logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Súhrnná správa o zákazkách 2014/2015

P.č. Položka verejného obstarávania Termín na predkladanie cenových ponúk Stav/zverejnenie výzvy Vybratý uchádzač Poznámky
1. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Senica v termíne 12.-13.03.2014 pre účastníkov aktivity  „Workshop  NPD v regiónoch“.   do 16.02.2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená na www.nds.sk a zaslaná 7 uchádzačom mailom, výzva uzavretá dňa 24.02.2014 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE SMRDÁKY. Suma 1.584 € s DPH.  
2. Výzva na predloženie cenovej ponuky Grafická úprava a tlač príručky a brožúry vydanej v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“. do 18.02.2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená na www.nds.sk a zaslaná 6 uchádzačom mailom, výzva uzavretá dňa 27.02.2014. D&D International Slovakia s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava. Suma 4.198,00 € s DPH.  
3. Výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup a dodanie kancelárskych potrieb do 16.03.2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená na www.nds.sk a zaslaná 8 uchádzačom mailom, výzva uzavretá dňa 20.03.2014 Ykoos s.r.o., Solivarská 17, 821 03 Bratislava. Suma 2.469,62 € s DPH.
 
 
4. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Považská Bystrica v termíne 24.-25.04.2014 pre účastníkov aktivity "Workshop NPD v regiónoch". do 16.3.2014              Termín predloženia ponúk predĺžený do 11. 04. 2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 6 uchádzačom mailom  Reštaurácia a penzión Terno, M. R. Štefánika 144, 017 01  Považská Bystrica. Suma 1.520,00 €.  
5. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Zvolen v termíne 28.-29.04.2014 pre účastníkov aktivity "Workshop NPD v regiónoch". do 16.3.2014              Termín predloženia ponúk predĺžený do 11. 04. 2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 6 uchádzačom mailom  Penzión Almada, Hať Podharajch 705, 960 01  Zvolen. Suma 1.448,00 €.  
6. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Trnava:                           A) v termíne 27.-28.05.2014  a v termíne 21.-22.10.2014  „Tréning koordinátorov regionálnych ce do 16.3.2014              Termín predloženia ponúk predĺžený do 12. 05. 2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 7 uchádzačom mailom. Výzva zopakovaná v novom termíne, na www.nds.sk zverejnená 23.04.2014  a zaslaná 7 uchádzačom mailom. Hotel Inka, V. Clementisa 13, 971 00 Trnava.         Suma 3.647,20 €  
7. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie ubytovania a stravovania v meste Bratislava v termíne 09.-12.06.2014  a v termíne 23.-26.09.2014 pre účastníkov aktivity  „Tréning na rozvoj Životných zručností“. do 16.03.2014  Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 10 uchádzačom mailom  Hotel Dom Športu, Junácka 6, 831 04  Bratislava. Suma 1.360,00 €  
8. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Košice v termíne 08.09.2014 pre účastníkov aktivity  „Okrúhle stoly“. do 16.03.2014  Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 7 uchádzačom mailom   Pension Barca, Gavlovičova 1, 040 17 Košice - Barca. Suma 533,50 €  
9. Výzv na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Prešov v termíne 09.09.2014 pre účastníkov aktivity  „Okrúhle stoly“. do 16.03.2014  Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 7 uchádzačom mailom  Penzión Eldorado, Nábrežná č. 1, 080 01  Prešov. Suma 529,03 €  
10. Výzva na predloženie cenovej ponuky Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Bratislava v termíne 20.01.2015 pre účastníkov aktivity  „Okrúhle stoly“. do 16.03.2014  Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 10 uchádzačom mailom  Hotel Danubia Gate, Dunajská 26, 811 08 Bratislava. Suma 655,10 € Z dôvodu zmeny podmienok zadávateľa bola výzva opakovaná
11. Výzva na predloženie cenovej ponuky       A) Nákup a dodanie 2 ks notebookov
B) Nákup a dodanie 1 ks dataprojektoru
C) Nákup a dodanie 1 ks fotoaparátu
do 16.03.2014 Výzva na predloženie ponuky zverejnená 26.02.2014 na www.nds.sk a zaslaná 12 uchádzačom mailom  Do stanoveného termínu nebola  prijatá žiadna ponuka. Výzva bola opakovaná.  
12. Výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup a dodanie techniky - Notebooky do 16.05.2014 Výzva na predloženie ponuky opakovane zverejnená 23.04.2014 na www.nds.sk a zaslaná 12 uchádzačom mailom  Dakra s.r.o., J.C.Hronského 6, 960 01  Zvolen. Suma 1.449,00 € s DPH.  
13. Výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup a dodanie techniky - Dataprojektor do 16.05.2014 Výzva na predloženie ponuky opakovane zverejnená 23.04.2014 na www.nds.sk a zaslaná 12 uchádzačom mailom  Dakra s.r.o., J.C.Hronského 6, 960 01  Zvolen. Suma 700,00 € s DPH.  
14. Výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup a dodanie techniky - Fotoaparát do 16.05.2014 Výzva na predloženie ponuky opakovane zverejnená 23.04.2014 na www.nds.sk a zaslaná 12 uchádzačom mailom  Dakra s.r.o., J.C.Hronského 6, 960 01  Zvolen. Suma 450,00 s DPH.  
15. Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa Zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní na poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Trenčín alebo Trenčianske Teplice v termíne 05. - 06.02.2015 pre účastníkov  do 09.01.2015 Výzva na predloženie ponuky  zverejnená 19.12.2014 na www.nds.sk Parkhotel na Baračke, Baračka 89, 914 51 Trenčianske Teplice. Suma 6.602,90 € s DPH.   
16. Výzva na predloženie cenovej ponukypodľa Zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní na poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Bratislava v termíne 10.02.2015 pre účastníkov aktivity „Okrúhle stoly“. do 09.01.2015 Výzva na predloženie ponuky  zverejnená 19.12.2014 na www.nds.sk Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07  Bratislava. Suma 2.089,75 € s DPH.   
17. Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa Zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní na technickú a grafickú úpravu, jazykovú úpravu a tlač brožúry vydanej v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“ a na technickú a grafickú úpravu, jazykovú úpravu a tlač metodickej príručky CASCO. do 15.01.2015 Výzva na predloženie ponuky  zverejnená 29.12.2014 na www.nds.sk Brožúra vadaná v rámci projektu Komunity priateľské deťom (technická a grafická úprava, jazyková úprava textov, tlač) - Illýová Marta, Kyjevská 1633/4, Bratislava. Suma 1.367,20€.  
  Metodická príručka CASCO (technická a grafická úprava, jazyková úprava textov, tlač)- FLOWY, OJC s.r.o., Zámocká 30, Bratislava. Suma 10.980,30€.  
Grantové výzvy Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice Grantová výzva Cloetta na realizáciu…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 9. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu dostanú projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

Aktuality Tréning projektu Online Generácia Tréning projektu Online Generácia

Nadácia pre deti Slovenska Vás pozýva na tréning, ktorý sa bude konať v rámci projektu Online generácia. Podporujeme organizácie a mladých ľudí v regiónoch, aby sa stali nositeľmi efektívnych a rešpektujúcich…

Grantové výzvy Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 5. ročníka Grantového programu Dôvera Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 5. ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

Aktuality Výstava Školy s rešpektom sa vydáva na cestu po Slovensku Výstava Školy s rešpektom sa…

Výstava Školy s rešpektom, ktorá prostredníctvom fotografií a sprievodného textu približuje princípy ako vytvoriť zo školy priestor, kde sa deti a učitelia cítia bezpečne, dobre sa im učí a spolupracujú s…

Grantové výzvy Grantový program poisťovne KOOPERATIVA opäť podporí projekty Grantový program poisťovne KOOPERATIVA…

Nadácia pre deti Slovenska už po tretíkrát spája sily s poisťovňou KOOPERATIVA, aby spoločne prostredníctvom Nadačného fondu Deti v bezpečí podporili projekty zamerané na bezpečné nesúťažné športovanie…

Aktuality ČIERNY BOCIAN pod záštitou Petra Bondru priniesol deťom 25 000  € ČIERNY BOCIAN pod záštitou Petra…

Výťažok z 10.ročníka charitatívneho golfového turnaja vo výške 25 000€, putuje priamo telesne a mentálne postihnutým deťom prostredníctvom Nadácie Miroslava Šatana a grantového programu „Hodina deťom“…

Aktuality Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje výsledky grantového programu Bojovníci za zdravie Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje…

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska (NDS) v tomto roku opäť pomôže svojim poistencom so zdravotným problémom z celého Slovenska. Grantový program Bojovníci za zdravie aktuálne…

Aktuality Hodina deťom podporí viac ako 15.000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku Hodina deťom podporí viac ako…

Necelý rok stačil ľuďom na to, aby pomohli viac ako pätnástim tisíckam detí na Slovensku. Nadácia pre deti Slovenska aktuálne prerozdelí viac ako 170 tisíc eur pre deti a mladých ľudí z výnosu 18. ročníka…

Aktuality Výsledky jarného kola 5.ročníka Grantového programu DÔVERA Výsledky jarného kola 5.ročníka…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje výsledky jarného kola 5.ročníka Grantového programu DÔVERA. V jarnom kole 5. ročníka grantového programu Dôvera bolo podporených 16 projektov, v celkovej výške 14 000 €.

Grantové výzvy Výzva: Bojovníci za zdravie Výzva: Bojovníci za zdravie

Poistenci Dôvery, zbystrite pozornosť. Ak máte vy, vaše dieťa, rodič či priateľ zdravotný problém, no liečbu nie je možné zo zákona hradiť z verejného zdravotného poistenia, je tu pre vás grantový program…

Aktuality V Kvačanoch hýbu svetom V Kvačanoch hýbu svetom

K tomu, aby sa v minulom roku Kvačany stali historicky prvou obcou, ktorá získala ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015, nemalou mierou prispela aj spolupráca samosprávy s tunajšou základnou…

Aktuality Akreditovaný tréning učiteľov - pozvánka Akreditovaný tréning učiteľov…

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne pozýva učiteľov na akreditovaný tréning zvyšovania finančnej gramotnosti v programe Poznaj svoje peniaze.

Aktuality Global Money Week 2017 na Slovensku Global Money Week 2017 na Slovensku

Nadácia pre deti Slovenska v rámci svojho programu Poznaj svoje peniaze už 4. raz pozýva učiteľov, deti a mladých ľudí, inštitúcie a mimovládne neziskové organizácie, aby sa aktivitami zameranými na zvyšovanie…

Aktuality Nominovanie komunít priateľských deťom do 31. marca 2017 Nominovanie komunít priateľských…

Do 31. marca 2017 môžete nominovať vašu obec, či mesto na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Nadácia pre deti Slovenska otvorila druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým…

Aktuality Pasterizátor v Starej Ľubovni pomôže mesačne viac ako 60 deťom Pasterizátor v Starej Ľubovni…

Pasterizátor podporený z Grantového programu Dôvera v Ľubovnianskej nemocnici pomôže mesačne viac ako 60 malým pacientom v Starej Ľubovni v Prešovskom kraji. Prístroj na pasterizáciu mlieka, resp. mliečnej výživy…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog