Index metód pre participáciu v komunite I

Prehľad metód podporujúcich participáciu v komunite podľa stupňa zaangažovanosti občanov.

Viac ➞

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách

26. novembra 2018

Údaje z prieskumu ukazujú narastajúce problémy vo vzdelávaní detí s rozmanitými potrebami.

Viac ➞

Zo života Tadeáška: Socializáciu potrebujú všetci, aj zdravotne znevýhodnení

22. novembra 2018

Cyklus textov zo života Zuzky Wagnerovej a jej brata Tadeáška s nevyliečiteľnou chorobou – svalovou dystrofiou.

Viac ➞

Cloetta podporí 6 organizácií v Leviciach

22. novembra 2018

Vďaka podpore vznikne vzdelávací amfiteáter na strednej škole, klubovňa na zimnom štadióne pre mladých hokejistov, stredné školy budú vybavené 3D tlačiarňami, folklórny súbor pripraví tradičné pásmo pre svoje mesto.

Viac ➞

Inkluzionistka Martina

18. novembra 2018

Na Slovensku treba zmeniť vzdelávanie budúcich učiteľov, ale aj dovzdelávanie tých, ktorí už učia roky.

Viac ➞

Inkluzionistka Mária

15. novembra 2018

Všetky deti sú si v mojich očiach a v mojom srdci rovné. Inklinujem však najmä k žiakom s mentálnym postihnutím.

Viac ➞

Inkluzionistka Slávka

15. novembra 2018

Bola by som rada, keby sme mali viac lepších a rozumnejších rodičov.

Viac ➞

60 581 € na podporu bezpečného športovania

6. novembra 2018

Projekty súvisiace s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí.

Viac ➞

Voľby pre deti a mladých ľudí I

3. novembra 2018

Skúsenosti v programe Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom ukazujú, že zlepšovaním kvality života detí a mladých ľudí sa zlepšuje život všetkých členov komunity a samosprávy. Berme ich hlas vážne.

Viac ➞

Britský zázrak?

1. novembra 2018

Britskí hostia učia na poprednej Babington Academy v Leicestri a venujú sa vzdelávaniu rómskych detí zo Slovenska s mimoriadnymi výsledkami.

Viac ➞