logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Spustenie portálu Čo deti potrebujú

09. február 2015

Bratislava, 9. január 2015 Nadácia pre deti Slovenska dnes spustila internetový portál Čo deti potrebujú - www.codetipotrebuju.sk. Jeho cieľom je prinášať aktuálne informácie o potrebách detí a mladých ľudí. Obsahuje tiež praktické návody pre účinné opatrenia (hlavne na komunitnej úrovni), ako napĺňať ich potreby.

Portál má slúžiť všetkým tým, ktorí uznávajú, že si deti a mladí ľudia v našej spoločnosti zasluhujú pozornosť a chcú napomáhať ich rozvoju, priamo alebo vytvorením podmienok, aby boli ich potreby čo najviac naplnené. Užitočné informácie na ňom nájdu rodičia detí, učitelia, vychovávatelia, pracovníci mimovládnych organizácií venujúcich sa deťom a mladým ľuďom, aktívni občania, zástupcovia štátnej a verejnej správy, starostovia, primátori, poslanci a pracovníci mestských a obecných zastupiteľstiev.

Portál má slúžiť ako centrum informácií o deťoch a mladých ľuďoch zohľadňujúc rozličné aspekty ich života. Informácie pochádzajú z vlastných prieskumných aktivít Nadácie pre deti Slovenska, jej partnerov i odborných štúdií a prieskumov realizovaných inými subjektmi. Zároveň ponúkame postupy a návody, ako na tieto  zistenia reagovať. Tiež akým smerom by sa mala uberať verejná politika, aby umožnila napĺňanie zistených potrieb detí a mladých ľudí. Taktiež chceme inšpirovať príkladmi dobrej praxe, ktoré si podľa nášho názoru zaslúžia nasledovanie. Portál je zároveň aj hlasom detí, mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú. V spracovaní a sprístupnení týchto informácií nám záleží na ich odbornej úrovni, ale naším cieľom je aj sprístupnenie čo najširšiemu spektru užívateľov. Preto sa snažíme o populárno-náučný štýl ich prevedenia.

Internetový portál Čo deti potrebujú je súčasťou projektu Komunity priateľské deťom. „ Projekt realizujeme s podporou Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce a Komunálnej poisťovne. V šiestich pilotných komunitách (Banská Bystrica, Bratislava, Detva, Kvačany, Považská Bystrica, Rohožník) sa posledný rok cielenými aktivitami rozvíjali deťom a mladým ľuďom priateľské komunity," hovorí Peter Lenčo, manažér projektu. Išlo o mapovanie potrieb detí a mladých ľudí v komunite, ich analýzu a tvorbu akčných plánov. Ďalej realizáciu prvých aktivít smerujúcich na napĺňanie týchto potrieb. Deti a mladí ľudia boli počas celého projektu jeho súčasťou, nie len objektom záujmu a prijímateľom služieb. Boli zapojení a rovnocenní aktéri. Na túto úlohu boli koordinátori v komunitách, ich asistenti a ďalší tzv. dôležití dospelí pripravený sériou tréningov a workshopov. Aj mnohé zistenia a poznatky nadobudnuté počas realizácie tohto projektu sú súčasťou nového portálu www.codetipotrebuju.sk.

Projekt realizujeme spolu s partnermi: slovenskou organizáciou Asociácia S. Kovalik - Vzdelávanie pre 21. storočie a švajčiarskou organizáciou JUBLA - Jungwacht & Blauring. Súčasťou projektu boli i vzájomné študijné návštevy na Slovensku a vo Švajčiarsku, ktorých cieľom bolo prezentovať dobré príklady praxe a rozličné prístupy k vytváraniu deťom a mladým ľuďom priateľských komunít.

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom.

 

Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

 

Kontakt: Peter Lenčo, manažér advokácie, advocacy@nds.sk, 0948 702 661


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog