logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

KOALÍCIA PRE DETI bude obhajovať práva a potreby detí

26. jún 2013

V stredu 5. júna 2013 sa v Bratislave konal ustanovujúci snem Koalície pre deti. Jej poslaním je presadzovať práva a potreby detí na Slovensku vo všetkých oblastiach spoločnosti, vrátane rodiny.

Medzi hlavné ciele koalície bude v rámci jednotlivých programových oblastí patriť napríklad presadzovanie práva dieťaťa vyrastať vo vlastnej rodine, šírenie konceptu pozitívneho rodičovstva – stabilizácia rodiny a rozvoj rodičovských zručností; zavedenie inštitútu detského ombudsmana; ochrana detí pred násilím; podpora reformy vzdelávania vychádzajúcej z potrieb detí; podpora mimovládnych organizácii poskytujúcich služby a programy pre deti a i.

Zakladajúcimi členmi koalície sa stali významné slovenské mimovládne organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú problematike práv detí, skúmaniu ich potrieb alebo riešeniu ich akútnych životných problémov a teraz sa rozhodli spojiť svoje sily do spoločnej platformy, prostredníctvom ktorej budú môcť ešte účinnejšie komunikovať a presadzovať záujmy detí a mládeže Slovenska. Koalícia má aktuálne 11 členov .

Výkonná rada koalície má 5 členov, ktorými sú predstavitelia organizácií Nadácia pre deti Slovenska, Slovenský výbor pre UNICEF, OZ Náruč, Úsmev ako dar a OZ Prima. 
Prezidentkou koalície bola zvolená Dana Rušinová z Nadácie pre deti Slovenska, viceprezidentkou sa stala Alexandra Draková zo Slovenského výboru pre UNICEF. „Koalíciu pre deti sme sa rozhodli založiť preto, lebo vidíme zmysel presadzovať práva a potreby detí v každodennej praxi Slovenska spoločnými silami.  Naším zámerom je edukovať verejnosť a aj tú odbornú o týchto potrebách, ale zároveň aj prinášať naše skúsenosti a poznatky ako partneri verejnej správy  pre systémové zmeny a pri ich implementácii v praxi. Chceli by sme sa tiež zasadzovať za zlepšovanie podmienok, v ktorých pracujú mimovládne organizácie venujúce sa deťom.  V spájaní síl rôznych subjektov vidíme jedinú zmysluplnú cestu pre trvalé zmeny v spoločnosti,“  povedala Dana Rušinová.

Zástupca Koalície pre deti Slovenska Peter Lenčo sa v dňoch 25.-26. júna 2013 zúčastnil výročného stretnutia organizácie Eurochild v Bruseli, kde prezentoval zámery koalície s cieľom stať členom tejto organizácie a prinášať na Slovensko overené zahraničné skúsenosti z tejto oblasti.

Viac o konkrétnych aktivitách a aktuálnych plánoch koalície sa verejnosť dozvie prostredníctvom tlačovej konferencie na jeseň 2013.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog