logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska vyhlasujú 4. ročník grantového programu Bezpečne

08. január 2019

Poisťovňa KOOPERATIVA je hlavným partnerom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách. V jeho štvrtom ročníku bude medzi zaujímavé projekty prerozdelená suma viac ako 43 000 €. Počas prvých troch ročníkov grantového programu sa podarilo podporiť 65 projektov z celého Slovenska.

BRATISLAVA, 8. januára 2019

Finančný príspevok do výšky 2000 € získajú projekty, ktoré prispievajú k zmysluplnému a bezpečnému prostrediu pre deti a mladých ľudí, rozvíjajú sebaúctu, sebavedomie detí, vzájomný rešpekt detí a dospelých a zapájajú mladú generáciu do plánovania a vytvárania bezpečného prostredia. Cieľom grantového programu je zároveň podpora dobrých medziľudských a medzigeneračných vzťahov, ako aj prevencia rizikového správania detí a mládeže.

„Programy, ktoré realizujem v rámci Nadačného fondu Deti v bezpečí sú výnimočné tým, že na dôraz kladú skutočné pocity a názory deti. Dlhodobo vďaka nim podporujeme rozvoj takého prostredia pre deti, v ktorom sa cítia bezpečne, prijaté a vypočuté. To všetko sú atribúty, ktoré sú pre nás v našich programoch kľúčové, lebo najmä vďaka nim dokážeme efektívne rozvíjať skutočný potenciál detí,“ hovorí správca Nadácie pre deti Slovenska, Ondrej Gallo.

Grant môžu získať občianske združenia, školy, samosprávy, neziskové organizácie, materské a  komunitné centrá, ktoré:

  • rešpektujú vývojové potreby detí a prispievajú k zvyšovaniu kvality a života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí
  • podporujú participáciu detí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom, v ktorých sa navzájom učia tvoriť̌ spoločne bezpečne prostredie
  • prepájajú komunitu v tvorbe bezpečného prostredia
  • podporujú pocit súdržnosti, spolupatričnosti a identity detí a mladých ľudí v komunite

„Veľmi nás teší, že vďaka výnimočnému partnerstvu s Nadáciou pre deti Slovenska sa nám podarilo vytvoriť grantový program, ktorý nielen prerozdeľuje finančnú podporu, ale aj aktívne prispieva k diskusii o vytváraní bezpečného prostredia pre deti a mladých dospelých,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA, Ing. Vladimír Bakeš. 

Ambíciou poisťovne KOOPERATIVA je vytvoriť najväčší nadačný fond zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2015 do Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovňa vložila viac ako 400 000 €. Z neho boli podporené aktivity v grantových programoch Športujem rád a bezpečne a Bezpečne doma, bezpečne v komunite, vzdelávacie aktivity a rozvoj podporených organizácií.
O grant je možné požiadať prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk. Podrobné informácie sú uverejnené v dokumente Grantové podmienky programu na našej web stránke.

Dôležité termíny:

30. 1. 2019 – uzávierka prijímania žiadostí (konzultácie, príprava a odosielanie žiadostí )
23. január 2019 – 1-dňový vzdelávací tréning pre záujemcov o grant vo Zvolene
30. január – 20. február 2019:  hodnotenie žiadostí
22. február 2019-  vyhlásenie (úspešných) a podporených projektov
apríl 2019 – 2-dňový vzdelávací tréning pre podporené organizácie na tému bezpečnosti
marec  – august 2019: realizácia projektov

Viac informácií o nadačnom fonde Deti v bezpečí a grantovom programe Bezpečne v komunite, bezpečne doma, nájdete na www.nds.sk.

Ing. Lucia Skokanová
projektová manažérka
+421 911 702 660 | lucia.skokanova@nds.sk | www.nds.sk


Silvia Nosková Illášová
hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA
+421 917 552 000 | noskova@koop.sk| www.koop.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog