logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

KOALÍCIA PRE DETI bude obhajovať práva a potreby detí

26. jún 2013

V stredu 5. júna 2013 sa v Bratislave konal ustanovujúci snem Koalície pre deti. Jej poslaním je presadzovať práva a potreby detí na Slovensku vo všetkých oblastiach spoločnosti, vrátane rodiny.

Medzi hlavné ciele koalície bude v rámci jednotlivých programových oblastí patriť napríklad presadzovanie práva dieťaťa vyrastať vo vlastnej rodine, šírenie konceptu pozitívneho rodičovstva – stabilizácia rodiny a rozvoj rodičovských zručností; zavedenie inštitútu detského ombudsmana; ochrana detí pred násilím; podpora reformy vzdelávania vychádzajúcej z potrieb detí; podpora mimovládnych organizácii poskytujúcich služby a programy pre deti a i.

Zakladajúcimi členmi koalície sa stali významné slovenské mimovládne organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú problematike práv detí, skúmaniu ich potrieb alebo riešeniu ich akútnych životných problémov a teraz sa rozhodli spojiť svoje sily do spoločnej platformy, prostredníctvom ktorej budú môcť ešte účinnejšie komunikovať a presadzovať záujmy detí a mládeže Slovenska. Koalícia má aktuálne 11 členov .

Výkonná rada koalície má 5 členov, ktorými sú predstavitelia organizácií Nadácia pre deti Slovenska, Slovenský výbor pre UNICEF, OZ Náruč, Úsmev ako dar a OZ Prima. 
Prezidentkou koalície bola zvolená Dana Rušinová z Nadácie pre deti Slovenska, viceprezidentkou sa stala Alexandra Draková zo Slovenského výboru pre UNICEF. „Koalíciu pre deti sme sa rozhodli založiť preto, lebo vidíme zmysel presadzovať práva a potreby detí v každodennej praxi Slovenska spoločnými silami.  Naším zámerom je edukovať verejnosť a aj tú odbornú o týchto potrebách, ale zároveň aj prinášať naše skúsenosti a poznatky ako partneri verejnej správy  pre systémové zmeny a pri ich implementácii v praxi. Chceli by sme sa tiež zasadzovať za zlepšovanie podmienok, v ktorých pracujú mimovládne organizácie venujúce sa deťom.  V spájaní síl rôznych subjektov vidíme jedinú zmysluplnú cestu pre trvalé zmeny v spoločnosti,“  povedala Dana Rušinová.

Zástupca Koalície pre deti Slovenska Peter Lenčo sa v dňoch 25.-26. júna 2013 zúčastnil výročného stretnutia organizácie Eurochild v Bruseli, kde prezentoval zámery koalície s cieľom stať členom tejto organizácie a prinášať na Slovensko overené zahraničné skúsenosti z tejto oblasti.

Viac o konkrétnych aktivitách a aktuálnych plánoch koalície sa verejnosť dozvie prostredníctvom tlačovej konferencie na jeseň 2013.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog