logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Hodina deťom podporila 15 projektov na pomoc deťom a mladým ľuďom na východnom Slovensku

24. marec 2016

Košice, 22.3.2016. Výnos verejnej zbierky Hodina deťom v roku 2015 dosiahol výšku 256 526,84 eur. Medzi 50 projektmi, ktoré si rozdelili čistý výnos zbierky, bolo 15 z východného Slovenska. Z grantu sa tešili organizácie v Košiciach, Prešove, Bidovciach, Humennom, Levoči a Spišskej Belej. Nadácia pre deti Slovenska ich podporila sumou 55 316,13 eur.

„Organizácie, ktoré podporujeme, pomáhajú deťom riešiť rôzne životné situácie, ktoré sú dôsledkom aj toho, že štát alebo samospráva nedokáže postihnúť všetky problémy detí a mladých ľudí na Slovensku“, hovorí správkyňa Nadácie pre deti Slovenska, Mgr. Dana Rušinová. "Záleží nám aj na rozvíjaní individuálneho potenciálu každého dieťaťa, či už je to dieťa bežné, zdravotne postihnuté, pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo je to dieťa mimoriadne talentované."

„Mali sme to šťastie, že Nadácia pre deti Slovenska podporila naše projekty 5x po sebe, a tým sme mohli naše priority nastaviť nielen na papieri, ale ich aj realizovať v praxi. Mohli sme sa venovať problematike ako environmentálna výchova, občianska participácia, prevencia extrémizmu, diskriminácie, podpora tolerancie a rozmanitosti. Venovali sme sa aj mediálnej výchove. Vždy to bolo o rozvoji zručností detí,  formovaní ich postojov - aby sa vedeli zorientovať, vytvoriť si názor, v prípade, keď majú byť asertívne, aby boli asertívne, ak majú byť empatické, aby boli empatické, aby to vedeli rozlíšiť. Jednoducho, aby mali dostatočné vstupné informácie, aby sa vedeli orientovať“, zdôraznil Róbert Schwarcz, riaditeľ Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach. „Sú to často veci, ktoré môžeme na deťoch pozorovať aj v rámci projektu, počas projektu a po jeho skončení a často aj niekoľko rokov po ukončení projektu. Radi by sme sa zapojili aj do projektu Škola rodinných financií * o finančnej gramotnosti pre celú rodinu a ďalších projektov, napr. o rozvoji životných zručností, tiež z dielne Nadácie pre deti Slovenska“, dodal.

Tlačová správa na stiahnutie


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog