Zbierka v uliciach na pomoc deťom prebehne 14. novembra

Slovensko sa znova spojí, aby pomohlo deťom, ktoré to potrebujú.

Viac ➞

Dôvera podporí 17 projektov v oblasti zdravia

28. novembra 2018

V jesennom kole 6. ročníka grantového programu Dôvera bude podporených 17 zaujímavých projektov.

Viac ➞

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách

26. novembra 2018

Údaje z prieskumu ukazujú narastajúce problémy vo vzdelávaní detí s rozmanitými potrebami.

Viac ➞

Cloetta podporí 6 organizácií v Leviciach

22. novembra 2018

Vďaka podpore vznikne vzdelávací amfiteáter na strednej škole, klubovňa na zimnom štadióne pre mladých hokejistov, stredné školy budú vybavené 3D tlačiarňami, folklórny súbor pripraví tradičné pásmo pre svoje mesto.

Viac ➞

60 581 € na podporu bezpečného športovania

6. novembra 2018

Projekty súvisiace s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí.

Viac ➞

Realizujeme projekt na podporu participácie detí a mladých ľudí

6. apríla 2018

Projekt sa zameriava na zvýšenie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí (vrátane nich samotných) na úrovni samospráv.

Viac ➞