkajú riešenia, aplikácie, komunity, tréningové aktivity a podobne...

Benefity pre partnerov

 • komunikácia verejnosti - posilnenie hodnoty značky,
 • zapojenie zamestnancov a zvýšenie lojality (dôležité pre Millenials 1982 +),
 • sieťovanie s firmami v oblasti IT – partnerstvá,
 • prínosy pre zamestnancov - rodičov a ich deti,
 • možnosti zapojenia sa zamestnancov ako expertov pri tvorbe metodiky, na workshopoch a konferenciách...

 Neučíme IKT zručnosti, ale zručnosti, ktoré sú pre IKT dôležité!

O skúsenostiach s programom hovorí Mgr. Bohuslav Ilavský, riaditeľ školy, ZŠ J.J.Thurzu, Detva

Partneri projektu

 
 

 

Aktuality Vyhlasujeme 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Vyhlasujeme 3. ročník grantového…

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska vyhlasujú 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Aktuality Vyhlásenie výsledkov grantového programu DôveraPomáha diabetikom Vyhlásenie výsledkov grantového…

DôveraPomáha diabetikom je program starostlivosti o chronicky chorých pacientov, ktorý zdravotná poisťovňa Dôvera spustila v roku 2015. Cieľom tohto programu je zlepšenie zdravotného stavu a celkovej kvality života…

Aktuality Pozvánka na vzdelávací workshop grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Pozvánka na vzdelávací workshop…

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu poisťovňou Kooperativa, a.s. vyhlásia 8. januára 2018 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma.

Aktuality Výsledky jesenného kola grantového programu Bojovníci za zdravie Výsledky jesenného kola grantového…

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska druhýkrát v tomto roku pomôže svojim poistencom k zlepšeniu zdravia a kvality ich života.

Aktuality TV šou Hodina deťom na Jednotke RTVS už 16. decembra TV šou Hodina deťom na Jednotke…

V sobotu 16. decembra vyvrcholí 19. ročník verejnej zbierky Hodina deťom. Charitatívny galavečer na pomoc deťom odvysiela RTVS ako priamy prenos na Jednotke o 20.20 hod.

Aktuality Výsledky grantového programu Dôvera Výsledky grantového programu…

V 5. ročníku programu sme podporili projekty organizácií z celého Slovenska.

Aktuality Pokladničková zbierka v uliciach prekvapila Pokladničková zbierka v uliciach…

V piatok 10. novembra ste v uliciach 450 miest a obcí mohli stretnúť našich dobrovoľníkov so žltými pokladničkami.

Aktuality Výsledky grantového programu Detský fond Cloetta Výsledky grantového programu…

Vyhlasujeme výsledky 9. ročníka grantového programu Detského fondu Cloetta. Otvorený grantový program spoločnosti Cloetta Slovakia je určený pre organizácie z okresu Levice.

Grantové výzvy Grantový program DôveraPomáha diabetikom – vyhlásenie výzvy Grantový program DôveraPomáha…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jednorazový grantový program DôveraPomáha diabetikom, ktorý je súčasťou nadačného fondu zdravotnej poisťovne Dôvera. Hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu zdravotného…

Aktuality Vyhlásenie výsledkov grantového programu Športujem rád a bezpečne Vyhlásenie výsledkov grantového…

Grantový program Športujem rád a bezpečne je program zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku. Tento grantový…

Aktuality Žlté pokladničky opäť zaplavia Slovensko Žlté pokladničky opäť zaplavia…

V piatok 10. novembra sa v uliciach 450 miest a obcí Slovenska opäť uskutoční pokladničková zbierka Hodiny deťom na podporu jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku. V tento deň, ktorý…

Aktuality Pozvánka na workshop projektu Poznaj svoje peniaze Pozvánka na workshop projektu…

Vážení učitelia, pozývame Vás na rozvojový workshop projektu Poznaj svoje peniaze, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

Aktuality Politika ochrany detí a mladých ľudí Nadácie pre deti Slovenska Politika ochrany detí a mladých…

Starať sa o bezpečnosť detí a mladých ľudí je zodpovednosťou každého. Organizácie, profesionáli a dobrovoľníci, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú, by mali vo svojej práci zohľadňovať túto zodpovednosť…

Grantové výzvy Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice Grantová výzva Cloetta na realizáciu…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 9. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu dostanú projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

Aktuality Tréning projektu Online Generácia Tréning projektu Online Generácia

Nadácia pre deti Slovenska Vás pozýva na tréning, ktorý sa bude konať v rámci projektu Online generácia. Podporujeme organizácie a mladých ľudí v regiónoch, aby sa stali nositeľmi efektívnych a rešpektujúcich…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog