logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Súhrnná správa o zákazkách 2014/2015

P.č. Položka verejného obstarávania Termín na predkladanie cenových ponúk Stav/zverejnenie výzvy Vybratý uchádzač Poznámky
1. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Senica v termíne 12.-13.03.2014 pre účastníkov aktivity  „Workshop  NPD v regiónoch“.   do 16.02.2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená na www.nds.sk a zaslaná 7 uchádzačom mailom, výzva uzavretá dňa 24.02.2014 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE SMRDÁKY. Suma 1.584 € s DPH.  
2. Výzva na predloženie cenovej ponuky Grafická úprava a tlač príručky a brožúry vydanej v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“. do 18.02.2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená na www.nds.sk a zaslaná 6 uchádzačom mailom, výzva uzavretá dňa 27.02.2014. D&D International Slovakia s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava. Suma 4.198,00 € s DPH.  
3. Výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup a dodanie kancelárskych potrieb do 16.03.2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená na www.nds.sk a zaslaná 8 uchádzačom mailom, výzva uzavretá dňa 20.03.2014 Ykoos s.r.o., Solivarská 17, 821 03 Bratislava. Suma 2.469,62 € s DPH.
 
 
4. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Považská Bystrica v termíne 24.-25.04.2014 pre účastníkov aktivity "Workshop NPD v regiónoch". do 16.3.2014              Termín predloženia ponúk predĺžený do 11. 04. 2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 6 uchádzačom mailom  Reštaurácia a penzión Terno, M. R. Štefánika 144, 017 01  Považská Bystrica. Suma 1.520,00 €.  
5. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Zvolen v termíne 28.-29.04.2014 pre účastníkov aktivity "Workshop NPD v regiónoch". do 16.3.2014              Termín predloženia ponúk predĺžený do 11. 04. 2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 6 uchádzačom mailom  Penzión Almada, Hať Podharajch 705, 960 01  Zvolen. Suma 1.448,00 €.  
6. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Trnava:                           A) v termíne 27.-28.05.2014  a v termíne 21.-22.10.2014  „Tréning koordinátorov regionálnych ce do 16.3.2014              Termín predloženia ponúk predĺžený do 12. 05. 2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 7 uchádzačom mailom. Výzva zopakovaná v novom termíne, na www.nds.sk zverejnená 23.04.2014  a zaslaná 7 uchádzačom mailom. Hotel Inka, V. Clementisa 13, 971 00 Trnava.         Suma 3.647,20 €  
7. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie ubytovania a stravovania v meste Bratislava v termíne 09.-12.06.2014  a v termíne 23.-26.09.2014 pre účastníkov aktivity  „Tréning na rozvoj Životných zručností“. do 16.03.2014  Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 10 uchádzačom mailom  Hotel Dom Športu, Junácka 6, 831 04  Bratislava. Suma 1.360,00 €  
8. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Košice v termíne 08.09.2014 pre účastníkov aktivity  „Okrúhle stoly“. do 16.03.2014  Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 7 uchádzačom mailom   Pension Barca, Gavlovičova 1, 040 17 Košice - Barca. Suma 533,50 €  
9. Výzv na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Prešov v termíne 09.09.2014 pre účastníkov aktivity  „Okrúhle stoly“. do 16.03.2014  Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 7 uchádzačom mailom  Penzión Eldorado, Nábrežná č. 1, 080 01  Prešov. Suma 529,03 €  
10. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Bratislava v termíne 20.01.2015 pre účastníkov aktivity  „Okrúhle stoly“. do 16.03.2014  Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 10 uchádzačom mailom  Hotel Danubia Gate, Dunajská 26, 811 08 Bratislava. Suma 655,10 € Z dôvodu zmeny podmienok zadávateľa bola výzva opakovaná
11. Výzva na predloženie cenovej ponuky       A) Nákup a dodanie 2 ks notebookov
B) Nákup a dodanie 1 ks dataprojektoru
C) Nákup a dodanie 1 ks fotoaparátu
do 16.03.2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 12 uchádzačom mailom  Do stanoveného termínu nebola  prijatá žiadna ponuka. Výzva bola opakovaná.  
12. Výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup a dodanie techniky - Notebooky do 16.05.2014 Výzva na predloženie ponuky opakovane zverejnená 23.04.2014 na www.nds.sk a zaslaná 12 uchádzačom mailom  Dakra s.r.o., J.C.Hronského 6, 960 01  Zvolen. Suma 1.449,00 € s DPH.  
13. Výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup a dodanie techniky - Dataprojektor do 16.05.2014 Výzva na predloženie ponuky opakovane zverejnená 23.04.2014 na www.nds.sk a zaslaná 12 uchádzačom mailom  Dakra s.r.o., J.C.Hronského 6, 960 01  Zvolen. Suma 700,00 € s DPH.  
14. Výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup a dodanie techniky - Fotoaparát do 16.05.2014 Výzva na predloženie ponuky opakovane zverejnená 23.04.2014 na www.nds.sk a zaslaná 12 uchádzačom mailom  Dakra s.r.o., J.C.Hronského 6, 960 01  Zvolen. Suma 450,00 s DPH.  
15. Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa Zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní na poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Trenčín alebo Trenčianske Teplice v termíne 05. - 06.02.2015 pre účastníkov  do 09.01.2015 Výzva na predloženie ponuky  zverejnená 19.12.2014 na www.nds.sk Parkhotel na Baračke, Baračka 89, 914 51 Trenčianske Teplice. Suma 6.602,90 € s DPH.   
16. Výzva na predloženie cenovej ponukypodľa Zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní na poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Bratislava v termíne 10.02.2015 pre účastníkov aktivity „Okrúhle stoly“. do 09.01.2015 Výzva na predloženie ponuky  zverejnená 19.12.2014 na www.nds.sk Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07  Bratislava. Suma 2.089,75 € s DPH.   
17. Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa Zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní na technickú a grafickú úpravu, jazykovú úpravu a tlač brožúry vydanej v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“ a na technickú a grafickú úpravu, jazykovú úpravu a tlač metodickej príručky CASCO. do 15.01.2015 Výzva na predloženie ponuky  zverejnená 29.12.2014 na www.nds.sk Brožúra vadaná v rámci projektu Komunity priateľské deťom (technická a grafická úprava, jazyková úprava textov, tlač) - Illýová Marta, Kyjevská 1633/4, Bratislava. Suma 1.367,20€.  
  Metodická príručka CASCO (technická a grafická úprava, jazyková úprava textov, tlač)- FLOWY, OJC s.r.o., Zámocká 30, Bratislava. Suma 10.980,30€.  
Aktuality Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje výsledky grantového programu Bojovníci za zdravie Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje…

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska (NDS) v tomto roku opäť pomôže svojim poistencom so zdravotným problémom z celého Slovenska. Grantový program Bojovníci za zdravie aktuálne…

Aktuality Hodina deťom podporí viac ako 15.000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku Hodina deťom podporí viac ako…

Necelý rok stačil ľuďom na to, aby pomohli viac ako pätnástim tisíckam detí na Slovensku. Nadácia pre deti Slovenska aktuálne prerozdelí viac ako 170 tisíc eur pre deti a mladých ľudí z výnosu 18. ročníka…

Aktuality Výsledky jarného kola 5.ročníka Grantového programu DÔVERA Výsledky jarného kola 5.ročníka…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje výsledky jarného kola 5.ročníka Grantového programu DÔVERA. V jarnom kole 5. ročníka grantového programu Dôvera bolo podporených 16 projektov, v celkovej výške 14 000 €.

Grantové výzvy Výzva: Bojovníci za zdravie Výzva: Bojovníci za zdravie

Poistenci Dôvery, zbystrite pozornosť. Ak máte vy, vaše dieťa, rodič či priateľ zdravotný problém, no liečbu nie je možné zo zákona hradiť z verejného zdravotného poistenia, je tu pre vás grantový program…

Aktuality V Kvačanoch hýbu svetom V Kvačanoch hýbu svetom

K tomu, aby sa v minulom roku Kvačany stali historicky prvou obcou, ktorá získala ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015, nemalou mierou prispela aj spolupráca samosprávy s tunajšou základnou…

Aktuality Akreditovaný tréning učiteľov - pozvánka Akreditovaný tréning učiteľov…

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne pozýva učiteľov na akreditovaný tréning zvyšovania finančnej gramotnosti v programe Poznaj svoje peniaze.

Aktuality Global Money Week 2017 na Slovensku Global Money Week 2017 na Slovensku

Nadácia pre deti Slovenska v rámci svojho programu Poznaj svoje peniaze už 4. raz pozýva učiteľov, deti a mladých ľudí, inštitúcie a mimovládne neziskové organizácie, aby sa aktivitami zameranými na zvyšovanie…

Aktuality Nominovanie komunít priateľských deťom do 31. marca 2017 Nominovanie komunít priateľských…

Do 31. marca 2017 môžete nominovať vašu obec, či mesto na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Nadácia pre deti Slovenska otvorila druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým…

Aktuality Pasterizátor v Starej Ľubovni pomôže mesačne viac ako 60 deťom Pasterizátor v Starej Ľubovni…

Pasterizátor podporený z Grantového programu Dôvera v Ľubovnianskej nemocnici pomôže mesačne viac ako 60 malým pacientom v Starej Ľubovni v Prešovskom kraji. Prístroj na pasterizáciu mlieka, resp. mliečnej výživy…

Grantové výzvy Nominujte samosprávy priateľské deťom… Nominujte samosprávy priateľské…

Nadácia pre deti Slovenska otvára druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým ľuďom. Ocenenia je určené pre komunity a samosprávy, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni svojich politík,…

Aktuality Ples Hodiny deťom: Máme odvahu byť iní, hovorí organizátorka Petronela Chalupková Ples Hodiny deťom: Máme odvahu…

„Sme špecialisti na vytváranie zážitkov a nezabudnuteľných okamihov. Naše ciele sú jasné. Nadchnúť a očariť. V prvom rade našich klientov, v druhom rade konkurenciu. Máme odvahu byť iní. Baví nás hľadať…

Grantové výzvy Výzva jarného kola 5. ročníka Grantového programu Dôvera Výzva jarného kola 5. ročníka…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 5. ročníka Grantového programu Dôvera.

Grantové výzvy Výzva 18. ročníka Grantového programu Hodina deťom Výzva 18. ročníka Grantového…

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska vyhlasuje 18. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku.

Aktuality Princípy Školy s rešpektom pomôžu aj rodičom Princípy Školy s rešpektom pomôžu…

„Posilňujeme dôležitých dospelých v zmene prístupu k deťom a mladým ľuďom a k zmene prostredia školy tak, aby z nej vychádzali jedinečné osobnosti, ktoré sú schopné rozvíjať svoj potenciál,“ je motto…

Aktuality Na bezpečnosti detí záleží... Na bezpečnosti detí záleží...

Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne KOOPERATIVA pri Nadácii pre deti Slovenska koncom roka 2016 podporil 48 projektov z celého Slovenska vo výške 67 000 €. Ich realizáciou v roku 2017 sa podporí zvyšovanie…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog