logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Míľniky histórie

18. október 2016

„Sme tu predovšetkým preto, aby sa dieťa stalo pre dospelých rovnocenným partnerom, malo miesto, kde cíti istotu, malo človeka, ktorý ho miluje a priateľov, s ktorými sa môže podeliť o svoje starosti a radosti.“ Filip Vagač, výkonný riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska, 1996

1995

 • Dňa 5. decembra z iniciatívy International Youth Foundation na čele s Rickom R. Littleom vznikla Nadácia pre deti Slovenska – prvá a dovtedy jediná grantová nadácia na Slovensku zameraná na podporu detí a mladých ľudí: „Sme tu predovšetkým preto, aby sa dieťa stalo pre dospelých rovnocenným partnerom, malo miesto, kde cíti istotu, malo človeka, ktorý ho miluje a priateľov, s ktorými sa môže podeliť o svoje starosti a radosti,“ Filip Vagač, výkonný riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska
 • Aby sme poznali potreby detí a mladých ľudí, v spolupráci s Fondom na podporu mladých rodín sme iniciovali sociologický prieskum „Situácia detí a mladých ľudí na Slovensku: problémy a perspektívy“.

1997

 • Nadácie, ktoré vznikli pred vznikom Zákona o nadáciách, sa musia preregistrovať. Dátum preregistrácie - 7. 7. 1997  sa stáva novým právnym dátumom vzniku Nadácie pre deti Slovenska.

1999

 • Naštartovali sme najúspešnejší grantový program Hodina deťom s mottom „Daruj poslednú hodinovú mzdu deťom“."Hodina deťom nielen svojím výsledkom v podobe získaných finančných prostriedkov, ale aj organizáciou práce nadácie, počtom zúčastnených partnerov a priebehom kampane sa bez zveličovania stala najväčšou kampaňou v rámci 3. sektora počas krátkych dejín Slovenskej republiky.“ Výročná správa 1999

2000

 • V 1. ročníku Grantového programu Hodina deťom 201 organizácií získalo podporu na konkrétne projekty pre deti a mladých ľudí na Slovensku v celkovej hodnote 464 851 eur (14 miliónov Sk).

2001

 • Rozšírili sme aktivity aj v oblasti vzdelávania – vzniklo Vzdelávacie centrum.
 • 6. novembra sa narodil maskot Hodiny deťom Hugo. Meno mu vymyslela Marcela Virágová z Detského domova Dedina mládeže. Podobu mu vdýchol známy slovenský karikaturista Shooty.

2005

 • Získali sme ocenenie za Najlepšiu výročnú správu za rok 2004. Výročné správy mimovládnych neziskových organizácií hodnotili zástupcovia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, agentúry SK-media a týždenníka Trend.

2007

 • Aktívne sme sa podieľali na obsahu i koordinácii vypracovania strategicko-akčného plánu pre Ministerstvo školstva SR s názvom Súbor nástrojov na podporu pedagogických inovácií.
 • Náš program zvyšovania sociálno-finančných zručností „Poznaj svoje peniaze“ získal Špeciálnu cenu Ministerstva školstva SR a 2. miesto v medzinárodnej súťaži ICETA v kategórii „Online kurz“.

2009

 • International Youth Foundation vyhlásila program „Poznaj svoje peniaze“ za modelový projekt pre mladých ľudí v krajinách strednej Európy.

2010

 • Podľa prieskumu spoločnosti TNS sa Hodina deťom stala najdôveryhodnejšou verejnou zbierkou na Slovensku a Nadácia pre deti Slovenska bola 2. najznámejšia nadácia na Slovensku.

2013

 • Nadácia pre deti Slovenska založila Koalíciu pre deti Slovensko – platformu organizácií dlhodobo presadzujúcich práva a potreby detí na Slovensku.
 • Program kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov základných a stredných škôl „Manažment osobných financií“ získal akreditáciu MŠVVaŠ SR.
 • Emília Vášáryová, herečka a ambasádorka Hodiny deťom sa 27. novembra stala prvou laureátkou filantropickej Siene slávy Fóra donorov. Ocenenie získala za dlhoročnú angažovanosť v oblasti filantropie. Stála pri zrode Nadácie pre deti Slovenska a v tom čase bola už 15 rokov čestnou predsedníčkou verejnej zbierky Hodina deťom.
 • Anetta Chlebničanová a Alena Matušková, lektorky vzdelávacieho centra Nadácie pre deti Slovenska si prevzali ocenenie Regionálneho vzdelávacieho centra v Rimavskej Sobote za dlhoročnú spoluprácu vo vzdelávaní.

2015

2016

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog