logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Škola rodinných financií

15. január 2013

Škola rodinných financií je prvý komunitný projekt finančného vzdelávania na Slovensku zameraný na finančné vzdelávanie priamo v komunitách. Lektori pomáhajú účastníkom seminárov zorientovať sa v informáciách a produktoch na finančnom trhu, rozumne hospodáriť so svojimi financiami, a tým minimalizovať riziko zlého rozhodnutia. Projekt je realizovaný prostredníctvom bezplatných seminárov a sprievodných aktivít (tlačová konferencia, program minigrantov a vzdelávacie tréningy pre lektorov projektu).

Projekt je akreditovaný ministerstvom školstva.

Cieľ:

  • zvýšiť finančnú gramotnosť na Slovensku;
  • poukázať na dôležitosť a potrebu finančného vzdelávania v krajine. Rozvojom finančného vzdelávania pôsobiť preventívne, a tak čeliť ekonomickým a sociálnym problémom

Cieľová skupina:

  • populácia nad 15 rokov – deti odchádzajúce z detských domovov, mládež a dospelí v krízových a komunitných centrách, mamičky na materskej dovolenke, občania zo sociálne slabších komunít, nezamestnaní, ostatná verejnosť.

Partner projektu:

Web projektu www.skolarodinnychfinancii.sk

INFORMÁCIE PRE GRANTISTOV 5.ROČNÍKA ŠRF:

Priebežná programová správa sa podáva cez mail do 20. augusta 2013 na adresu veronika@nds.sk.

Záverečná programová správa sa podáva 1 mesiac od ukončenia projektu mailom na adresu veronika@nds.sk. Súčasťou programovej správy sú scany prezenčných listín, vyhodnotené dotazníky od účastníkov a scan 2 zverejnených článkov o projekte.

Záverečnú finančnú správu treba poslať mailom na adresu janad@nds.sk.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY 5.ROČNÍKA:

  • 16.1. – 15.2.2013 - podpisovanie zmlúv s organizáciami
  • 16.2. – 28.2.2013 - I. splátka a začiatok seminárov v  organizáciách
  • 16.2. – 15.11.2013 - realizácia projektov v organizáciách
  • 20. 8.2013 - priebežná programová správa
  • 16.11. - 15.12.2013 - záverečná finančná a programová správa, II. splátka

GRANTOVÉ VÝZVY PROJEKTU:

15.09.2013 VÝZVA / Grantové kolo 6. ročníka ŠRF

15.01.2013 Podporené projekty 5. ročníka ŠRF

14.09.2012 Uzavreté grantové kolo 5. ročníka projektu Škola rodinných financií na rok 2013

13.01.2012 Podporené projekty 4. ročníka ŠRF

14.10.2011 Uzavreté grantové kolo 4. ročníka projektu Škola rodinnych financií


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog