logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Projekt BUS

Nová cesta pre budovanie, porozumenie a rozvoj zručností

Pre mladých ľudí z pestúnskych rodín, detských domovov, či inak znevýhodnených komunít je často ťažké zaradiť sa do života. Chýbajú im základné, praktické vedomosti a zručnosti. Nie sú pripravení na každodenné riešenie sociálnych, ale aj finančných situácií.

V projekte BUS – Nová cesta pre budovanie, porozumenie a rozvoj zručností sme sa preto zamerali práve na túto skupinu detí, ale i na mladých ľudí z ekonomicky znevýhodnených rodín vo veku 12 až 25 rokov. Hlavnými kritickými faktormi tu boli nezamestnanosť, mnohopočetné rodiny, či slabá sociálna situácia. V rokoch 2008 až 2012 sme projekt realizovali v spolupráci s Asociáciou S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie a s finančnou podporou spoločnosti CITI BANK.

Nová cesta pre lepší život

Projekt vznikol v roku 2008 a budoval porozumenie, rozvoj životných zručností a sociálno – finančnej gramotnosti v znevýhodnených komunitách. V našom vzdelávacom programe sme prepojili témy, ktoré identifikovali dané skupiny ako potrebné. Napr. pomáhali sme rodinám a mladým ľuďom učiť sa, ako sporiť na štúdium. V dôsledku toho 4 mladí ľudia boli zaradení do pomaturitného vzdelávania a 16 sa prihlásilo na vzdelávanie v budúcom roku. Počas grantového kola získalo 56 rodín informácie o sporení na vysokoškolské štúdium.

Počas trvania projektu sme dosiahli úspechy

  • 1215 mladých ľudí z rôzneho sociálneho a ekonomického prostredia dostalo základné sociálno – finančné vzdelanie vďaka našim tréningom
  • podarilo sa nám vyškoliť 117 školiteľov
  • viac ako 20 trénerov sa zúčastnilo kooperatívneho riešenia konfliktov
  • 97 trénerov sa zúčastnilo vzdelávania na rozvoj život životných zručností
  • v dôsledku mini dotácií viac ako 500 mladých ľudí je schopných implementovať získané zručnosti , vedomosti a skúsenosti v praktickej komunitnej práci
  • do projektu sa zapojilo 21 organizácií
  • 3 mladí ľudia sa rozhodli založiť vlastné mimovládne organizácie, ktoré budú pomáhať iným ľuďom
  • poskytli sme granty vo výške 11205,- €
Aktuality Vyhlasujeme 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Vyhlasujeme 3. ročník grantového…

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska vyhlasujú 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Aktuality Vyhlásenie výsledkov grantového programu DôveraPomáha diabetikom Vyhlásenie výsledkov grantového…

DôveraPomáha diabetikom je program starostlivosti o chronicky chorých pacientov, ktorý zdravotná poisťovňa Dôvera spustila v roku 2015. Cieľom tohto programu je zlepšenie zdravotného stavu a celkovej kvality života…

Aktuality Pozvánka na vzdelávací workshop grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Pozvánka na vzdelávací workshop…

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu poisťovňou Kooperativa, a.s. vyhlásia 8. januára 2018 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma.

Aktuality Výsledky jesenného kola grantového programu Bojovníci za zdravie Výsledky jesenného kola grantového…

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska druhýkrát v tomto roku pomôže svojim poistencom k zlepšeniu zdravia a kvality ich života.

Aktuality TV šou Hodina deťom na Jednotke RTVS už 16. decembra TV šou Hodina deťom na Jednotke…

V sobotu 16. decembra vyvrcholí 19. ročník verejnej zbierky Hodina deťom. Charitatívny galavečer na pomoc deťom odvysiela RTVS ako priamy prenos na Jednotke o 20.20 hod.

Aktuality Výsledky grantového programu Dôvera Výsledky grantového programu…

V 5. ročníku programu sme podporili projekty organizácií z celého Slovenska.

Aktuality Pokladničková zbierka v uliciach prekvapila Pokladničková zbierka v uliciach…

V piatok 10. novembra ste v uliciach 450 miest a obcí mohli stretnúť našich dobrovoľníkov so žltými pokladničkami.

Aktuality Výsledky grantového programu Detský fond Cloetta Výsledky grantového programu…

Vyhlasujeme výsledky 9. ročníka grantového programu Detského fondu Cloetta. Otvorený grantový program spoločnosti Cloetta Slovakia je určený pre organizácie z okresu Levice.

Grantové výzvy Grantový program DôveraPomáha diabetikom – vyhlásenie výzvy Grantový program DôveraPomáha…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jednorazový grantový program DôveraPomáha diabetikom, ktorý je súčasťou nadačného fondu zdravotnej poisťovne Dôvera. Hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu zdravotného…

Aktuality Vyhlásenie výsledkov grantového programu Športujem rád a bezpečne Vyhlásenie výsledkov grantového…

Grantový program Športujem rád a bezpečne je program zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku. Tento grantový…

Aktuality Žlté pokladničky opäť zaplavia Slovensko Žlté pokladničky opäť zaplavia…

V piatok 10. novembra sa v uliciach 450 miest a obcí Slovenska opäť uskutoční pokladničková zbierka Hodiny deťom na podporu jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku. V tento deň, ktorý…

Aktuality Pozvánka na workshop projektu Poznaj svoje peniaze Pozvánka na workshop projektu…

Vážení učitelia, pozývame Vás na rozvojový workshop projektu Poznaj svoje peniaze, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

Aktuality Politika ochrany detí a mladých ľudí Nadácie pre deti Slovenska Politika ochrany detí a mladých…

Starať sa o bezpečnosť detí a mladých ľudí je zodpovednosťou každého. Organizácie, profesionáli a dobrovoľníci, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú, by mali vo svojej práci zohľadňovať túto zodpovednosť…

Grantové výzvy Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice Grantová výzva Cloetta na realizáciu…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 9. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu dostanú projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

Aktuality Tréning projektu Online Generácia Tréning projektu Online Generácia

Nadácia pre deti Slovenska Vás pozýva na tréning, ktorý sa bude konať v rámci projektu Online generácia. Podporujeme organizácie a mladých ľudí v regiónoch, aby sa stali nositeľmi efektívnych a rešpektujúcich…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog