logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila 17. ročník Grantového programu Hodina deťom

09. február 2016

Grantový program Hodina deťom slúži na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku. O grant sa môžu uchádzať organizácie, ktoré dlhodobo a systematicky pracujú s deťmi a mladými do 30 rokov.

Nadácia pre deti Slovenska prerozdelí finančné prostriedky 17. ročníka Hodiny deťom vyzbierané do 31. mája 2016.  Aktuálne je na účte verejnej zbierky suma 173 692 €.  Žiadosti o finančný príspevok až do výšky 6 000 € môžu organizácie posielať prostredníctvom on-line aplikácie do 21. marca 2016.

Minulý rok nadácia podporila celkovo 50 projektov sumou 256 526,84 €. Úspech mali najmä projekty orientované na rozvoj osobnosti a tvorivosti, skvalitňovanie školského prostredia či budovanie bezpečného prostredia, ale aj intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí.

Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Svoje poslanie realizuje prostredníctvom užitočných, kvalitných a zaujímavých programov, ktoré reagujú na potreby a problémy detí a mládeže.

Bližšie informácie o grantovom programe nájdete na www.hodinadetom.sk.

Tlačová správa na stiahnutie.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog