logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Hodina deťom rozdelila čistý výnos 13. ročníka

31. máj 2012

Hodina deťom v tomto roku podporí 55 organizácií z celého Slovenska, čo je viac ako štvrtina prijatých žiadostí o podporu. Po zasadnutí Regionálnych expertných skupín vo všetkých regiónoch o tom rozhodla Správna rada NDS. Suma v 13. Grantovom programe Hodiny deťom - 207 725,23 € bola prerozdelená do regiónov na základe proporčného rozdelenia podľa počtu obyvateľov.

Zámerom bolo minimalizovať náklady a zároveň projekt podporiť v takej sume, pri ktorej je ešte zrealizovateľný. Podpora je poskytovaná organizáciám, školám, združeniam, projektom, denným stacionárom a pod. pre deti a mladých zdravotne, sociálne, etnicky či ináč znevýhodnených ale napr. i pre nadané deti. Tiež pre deti v krízových situáciách či dospelých, ktorí sú pre život detí dôležití.

Prijaté žiadosti

Región

Počet projektov

Požadovaná suma

Západné Slovensko

87

570 091,75 €

Stredné Slovensko

57

316 849,83 €

Východné Slovensko

49

290 790,21 €

SPOLU

193

1 177 731,79 €

Podporené žiadosti

Región

Počet projektov

Odporúčaná suma

Proporčné rozdelenie

Západné Slovensko

24

95 075,84 €

45,77 %

Stredné Slovensko

16

52 118,26 €

25,09 %

Východné Slovensko

15

60 531,13 €

29,14 %

SPOLU

55

207 725,23 €

100 %

Zoznam podporených organizácií

 

Hodina deťom je celoročná verejná finančná zbierka, podľa prieskumných agentúr s najväčšou dôveryhodnosťou, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska už 14-ty rok. Prostredníctvom nej poukazuje na potreby detí a mládeže, podporuje projekty zamerané na skvalitňovanie ich života.

Aj preto sa tento rok nadácia rozhodla prezentovať svoje ďalšie projekty a trenérov predovšetkým v oblasti rozvoja sociálno-finančných zručností a ochrany pred nevhodným obsahom na hudobnom festivale Pohoda. Nadácia bude viac presadzovať potreby a práva detí i v legislatíve. Za týmto účelom iniciovala vznik Koalície pre deti, ktorá pripravila Alternatívnu správu o opatreniach, ktoré sa robia v oblasti obchodovania s deťmi, detskej prostitúcie a pornografie, viď príloha. Kompletná správa je k dispozícii TU.

Súvisiace články:

Aby sme mohli pomáhať viac


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog