Zdravotne znevýhodnení nám môžu byť vzorom

Cyklus textov zo života Zuzky Wagnerovej a jej brata Tadeáška s nevyliečiteľnou chorobou – svalovou dystrofiou.

Viac ➞

Inkluzionistka Mária

15. novembra 2018

Všetky deti sú si v mojich očiach a v mojom srdci rovné. Inklinujem však najmä k žiakom s mentálnym postihnutím.

Viac ➞

Inkluzionistka Slávka

15. novembra 2018

Bola by som rada, keby sme mali viac lepších a rozumnejších rodičov.

Viac ➞

Britský zázrak?

1. novembra 2018

Britskí hostia učia na poprednej Babington Academy v Leicestri a venujú sa vzdelávaniu rómskych detí zo Slovenska s mimoriadnymi výsledkami.

Viac ➞