logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vzdelávanie detí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia

08. november 2011

Spoločnosť na Slovensku sa po roku 1989 nachádza v nepretržitom procese zmien. Premeny sa uskutočňujú od makrospoločenskej úrovne až po mikroúroveň, po zmeny v rodinách, v osobnej rovine. Skupinou, ktorá najcitlivejšie reaguje na zmeny v spoločnosti, sú mladí ľudia a deti. Práve súčasná generácie detí a mladých ľudí prežíva dopady všetkých týchto zmien naraz a veľmi intenzívne.

K hlavným dôsledkom spoločenských zmien patrí zvýšenie sociálnej neistoty rodičov a polarizácia spoločnosti aj sveta detí. Čoraz viacej detí na Slovensku žije v rodinách, ktoré sú sociálne a ekonomicky znevýhodnené. Znížené majetkové pomery rodín, znižujú šance detí v rovnosti vzdelávania.

Cieľ:

 • zrealizovať inovačný vzdelávací program pre učiteľov, vychovávateľov a rómskych asistentov zo sociálne a ekonomicky znevýhodnených komunít;
 • zámerne rozvíjať sociálne a osobné kompetencie detí prostredníctvom metodiky Vysoko efektívneho učenia/ITV;
 • podnietiť spoluprácu učiteľov, vzdelávateľov a rodičov pri riešení a podpore rozvoja osobnosti detí.

Aktivity projektu:

1. tréning: Rozvoj životných zručností/sociálnych a osobných kompetencií

 • novo vynárajúce sa potreby detí;
 • princípy Vysoko efektívneho učenia/ITVT;
 • tvorba pravidiel - triedy, skupiny;
 • proces zavádzania a upevňovania životných zručností/sociálnych a osobných kompetencií;
 • pozorovanie metodiky rozvoja životných zručností v triedach.

2. tréning: Vysoko efektívne učenie

 • tvorba aplikačných úloh cez rôzne typy inteligencií;
 • rozvoj spolupracujúcich stratégií pri riešení problémov detí vo vzdelávaní;
 • dobré príklady z praxe;
 • praktický čin.

Partner projektu:

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog