logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Súhrnná správa o zákazkách 2014/2015

P.č. Položka verejného obstarávania Termín na predkladanie cenových ponúk Stav/zverejnenie výzvy Vybratý uchádzač Poznámky
1. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Senica v termíne 12.-13.03.2014 pre účastníkov aktivity  „Workshop  NPD v regiónoch“.   do 16.02.2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená na www.nds.sk a zaslaná 7 uchádzačom mailom, výzva uzavretá dňa 24.02.2014 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE SMRDÁKY. Suma 1.584 € s DPH.  
2. Výzva na predloženie cenovej ponuky Grafická úprava a tlač príručky a brožúry vydanej v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“. do 18.02.2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená na www.nds.sk a zaslaná 6 uchádzačom mailom, výzva uzavretá dňa 27.02.2014. D&D International Slovakia s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava. Suma 4.198,00 € s DPH.  
3. Výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup a dodanie kancelárskych potrieb do 16.03.2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená na www.nds.sk a zaslaná 8 uchádzačom mailom, výzva uzavretá dňa 20.03.2014 Ykoos s.r.o., Solivarská 17, 821 03 Bratislava. Suma 2.469,62 € s DPH.
 
 
4. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Považská Bystrica v termíne 24.-25.04.2014 pre účastníkov aktivity "Workshop NPD v regiónoch". do 16.3.2014              Termín predloženia ponúk predĺžený do 11. 04. 2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 6 uchádzačom mailom  Reštaurácia a penzión Terno, M. R. Štefánika 144, 017 01  Považská Bystrica. Suma 1.520,00 €.  
5. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Zvolen v termíne 28.-29.04.2014 pre účastníkov aktivity "Workshop NPD v regiónoch". do 16.3.2014              Termín predloženia ponúk predĺžený do 11. 04. 2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 6 uchádzačom mailom  Penzión Almada, Hať Podharajch 705, 960 01  Zvolen. Suma 1.448,00 €.  
6. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Trnava:                           A) v termíne 27.-28.05.2014  a v termíne 21.-22.10.2014  „Tréning koordinátorov regionálnych ce do 16.3.2014              Termín predloženia ponúk predĺžený do 12. 05. 2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 7 uchádzačom mailom. Výzva zopakovaná v novom termíne, na www.nds.sk zverejnená 23.04.2014  a zaslaná 7 uchádzačom mailom. Hotel Inka, V. Clementisa 13, 971 00 Trnava.         Suma 3.647,20 €  
7. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie ubytovania a stravovania v meste Bratislava v termíne 09.-12.06.2014  a v termíne 23.-26.09.2014 pre účastníkov aktivity  „Tréning na rozvoj Životných zručností“. do 16.03.2014  Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 10 uchádzačom mailom  Hotel Dom Športu, Junácka 6, 831 04  Bratislava. Suma 1.360,00 €  
8. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Košice v termíne 08.09.2014 pre účastníkov aktivity  „Okrúhle stoly“. do 16.03.2014  Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 7 uchádzačom mailom   Pension Barca, Gavlovičova 1, 040 17 Košice - Barca. Suma 533,50 €  
9. Výzv na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Prešov v termíne 09.09.2014 pre účastníkov aktivity  „Okrúhle stoly“. do 16.03.2014  Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 7 uchádzačom mailom  Penzión Eldorado, Nábrežná č. 1, 080 01  Prešov. Suma 529,03 €  
10. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Bratislava v termíne 20.01.2015 pre účastníkov aktivity  „Okrúhle stoly“. do 16.03.2014  Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 10 uchádzačom mailom  Hotel Danubia Gate, Dunajská 26, 811 08 Bratislava. Suma 655,10 € Z dôvodu zmeny podmienok zadávateľa bola výzva opakovaná
11. Výzva na predloženie cenovej ponuky       A) Nákup a dodanie 2 ks notebookov
B) Nákup a dodanie 1 ks dataprojektoru
C) Nákup a dodanie 1 ks fotoaparátu
do 16.03.2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 12 uchádzačom mailom  Do stanoveného termínu nebola  prijatá žiadna ponuka. Výzva bola opakovaná.  
12. Výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup a dodanie techniky - Notebooky do 16.05.2014 Výzva na predloženie ponuky opakovane zverejnená 23.04.2014 na www.nds.sk a zaslaná 12 uchádzačom mailom  Dakra s.r.o., J.C.Hronského 6, 960 01  Zvolen. Suma 1.449,00 € s DPH.  
13. Výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup a dodanie techniky - Dataprojektor do 16.05.2014 Výzva na predloženie ponuky opakovane zverejnená 23.04.2014 na www.nds.sk a zaslaná 12 uchádzačom mailom  Dakra s.r.o., J.C.Hronského 6, 960 01  Zvolen. Suma 700,00 € s DPH.  
14. Výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup a dodanie techniky - Fotoaparát do 16.05.2014 Výzva na predloženie ponuky opakovane zverejnená 23.04.2014 na www.nds.sk a zaslaná 12 uchádzačom mailom  Dakra s.r.o., J.C.Hronského 6, 960 01  Zvolen. Suma 450,00 s DPH.  
15. Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa Zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní na poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Trenčín alebo Trenčianske Teplice v termíne 05. - 06.02.2015 pre účastníkov  do 09.01.2015 Výzva na predloženie ponuky  zverejnená 19.12.2014 na www.nds.sk Parkhotel na Baračke, Baračka 89, 914 51 Trenčianske Teplice. Suma 6.602,90 € s DPH.   
16. Výzva na predloženie cenovej ponukypodľa Zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní na poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Bratislava v termíne 10.02.2015 pre účastníkov aktivity „Okrúhle stoly“. do 09.01.2015 Výzva na predloženie ponuky  zverejnená 19.12.2014 na www.nds.sk Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07  Bratislava. Suma 2.089,75 € s DPH.   
17. Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa Zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní na technickú a grafickú úpravu, jazykovú úpravu a tlač brožúry vydanej v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“ a na technickú a grafickú úpravu, jazykovú úpravu a tlač metodickej príručky CASCO. do 15.01.2015 Výzva na predloženie ponuky  zverejnená 29.12.2014 na www.nds.sk Brožúra vadaná v rámci projektu Komunity priateľské deťom (technická a grafická úprava, jazyková úprava textov, tlač) - Illýová Marta, Kyjevská 1633/4, Bratislava. Suma 1.367,20€.  
  Metodická príručka CASCO (technická a grafická úprava, jazyková úprava textov, tlač)- FLOWY, OJC s.r.o., Zámocká 30, Bratislava. Suma 10.980,30€.  
Grantové výzvy Grantový program Hodina deťom otvára svoj 20. ročník Grantový program Hodina deťom…

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska aktuálne vyhlasuje už 20. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov zahŕňajúcich pravidelnú a…

Aktuality Európsky kvíz o peniazoch Európsky kvíz o peniazoch

Európsky kvíz o peniazoch je aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov a v tomto roku sa realizuje po druhýkrát v 30 európskych krajinách.

Grantové výzvy Vyhlasujeme 4. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Vyhlasujeme 4. ročník grantového…

Poisťovňa KOOPERATIVA je hlavným partnerom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre…

Aktuality Pozvánka na vzdelávací workshop grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Pozvánka na vzdelávací workshop…

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu poisťovňou Kooperativa, a.s. Vás pozýva na workshop, ktorý sa bude venovať téme podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a…

Aktuality Dôvera opäť podporí bojovníkov za zdravie Dôvera opäť podporí bojovníkov…

Zdravotná poisťovňa Dôvera podporí 97 individuálnych žiadostí, ktoré súvisia so zdravím či prevenciou sumou 128 555,00 €. Grantový program Bojovníci za zdravia je súčasťou nadačného fondu Dôvera pri…

Aktuality Inkluzívne vzdelávanie môže fungovať v praxi aj na slovenských školách Inkluzívne vzdelávanie môže…

Už od roku 1992 je tretí decembrový deň označovaný ako Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti je dôležité upriamiť pozornosť aj na deti a vzdelávanie. Práve deti so zdravotným…

Aktuality Dôvera podporí 17 projektov v oblasti zdravia Dôvera podporí 17 projektov v…

V jesennom kole 6. ročníka grantového programu Dôvera bude podporených 17 zaujímavých projektov.

Aktuality Cloetta podporí 6 organizácií v Leviciach Cloetta podporí 6 organizácií…

Spoločnosť Cloetta podporí sumou 9 260 eur 6 kvalitných projektov organizácií v okrese Levice, ktoré pomôžu deťom a mladým ľuďom. Vďaka podpore vznikne vzdelávací amfiteáter na strednej škole, klubovňa…

Aktuality Poisťovňa KOOPERATIVA podporí sumou 60 581 € projekty súvisiace s bezpečným športovaním Poisťovňa KOOPERATIVA podporí…

Grantový program Športujem rád a bezpečne je program zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku. Tento grantový…

Aktuality Život mladých pod kontrolou Život mladých pod kontrolou

Pracovníci Johnson Controls sa na seminári oboznámili s projektom Život mladých pod kontrolou. Dozvedeli sa viac o vzdelávaní sociálno-finančnej gramotnosti v detských domovoch a možnosti ich zapojenia ako dobrovoľníkov…

Grantové výzvy Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice Grantová výzva Cloetta na realizáciu…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 10. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu bude smerovať na projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese…

Grantové výzvy Vyhlasujeme jesenné kolo 6. ročníka Grantového programu Dôvera Vyhlasujeme jesenné kolo 6. ročníka…

Grantový program Dôvera (GP) vznikol v roku 2012, kedy sa realizoval jeho nultý ročník. Je zameraný na podporu projektov (žiadostí), ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým…

Aktuality Hodina deťom podporí viac ako 27.000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku Hodina deťom podporí viac ako…

Vďaka darom ľudí bude Nadácia pre deti Slovenska môcť z výnosu 19. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom prerozdeliť viac ako 250 000 eur. Financie poputujú na jedinečné projekty organizácií, ktoré dlhodobo…

Aktuality Každé dieťa má právo na vzdelanie Každé dieťa má právo na vzdelanie

Nadácia pre deti Slovenska otvorila nový grantovo-vzdelávací program s názvom Škola inkluzionistov, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania detí na prvom a druhom stupni základných škôl…

Aktuality Inklúzia v Čechách: Systém v nesystéme, ale funguje Inklúzia v Čechách: Systém…

Inklúzia je krok správnym smerom v českom vzdelávacom systéme, vyplýva to z výskumu Nadácie Open Society Fund (OSF) na školách rok po tom, čo do platnosti vstúpila novela školského zákona o inkluzívnych opatreniach…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog