logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Grantový program poisťovne KOOPERATIVA opäť podporí projekty zamerané na bezpečné športovanie a prevenciu detských úrazov

06. september 2017

Nadácia pre deti Slovenska už po tretíkrát spája sily s poisťovňou KOOPERATIVA, aby spoločne prostredníctvom Nadačného fondu Deti v bezpečí podporili projekty zamerané na bezpečné nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov. V rámci grantového programu Športujem rád a bezpečne, sa o podporu môžu uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska, a to až do 10. októbra 2017.

Bratislava,  16.8.2017

            

 

Hlavným cieľom tohto grantového programu je najmä podpora vnútornej motivácie detí k športovaniu a radosti z prirodzeného pohybu.  V tomto ročníku je na celkovú podporu kvalitných projektov vyčlenených 34 000 eur.
Grantový program Športujem rád a bezpečne vznikol v roku 2015 a v priebehu dvoch rokov  bolo vďaka nemu prerozdelených takmer 80 000 € na aktivity detí a mladých ľudí prostredníctvom 38 organizácií v rámci celého Slovenska.


„Prínos projektov, ktoré v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska podporujeme má nevyčísliteľnú hodnotu. Spoločne pomáhame motivovať a učiť deti tráviť voľný  čas plnohodnotne, aktívne a zároveň zlepšujeme kvalitu života v  komunitách,“ uviedol Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA. 


Už od začiatku je ambíciou poisťovne Kooperativa vytvoriť najväčší fond zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2015 do fondu poisťovňa vložila viac ako 200 000 €. Z neho boli podporené aktivity hlavne v grantových programoch Športujem rád a bezpečne a Bezpečne doma, bezpečne v komunite.


„Sme veľmi radi, že naša spolupráca s poisťovňou KOOPERATIVA pokračuje aj v tomto roku. Je pre nás nesmierne dôležité, že dokážeme spoločne prepájať svet firemný so svetom detí a mladých ľudí v projektoch, ako je tento. Grantový program Športujem rád a bezpečne dokazuje, že nie víťazstvá, ale tímový duch, radosť z pohybu, bezpečné prostredie a spoločná zábava je to, na čom skutočne záleží. A to v korporátnom, rovnako ako aj v detskom svete.“  uviedol Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.


V grantovej výzve Športujem rád a bezpečne môžu uchádzači získať finančnú podporu do výšky až 3 tisíc eur na rozvoj nesúťažného športovania, pohyb detí a prevenciu úrazov pri pohybových aktivitách. V rámci grantového programu budú taktiež prebiehať školenia pre prijímateľov  finančnej podpory,  zamerané na  rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu pri pohybových aktivitách a aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie.

Podrobnosti 3. ročníka programu:

Cieľ podpory:
podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu;
rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe);
osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí;
aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie.

Spôsob prihlasovania  projektov:

Výhradne elektronicky prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk, kde sa nachádzajú aj podrobnejšie informácie v časti Projekty - Nadačný fond Deti v bezpečí, v dokumente Grantové podmienky programu.

Dôležité dátumy:
10. októbra 2017: uzávierka prijímania žiadostí (konzultácie, príprava a odosielanie žiadostí sú možné už v súčasnosti, nenechávajte si ich, prosím, na poslednú chvíľu)
27. septembra 2017 – 1-dňový vzdelávací tréning pre záujemcov o grant vo Zvolene
október: hodnotenie žiadostí
7. november 2017: vyhlásenie (úspešných) a podporených projektov
december  – august 2018: realizácia projektov

Viac informácií o nadačnom fonde Deti v bezpečí a grantovom programe Športujem rád a bezpečne nájdete na www.nds.sk.

Ing. Lucia Skokanová
projektová manažérka
+421 911 702 660 | lucia.skokanova@nds.sk | www.nds.sk


Silvia Nosková Illášová
hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA
+421 917 552 000 | noskova@koop.sk| www.koop.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog