logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Publikácie

29. apríl 2016

V ústrety lepšej budúcnosti detí a mladých ľudí

Ako sme využili EEA granty a Nórske granty v Programovom období 2009 -2014 vo Fonde pre mimovládne organizácie v programe Aktívne občianstvo a inklúzia na napĺňanie
práv a potrieb detí a mladých ľudí na Slovensku. Informácie o prínose projektov podporených v programe Aktívne občianstvo a inklúzia, oblasť Deti a mládež. 

Dnes šťastné dieťa, zajtra úspešný a zodpovedný dospelý

Prečítajte si príklady dobrej praxe - prinášame príbehy, ktoré sa skrývajú za úspešnými projektmi zameranými na deti. O skúsenosti sa s nami podelili predstavitelia mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku.

Správa zo študijnej cesty o systéme ochrany a napĺňaní detských práv a potrieb na Islande

9. – 12. júna 2015, Reykjavík, Island

Podrobné informácie zo stretnutí a návštev (Centre for Gender Equality – Centra pre rodovú rovnosť, Centra pre ľudské práva na Islande, o právach a možnostiach imigrantov, O bezplatnom právnom poradenstve pre ženy, Úrade ombudsmana pre deti, mimovládnych neziskových organizácií)... Správa poskytuje nielen získané skúsenosti, poznatky, ale aj zaujímavé štatistiky o deťoch na Islande. Aktivita bola podporená z Bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014 grantov EHP a Nórska

 

Správa na stiahnutie (PDF)

 

Alternatívna správa o implementácii Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (OPSC) v Slovenskej republike
(pre Výbor OSN pre práva dieťaťa z pohľadu tretieho sektora)

STIAHNUŤ SPRÁVU

 Alternative report on the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC) in the Slovak Republic

DOWNLOAD REPORT

 

Novo vynárajúce sa potreby detí na Slovensku - prieskumná štúdia
(Výstup projektu "Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi")

STIAHNUŤ ŠTÚDIU

 Aktualizácia: 18.10.2016


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog