logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

SAMSUNG KAMA (Nielen Futbal)

08. november 2011

Projekt reflektuje na aktuálne potreby detí a mladých ľudí s prioritou na zmysluplné trávenie voľného času prostredníctvom stretávania sa, konfrontovania svojho umenia a vnímania mladých z iných miest zo Slovenska.

Finálový zápas je vyvrcholením ich tréningovej aktivity. Potreby ktoré z toho vyplývajú vidíme najmä v kvalite tréningového procesu, kde potrebujeme lepšie materiálne zabezpečenie, v kvalite trénerov, ktorí sa potrebujú stále vzdelávať, ako aj v kvalitnejšom zabezpečení celoslovenských turnajov. Vo futbalovom klube LP DOMINO trénuje a hrá zápasy 240 detí a mladých. Chlapci trénujú 3-4 krát do týždňa, raz do týždňa mávajú formačné stretnutie zamerané na budovanie tímu a osobnostný rast. Každý týždeň hrajú zápasy organizované Futbalovým zväzom. Celoslovenské turnaje SAMSUNG KAMA bude hrávať 300 chlapcov z 18 stredísk DOMKY. Turnaje sa organizujú 9 krát do roka (4 západné Slovensko, 4 východné Slovensko a finále). Projekt pomáha realizovať kvalitnejší tréningový proces, stretnutia chlapcov ako aj zabezpečenie celoslovenských turnajov.

Cieľ:

  • podporovať integrálny rozvoj mladého človeka, tak v oblasti osobnostnej, ako aj športovej, prostredníctvom formačných stretnutí a futbalových tréningov a zápasov.

Cieľová skupina:

  • chlapci, ktorí trénujú vo futbalovom klube LP DOMINO (200);
  • chlapci zo stredísk Domky z celého Slovenska (300).

Aktivity:

  1. tréningy a zápasy futbalového klubu LP DOMINO Bratislava;
  2. celoslovenské turnaje SAMSUNG KAMA;
  3. "stretká" – komunitné stretnutia;
  4. účasť na športovom dni Samsung;
  5. účasť na verejnej zbierke Hodiny deťom "Uličnica";
  6. vzdelávanie trénerov.

Výška podpory pre ročník 2012/2013 je 7 000,00 EUR.

Partner projektu:

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog