logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Projekt Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom získal ocenenie

15. marec 2016

Nadácia pre deti Slovenska už 20 rokov pomáha deťom na Slovensku a v spolupráci s partnermi im zároveň poskytuje systematické vzdelávanie. Prostredníctvom projektu Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom boli mapované potreby detí a mladých ľudí v 6 regiónoch Slovenska a navrhnuté odporúčania pre samosprávy. Výsledky projektu ocenila aj Vienna Insurance Group, materská spoločnosť partnera projektu – KOMUNÁLNEJ poisťovne, Cenou Güntera Geyera za sociálnu angažovanosť.

Dôležitým odporúčaním projektu je zvýšiť zapojenie mladých do komunálnej politiky a do rozhodovaní, ktoré sa ich týkajú. Mladí ľudia chcú byť rešpektovanými partnermi dospelých. „Do projektu bolo aktívne zapojených 1 439 detí a mladých ľudí vo veku 8 až 15 rokov a 124 dospelých, 23 záujmových združení a 6 samospráv,“ povedala Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska. Projektu Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom predchádzali tri rozsiahle štúdie potrieb detí a mladých ľudí z rokov 2009, 2014 a 2015.

Zo štúdií vyplynulo 8 problémových okruhov:

- chýbanie rodičov deťom v rôznych podobách,
- príležitosti a ohrozenia informačnými technológiami a vplyv médií,
- zastarané a nevyhovujúce spôsoby učenia a vyučovania,
- nárast stresu a agresivity, tlak na výkon a úspešnosť detí,
- príležitosti a problémy s trávením voľného času,
- dôsledky životného štýlu na zdravie detí a sociálne a ekonomické ohrozenie rodín s deťmi.

Želáme si, aby sa deti a mladí ľudia cítili v našich mestách a obciach bezpečne, aby boli ich reálne potreby naplnené a aby boli miestom, kde chcú zostať žiť a zakladať si svoje rodiny,“ zdôraznil Štefan Bieľak, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska. „Aj preto sme sa rozhodli zastrešiť Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom, ktorého slávnostné odovzdávanie bude súčasťou snemu ZMOS v máji tohto roka,“ dodal. Ocenenie má pomôcť upozorniť verejnosť na tie komunity a samosprávy, ktoré zohľadňujú reálne potreby detí a mladých a vytvárajú pre nich bezpečné a priateľské prostredie.

Každé dieťa je iné a potrebuje priestor na prejavenie vlastnej originality a jedinečnosti. Na to potrebuje, aby ho niekto vypočul. Práve toto poslanie si osvojil projekt Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom,“ vyzdvihol Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ hlavného partnera projektu – spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. „Naša spoločnosť za uplynulých šesť rokov výrazne napredovala. S narastajúcim trhovým podielom a ziskom prišiel aj záväzok v podobe spoločenskej zodpovednosti. Zodpovedné podnikanie pre nás znamená spôsob, akým dosahujeme zisk, etický a transparentný prístup k našim obchodným partnerom, klientom i zamestnancom. A ak máme možnosť urobiť niečo navyše, chceme podporovať najmä budúcu generáciu, teda deti a mladých ľudí,“ doplnil V. Bakeš.

Systematický a dlhotrvajúci spoločensky zodpovedný prístup KOMUNÁLNEJ poisťovne ocenila aj jej materská spoločnosť. KOMUNÁLNA poisťovňa získala bronzovú Cenu Güntera Geyera za sociálnu angažovanosť za rok 2015. Túto cenu udeľuje spoločnosť Wiener Städtische Versicherungsverein, hlavný akcionár Vienna Insurance Group, od roku 2012.

KOMUNÁLNA poisťovňa získala Cenu Güntera Geyera predovšetkým za svoju komplexnú a dlhodobú angažovanosť pre budúce generácie. Podľa nášho názoru projekt Komunity priateľské deťom a mladým ľudom príkladným spôsobom stelesňuje sociálnu angažovanosť, sociálne povedomie a orientáciu na budúcnosť, a to z pohľadu spoločenského, i hospodárskeho,“ povedal pri odovzdávaní ceny Hans Raumauf, člen predstavenstva Wiener Städtische WechselseitigerVersicherungsverein, hlavného akcionára Vienna Insurance Group.

Tlačová správa na stiahnutie


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog