logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Thing big

08. november 2011

Nadácia pre deti Slovenska spolupracuje na realizácii projektu Think Big s Nadáciou Ekopolis. Program Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica O2, ktorý podporuje projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu a voľnočasových aktivít.

Think Big je príležitosťou pre mladých ľudí zapojiť sa do vytvárania pozitívnych zmien vo svojom okolí - skrášliť prostredie, v ktorom žijú, vymyslieť novú a zmysluplnú náplň priestorom, na ktorých sa stretávajú, upraviť športové plochy, zorganizovať zaujímavé kultúrne alebo spoločenské podujatie, realizovať projekt v oblasti umenia, vzdelávania alebo projekt pre zmysluplné trávenie voľného času. Základnou črtou programu je účasť mladých ľudí na príprave, plánovaní a realizácii projektov ktoré prispejú k zlepšeniu spolupatričnosti medzi mladými navzájom, ako aj medzigeneračných vzťahov, a vzťahov medzi mladými a školou, úradmi a širšou komunitou.

Cieľ:

  • posilniť účasť mladých ľudí na spoločenskom dianí;
  • posilniť pozíciu mladých ľudí v komunitách;
  • pomôcť mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti;
  • zvyšovať ambície a sebadôveru mladých ľudí.

Nadácia pre deti Slovenska realizuje v projekte časť "Vzdelávanie zamerané na zvyšovanie zručností". Každý podporený projekt získa vzdelávanie zamerané na rozvíjanie sociálnych a osobných kompetencii mladých ľudí, potrebných pre život v komunite.
Témy tohto vzdelávania budú stanovené na základe konkrétnej situácie v danej skupine a miestnej komunite na základe prieskumu potrieb komunity. Vzdelávanie aj prieskum potrieb budú realizovať skúsení lektori z Nadácie pre deti Slovenska. Ide napríklad o témy komunikácia, spolupráca, riešenie konfliktov, vyjednávanie, facilitácia, finančná gramotnosť a pod.

Partneri projektu:

      

Web projektu www.o2thinkbig.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog